Fotorelacja ze spotkań LUNCH & LEARN EVENT w ramach projektu REINITIALISE

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS zorganizowało w dniach 27, 28 września oraz 25 października w ramach projektu REINITIALISE spotkania łączące środowiska naukowe, biznesowe i społeczne we wspólnym celu jakim jest wspieranie usług w obszarze e-zdrowia. Niezwykle cenna wymiana wiedzy i doświadczeń służy podniesieniu poziomu doskonałości naukowej oraz zwiększeniu możliwości w zakresie projektowania i wykorzystywania technologii cyfrowych w sektorze zdrowia, a także integrację potencjału technologii ze świadomością ich wymiaru  etycznego, prawnego i społeczno-ekonomicznego. Kolejnym etapem będzie wspólne doskonalenie w organizowanej na przełomie listopada i grudnia 2022 Winter School oraz kolejno Venture Lab, do udziału w których już teraz serdecznie zapraszamy!

Projekt REINITIALISE “Ochrona podstawowych praw przy wykorzystywaniu technologii cyfrowych w usługach e-zdrowia” finansowany  z programu Horyzont 2020, konkurs „Twinning”, numer umowy 952357. www.reinitialise.eu

Partnerzy projektu:

  • KU Leuven, Belgia
  • Uniwersytet w Maceracie, Włochy
  • Eurocentro, Włochy

Kontakt do organizatora:

Wioletta Ostrowska
CTWIT UMCS
81 537 55 40
511 250 588

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    28 października 2022