Cyfryzacja w obszarze medycyny i zdrowia – konferencja „LubTech-Digital Health 2021”

8 września 2021 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym (w formie hybrydowej) odbyła się konferencja naukowa poświęcona cyfryzacji obszaru medycyny i zdrowia. Podczas wydarzenia omówiono m.in. aktualne trendy oraz priorytety rozwojowe obszaru e-zdrowia. Wydarzenie otworzyli: Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin, Sebastian Trojak – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, prof. Radosław Dobrowolski – Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz prof. Wojciech Załuska – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W trakcie konferencji władze UMCS reprezentował również prof. Zbigniew Pastuszak – Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką.

„Cyfryzacja w obszarze medycyny i zdrowia” to myśl przewodnia konferencji LubTech-Digital Health 2021. Było to pierwsze spotkanie z cyklu poświęconego nowym technologiom, realizowane pod wspólną marką LubTech. Inicjatywa powstała w środowisku Klastra Lubelska Medycyna – największego klastra w obszarze zdrowia i medycyny w Polsce. 

Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk zaznaczył, że konferencja ta była konsekwencją wieloletnich działań realizowanych zarówno w ramach Klastra Lubelska Medycyna, jak i na lubelskich uniwersytetach: — Lublin jest jednym z liderów – mamy ponad 300 start up’ów z aktywnym udziałem naszych naukowców i biznesu, około 1 800 firm z sektora IT, ponad 8 000 informatyków zatrudnionych w tym sektorze. To pokazuje, że ta budowana od wielu lat specjalność lubelskiej gospodarki jest sukcesem — powiedział Prezydent.

Głos zabrał Członek Zarządu Województwa Lubelskiego – Sebastian Trojak, podkreślając kluczowe znaczenie działań prozdrowotnych: — Elementy i obszary związane z aspektem zdrowotnym są dla nas strategiczne – promocja i rozwój usług prozdrowotnych, uzdrowiskowych oraz gospodarki senioralnej, a także poprawa jakości świadczenia usług jako konieczny element wzmacniania kapitału społecznego regionu — zaznaczył. — Chcemy w przyszłości, zależnie od zaistniałej sytuacji być gotowi do wprowadzania różnego rodzaju rozwiązań  — podkreślił samorządowiec.

Z kolei Rektor Uniwersytetu Medycznego – prof. Wojciech Załuska zaakcentował wagę współpracy międzynarodowej: — Od lat do naszego miasta bardzo chętnie przyjeżdżają studenci zagraniczni. Obecnie na naszej uczelni dominują studenci z Tajwanu czy Tajlandii, coraz więcej żaków pochodzi ze Skandynawii, USA, a realizując różne programy partnerskie chcemy również zaprosić młodzież z rejonu Zatoki Perskiej czy Dalekiego Wschodu — powiedział Rektor UM. 

Następnie, zgromadzonych powitał Rektor UMCS – prof. Radosław Dobrowolski: — Konferencja „LubTech-Digital Health 2021” jest niezwykle istotna zarówno ze względu na wagę problemu, który został zarysowany w jej tytule, jak idei współpracy między lubelskimi uczelniami, Urzędem Marszałkowskim oraz Urzędem Miasta Lublin. Dzięki porozumieniu pomiędzy wspomnianymi instytucjami możemy integrować nasze działania dla osiągnięcia wspólnych, strategicznych celów — podkreślił Rektor UMCS. 

Podczas konferencji obecni byli także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także przedstawiciele krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Goście wspólnie podkreślali konieczność dalszego rozwoju obszaru e-zdrowia, które od czasu wybuchu pandemii COVID-19 ma szczególne znacznie: — Informatyzacja jest bez wątpienia działaniem, które na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy udowodniło swoją wartość (…). Informatyzacja ochrony zdrowia to zbiór rozwiązań, które będą nam umożliwiały osiąganie optymalizacji wobec wszystkich pacjentów, kadry medycznej, podmiotów leczniczych czy kadry zarządzającej. Oprócz optymalizacji czasu i nakładów, proces ten będzie prowadził również do poprawy bezpieczeństwa i komfortu pracy pracowników ochrony zdrowia — zaznaczył Hubert Życiński – zastępca dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia.

W trakcie kolejnych paneli dyskusyjnych poruszono m.in. temat najnowszych innowacji w e-zdrowiu oraz barier w ich wdrażaniu, dotychczasowych doświadczeń środowiska medycznego i naukowego dot. transformacji cyfrowej w systemie opieki medycznej czy krajowego systemu wsparcia: — Jesteśmy w kolejnej fazie rozwoju świata opartej na wykorzystaniu technologii cyfrowych w różnych dziedzinach życia. Gospodarki, które w wysokim stopniu wykorzystują informatyzację procesów kształcenia dzieci i dorosłych czy rozwijania kompetencji cyfrowych są gospodarkami światowych liderów — zaznaczył Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką UMCS – prof. Zbigniew Pastuszak. — Mowa tu o krajach nordyckich, ale również takich jak Singapur, Tajwan, Nowa Zelandia czy Australia. Nie tylko procesy dydaktyki, wykorzystujące technologie informacyjne są bardzo rozwinięte, ale również te związane z zagadnieniami telemedycyny (..). Wszelkie zjawiska oparte o rozwój technologii informacyjnych będą znacząco kształtowały nasze życie — powiedział Prorektor UMCS. 

Podczas panelu „Prawne, ekonomiczno-społeczne i etyczne bariery wdrażania innowacji w obszarze e-zdrowia” moderowanego przez prof. Ilonę Biernacką-Ligięzę z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS naukowcy Włoch, Danii oraz Belgii podzielili się wynikami prowadzonych przez siebie obserwacji oraz badań. 

*Wydarzeniem towarzyszącym konferencji było sympozjum naukowe odbywające się 7 września br. w ramach projektu Reinitilise finansowanego z programu Horyzont 2020, którego liderem jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (partnerzy: KU Leuven, Uniwersytet w Maceracie, Eurocentro). Dotyczyło ono ochrony podstawowych praw w wykorzystaniu technologii cyfrowych w obszarze e-zdrowia.

Głównymi organizatorami wydarzenia byli: Miasto Lublin oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie. W organizację konferencji włączyły się również firmy będące członkami Klastra Lubelska Medycyna.

Tekst: Magdalena Drwal, Beata Pietryczuk
Fot. Bartosz Proll, Magdalena Drwal

    Aktualności

    Data dodania
    13 września 2021