I Dzień Internacjonalizacji na UMCS

25 listopada 2019 r. w Ecotech Complex przy ul. Głębokiej w Lublinie odbył się I Dzień Internacjonalizacji UMCS. Wzięli w nim udział przedstawiciele społeczności akademickiej z Polski i zagranicy. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

fot. Bartosz Proll

Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Stanisław Michałowski przywitał gości, wspominając, że gdy na lubelskim Uniwersytecie stawiano na umiędzynarodowienie, władze uczelni kierowały wzrok na wschodnich sąsiadów zgodnie z ideą Unii Lubelskiej:

– Pierwsi studenci przybywali do nas z Ukrainy, Białorusi, Litwy – dodał profesor Michałowski.
– Dzisiaj w murach UMCS kształci się ponad 1900 studentów i doktorantów z blisko 50 krajów świata. Jak podkreślił prof. Stanisław Michałowski, bez szerokiej współpracy międzynarodowej żadna uczelnia na świecie nie mogłaby prawidłowo funkcjonować.
– Kroki, które w ostatnich latach poczyniliśmy realnie internacjonalizując UMCS, powinny dawać nam konkretne korzyści w przyszłości – tłumaczył Rektor.

Uwieńczeniem I Dnia Internacjonalizacji UMCS był wykład pt. „Why internationalisation? Rationales and future trends” wygłoszony przez eksperta European Association for International Educators (EAIE) – dra Uwe Brandenburga. Posiada on stopień doktora Uniwersytetu w Bristolu w dziedzinie studiów nad globalizacją, tytuł magistra nauk ekonomicznych Uniwersytetu Walijskiego w Swansea oraz tytuł magistra nauk islamskich Uniwersytetu WWU w Münsterze. Jego zainteresowania badawcze obejmują internacjonalizację społeczeństwa, wpływ rozwoju technologicznego na ten proces oraz jego ocenę. Obecnie jest dyrektorem zarządzającym Global Impact Institute w Pradze i profesorem nadzwyczajnym ds. współpracy regionalnej i wpływu szkolnictwa wyższego na Uniwersytecie Rovira I Virgili w Tarragonie. Przez osiem lat pełnił także funkcję dyrektora ds. międzynarodowych na Humboldt-Universität zu Berlin.

Uwe Brandenburg w swoim wystąpieniu mówił między innymi, że znajomość języka obcego jest pierwszym aspektem internacjonalizacji. Rozwój umiędzynarodowienia w szkołach wyższych przynosi wiele korzyści. Do najważniejszych zaliczył: dla studentów – możliwość globalnego zatrudnienia, rozwój nauczania i badań naukowych, a dla personelu uczelni – wyjazdy naukowe, integrację międzynarodową, podnoszenie umiejętności językowych.

W ramach I Dnia Internacjonalizacji UMCS został także rozstrzygnięty Konkurs na najbardziej umiędzynarodowionego pracownika, doktoranta i studenta UMCS. Nagrody ufundował Santander Universidades, który był współorganizatorem konferencji.

– Do konkursu przystąpiło 35 osób. Przyznaliśmy cztery nagrody pieniężne – mówił prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS, który wręczył również pamiątkowe dyplomy i czeki. Spośród studentów otrzymała je Hanna Popruha z Wydziału Artystycznego, doktoranci Rafał Muda i Marta Goliszek, a spośród pracowników naukowych prof. dr hab. Marek Pietraś.
– Tę nagrodę traktuję jako zobowiązanie do dalszych wysiłków w celu umiędzynarodawiania naszej uczelni – dodał prof. Pietraś.

Po uroczystości odbyły się warsztaty tematyczne dla środowisk uczelnianych Lublina. Uczestnicząc w zajęciach, można było rozszerzyć wiedzę na tematy: „How to internationalise research? Conditions, opportunities, approaches”, „Jakie barwy ma komunikacja?” oraz „Personal branding – jak zbudować i wykorzystać własną markę personalną”.

Koordynatorami wydarzenia ze strony UMCS byli dr Marcin Gołębiowski oraz dr Ewelina Panas.

    Aktualności

    Autor
    Tomasz Walaszczyk
    Data dodania
    26 listopada 2019