3. numer Reflections. Students’ Scientific Papers UMCS (ISSN 2956-5138)

Nabór artykułów do Vol.3 Reflections Students'Scientific Papers UMCS (ISSN 2956-5138)

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Do 31 marca 2023 r. trwa nabór artykułów do nowego, trzeciego już numeru: Reflections. Students’Scientific Papers UMCS (ISSN 2956-5138), Zeszytów Naukowych Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, czasopisma Koła Naukowe Germanistów UMCS w Lublinie.

Pragniemy przypomnieć, iż nasze czasopismo jest dedykowane studentom wszystkich kierunków filologicznych i neofilologicznych, którzy w formie artykułów pragnęliby w językach: angielskim, białoruskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim, portugalskim, rosyjskim, ukraińskim i włoskim, zaprezentować swoje dociekania naukowe z szeroko pojętych dyscyplin: językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, translatoryki, komparatystyki oraz metodyki i dydaktyki języka polskiego oraz dydaktyki języków obcych.

Wszystkie artykuły ukazujące się w Reflections. Students’ Scientific Papers UMCS są recenzowane, a autor otrzymuje za publikację 5 pkt. Redakcja czasopisma dokłada wszelkich starań, aby wydawane artykuły spełniały etyczne i naukowe standardy wydawnicze.

Czasopismo jest rocznikiem publikowanym w wersji elektronicznej na stronie: 

www.reflections.umcs.pl

Tam znajdziecie Państwo wszelkie informacje i wskazówki dotyczące formatowania tekstu oraz wzory dokumentów konieczne do wypełnienia przez autora publikacji.

Zachęcamy do zamieszczania na łamach Reflections. Students’ Scientific Papers UMCS swoich prac naukowych, projektów badawczych oraz recenzji w języku polskim lub języku obcym w ramach podanych dyscyplin. 

Artykuły naukowe wraz z wymaganymi dokumentami (Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie Autora) proszę przesyłać na adres:

reflections@mail.umcs.pl

Redakcja

    Aktualności

    Data dodania
    6 lutego 2023