Wyniki naboru do Projektu „ZA PROGIEM” – wyprawy odkrywców – BLOK A

Ogłoszenie listy podstawowej i rezerwowej

Informujemy, że w dn. 29 października 2018 roku decyzją Komisji Rekrutacyjnej wyłoniona została lista Szkół, których uczniowie spełnili wymogi formalne i zostali zakwalifikowani do udziału w zajęciach w ramach Projektu „ZA PROGIEM” – wyprawy odkrywców. W wyniku naboru zakwalifikowanych zostało 10 Szkół, których uczniowie wezmą udział w warsztatach i Dniach Edukacji zaplanowanych dla Uczestników w BLOKU A.  Kolejne w kolei, spełniające wymogi formalne, zgłoszenia zostały wpisane na listę rezerwową. Zgłoszenia doręczone do Biura Projektu po terminie ustalonym dla naboru, zostały odrzucone i nie podlegały weryfikacji formalnej.

Dziękujemy wszystkim Uczniom i Szkołom za ogromne zainteresowanie i nadesłane zgłoszenia. Jednocześnie przypominamy, że warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest doręczenie dokumentów: zał. nr 2 – Deklaracja uczestnictwa, zał. nr 3 – Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych, zał. nr 4 – Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku, zał. nr 5 – Formularz danych SL. Wszystkie załączniki zostaną przesłane Szkołom za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.

Wyniki naboru do BLOKU B zostaną opublikowane niebawem na stronie internetowej Partnera Projektu – Fundacji Wschodni Klaster Innowacji.

    Aktualności

    Autor
    Sebastian Janulewicz
    Data dodania
    30 października 2018