Drugi nabór w ramach Projektu „ZA PROGIEM” – wyprawy odkrywców

Uruchomienie rekrutacji do Projektu dla rodziców (opiekunów prawnych) dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat z oddziałów przedszkolnych i klas I-VIII szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego

W dniu 28 maja 2019 roku uruchamiamy nabór dla rodziców i opiekunów prawnych na zajęcia z warsztatowe na UMCS. Zajęcia mają na celu rozwój  kompetencji społecznych i wychowawczych rodziców/opiekunów uczniów w wieku 6-16 lat. Nabór skierowany jest do 45 rodziców/opiekunów ww. dzieci, które uczęszczają do szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych z terenu woj. lubelskiego. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem Szkół, które mogą zgłosić dowolną liczbę kandydatów do udziału w Projekcie.

Kompletne dokumenty rekrutacyjne, tj. formularz zgłoszeniowy Szkoły podpisany przez Dyrekcję (zał. 1a) oraz formularz zgłoszeniowy rodzica/opiekuna prawnego (zał . 1c) - podpisane przez Kandydata/tkę należy złożyć w biurze projektu do dn. 07 czerwca 2019 roku (do godz. 15:00). O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

    Aktualności

    Autor
    Sebastian Janulewicz
    Data dodania
    28 maja 2019