Zintegrowany UMCS: rekrutacja dla kadry akademickiej

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do Zadania 11. Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej UMCS, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć w biurze projektu w Domu Studenckim Ikar, w pok. 11 (parter), do 31.10.2018 roku.

Szczegółowe informacje

 

 

 

 

Zarządzenie ws. podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników:

    Aktualności

    Data dodania
    29 sierpnia 2018