Zintegrowany UMCS: Przedłużenie rekrutacji na staże

Przedłużenie rekrutacji do Zadania 7 – Program stażowy dla studentów Wydziału Politologii, realizowanego w ramach projektu „Zintegrowany UMCS”.

Staże przewidziane są dla studentów i studentek studiów stacjonarnych III roku I stopnia oraz II roku II stopnia Wydziału Politologii UMCS z kierunków Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Produkcja medialna.

Szczególnie zachęcamy studentów i studentki III roku I stopnia na kierunku Produkcja medialna.

Rekrutacja trwa do 21.11.2018 r. 

Osoby zainteresowane udziałem w stażach prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć w biurze projektu w Domu Studenckim „Ikar”, w pok. 11 (parter).

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce:
Działania - Program stażowy dla studentów Wydziału Politologii Zad. 7


Staże organizowane są w ramach projektu „Zintegrowany UMCS” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Aktualności

    Autor
    Mirosław Kloc
    Data dodania
    16 listopada 2018