Zintegrowany UMCS: Nowe przedmioty na WP (rekrutacja)

Informujemy o przedłużeniu rekrutacji do Zadania 9 – Modyfikacja programów kształcenia na Wydziale Politologii, realizowanego w ramach projektu "Zintegrowany UMCS".

Działania obejmują:

Blok zajęć fakultatywnych dla łącznie 30 studentów kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna 2 i 3 roku I st. (15 os.) oraz 1 i 2 roku II st. (15 os.):

 • Techniki animacji, grafiki komputerowej, elementy webdesignu - 30h/grupa – zajęcia poprowadzi Maciej Pałka
 • Montaż obrazu i dźwięku - 30h/grupa – zajęcia poprowadzi Tadeusz Sosnowski

Blok zajęć fakultatywnych dla łącznie 30 studentów kierunku Produkcja Medialna 2 i 3 roku I st. (15 os.) oraz 1 i 2 roku II st. (15 os.):

 • Praktyka wystąpień w radiu i telewizji - 30h/grupa - zajęcia poprowadzi Beata Tadla
 • Komunikacja i zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych - 30h/grupę – zajęcia poprowadzi Piotr Sieńka

Kierunki Stosunki Międzynarodowe i Bezpieczeństwo Narodowe

Bloki zajęć fakultatywnych prowadzonych w języku angielskim przez wykładowców zagranicznych dla łącznie 120 studentów kierunków Stosunki Międzynarodowe i Bezpieczeństwo Narodowe (3 roku I stopnia i 2 roku II stopnia).

Tematyka zajęć uzależniona będzie od kierunku oraz stopnia studiów. Zajęcia realizowane oddzielnie dla danego kierunku, poziomu i roku akademickiego (edycji). W danej edycji zrealizowanych zostanie łącznie 8 przedmiotów. Każdy uczestnik weźmie udział w jednym, 60h bloku szkoleniowym (2 przedmioty x 30h) przewidzianym dla danego kierunku i poziomu studiów. W każdej edycji realizowane będą inne przedmioty.

Zajęcia realizowane będą w języku angielskim prowadzone przez wykładowców z zagranicy o poważnym dorobku naukowym i dużym doświadczeniu dydaktycznym.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w biurze projektu do 31.03.2019 r.

Regulamin rekrutacji i formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie projektu:

Zintegrowany UMCS >>

  Aktualności

  Autor
  Mirosław Kloc
  Data dodania
  1 marca 2019