Zintegrowany UMCS: Nowe przedmioty na WP (rekrutacja)

Informujemy o trwającej rekrutacji do Zadania 9 – Modyfikacja programów kształcenia na Wydziale Politologii, realizowanego w ramach projektu "Zintegrowany UMCS".

Działania obejmują:

Blok zajęć fakultatywnych dla łącznie 30 studentów kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna 3 roku I st. (15 os.) i 2 roku II st. (15 os.):

 • Techniki animacji, grafiki komputerowej, elementy webdesignu - 30h/grupę – zajęcia poprowadzi Maciej Pałka
 • Montaż obrazu i dźwięku - 30h/grupę – zajęcia poprowadzi Tadeusz Sosnowski

Uczestnicy projektu uzyskają kompetencje w dziedzinie montażu różnych form filmowych: reklamy, dokumentu, reportażu, fabuły i filmu eksperymentalnego. Dowiedzą się, jak wykonywać napisy i opracowanie graficzne. Nauczą się montażu dźwięku i podstaw opracowania dźwiękowego, a także przygotowywania materiału do obróbki dźwiękowej. Studenci poznają również technologię cyfrowego zapisu obrazu, kodowania i formatów cyfrowych, zapisu analogowego oraz cyfrowego obrazu barwnego i czarno-białego. Poznają zasady wykonywania kopii wzorcowych, kopii cyfrowych w rożnych formatach. Poznają całościowy zakres współczesnego DI (digital intermediate). Nauczą się modelowania obiektów, teksturowania, oświetlania, elem. compositingu i renderingu.

W ramach zajęć z animacji poznają zasady tworzenia efektów specjalnych VFX i organizacji pracy nad tymi efektami (VFX breakdown, VFX pipeline), (camera & object tracking, rotoscopy, keying, 2D/3D compositing), tworzenia elementów 3D do ujęć (CGI modeling, texturing, lighting & rendering), integracji elementów CGI ze zdjęciami (mattepaint, relighting) oraz elementów graf. i animacji w filmie (burn-ins, motion design, credits). Zapoznają się z elementami produkcji filmowej i regułami polityki festiwali.

Blok zajęć fakultatywnych dla łącznie 30 studentów kierunku Produkcja Medialna 3 roku I st. (15. os.) i 2 roku II st. (15 os.):

 • Praktyka wystąpień w radiu i telewizji - 30h/grupę  - zajęcia poprowadzi Beata Tadla
 • Komunikacja i zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych - 30h/grupę – zajęcia poprowadzi Piotr Sieńko

Uczestnicy projektu zdobędą umiejętności profesjonalnej reprezentacji siebie, firm i instytucji w mediach oraz na forum publicznym, polegający m.in. na stosowaniu w praktyce najlepszych zasad współpracy z dziennikarzami oraz świadomym kreowaniu wizerunku osób. Dodatkową kompetencją będzie umiejętność wypowiadania się na forum w sposób śmiały i ciekawy oraz występowanie bez obaw przed kamerą i mikrofonem. Poza tym nauczą się korzystania z technik komunikacyjnych w celu autoprezentacji skutecznego radzenia sobie ze stresem oraz kultury języka. Dzięki zajęciom poznają zasady obowiązujące w sztuce negocjacji i dialogu, jak również zdobędą umiejętności skutecznych wystąpień publicznych.

         Kierunki Stosunki Międzynarodowe i Bezpieczeństwo Narodowe

Bloki zajęć fakultatywnych prowadzonych w języku angielskim przez wykładowców zagranicznych dla łącznie 120 studentów kierunków Stosunki Międzynarodowe i Bezpieczeństwo Narodowe (3 roku I stopnia i 2 roku II stopnia w 2 edycjach).

Tematyka zajęć uzależniona będzie od kierunku oraz stopnia studiów. Zajęcia realizowane oddzielnie dla danego kierunku, poziomu i roku akademickiego (edycji). W danej edycji zrealizowanych zostanie łącznie 8 przedmiotów. Każdy uczestnik weźmie udział w jednym, 60h bloku szkoleniowym (2 przedmioty x 30h) przewidzianym dla danego kierunku i poziomu studiów. W każdej edycji realizowane będą inne przedmioty.

Zajęcia realizowane będą w języku angielskim prowadzone przez wykładowców z zagranicy o poważnym dorobku naukowym i dużym doświadczeniu dydaktycznym

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w biurze projektu do 11.01.2019 r.

Regulamin rekrutacji i formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej projektu Zintegrowany UMCS>>>

  Aktualności

  Autor
  Mirosław Kloc
  Data dodania
  9 stycznia 2019