Zintegrowany UMCS: Nowe przedmioty na WP (rekrutacja)

Informujemy o trwającej rekrutacji do Zadania 9 – Modyfikacja programów kształcenia na Wydziale Politologii, realizowanego w ramach projektu "Zintegrowany UMCS".

Zadanie obejmuje dostosowanie ośmiu programów studiów do potrzeb społeczno-gospodarczych poprzez przygotowanie przedmiotów fakultatywnych.

Zajęcia przewidziane są dla studentów/ek studiów stacjonarnych III roku studiów I stopnia oraz II roku studiów II stopnia Wydziału Politologii UMCS z kierunków:

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
 • Produkcja medialna
 • Stosunki międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo narodowe

Rekrutacja trwa do 30.11.2018 r. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć w biurze projektu w Domu Studenckim "Ikar", w pok. 11 (parter).

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce:
Działania - Modyfikacja programów kształcenia na Wydziale Politologii - Zad. 9

  Aktualności

  Autor
  Mirosław Kloc
  Data dodania
  15 października 2018