Wydłużenie rekrutacji! Szkolenia dla studentów Wydziału Chemii - rekrutacja online

Zapraszamy studentów Wydziału Chemii do udziału w atrakcyjnych warsztatach. Rusza rekrutacja do Zadania 2 - Program rozwoju kompetencji dla studentów Wydziału Chemii, realizowanego w ramach projektu „Zintegrowany UMCS”. 

W ramach zadania przewidziano następujące warsztaty dla studentów/ek studiów stacjonarnych z kierunku Chemia:

a) studenci/tki III roku studiów I stopnia:

  • Projektowanie procesów technologicznych z wykorzystaniem programu CHEMCAD
  • Sterowanie aparaturą laboratoryjną z wykorzystaniem środowiska LabVIEW

b) studenci/tki II roku studiów II stopnia:

  • Kurs analiz chromatograficznych (GC/HPLC)
  • Metody spektroskopowe w praktyce (FT-IR/Raman)

W związku z trudną sytuacją, w której wszyscy się znaleźliśmy oraz szeregiem restrykcji, które zostały wprowadzone zarządzeniami Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, informujemy, że rekrutacja będzie odbywać się on-line w okresie do 17.03.2021 r. do godz. 15.00.

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe (najlepiej podpisany skan lub zdjęcie) należy przesłać na adres mailowy zintegrowany@poczta.umcs.lublin.pl 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się poniżej oraz w zakładce:
Działania - Program rozwoju kompetencji dla studentów Wydziału Chemii - Zad. 2

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    12 stycznia 2021