Szkolenia dla studentów WNoZiGP - rekrutacja

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do Zadania 4 - Program rozwoju kompetencji dla studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, realizowanego w ramach projektu "Zintegrowany UMCS".

Zapraszamy studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej do wzięcia udziału w atrakcyjnych szkoleniach, które będą doskonałą szansą na wzmocnienie swoich kompetencji zawodowych, co w konsekwencji pozwoli na lepsze przygotowanie do wejścia na aktualny rynek pracy.

W szkoleniach mogą wziąć udział studenci:
1.  ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych I albo II stopnia WNoZiGP z kierunków:

 • Geografia
 • Geoinformatyka
 • Turystyka i rekreacja

2.  ostatnich trzech semestrów studiów stacjonarnych I stopnia albo ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych II stopnia WNoZiGP z kierunku:

 • Gospodarka przestrzenna

Każdy uczestnik projektu otrzyma ok. 166 godzin wsparcia, na które składać się będą:

 • Bilans kompetencji
 • Certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji
 • Praktyczne zadania zawodowe dla studentów realizowane w formie projektowej
 • Wizyty studyjne
 • Forum branżowe

Zadania projektu realizowane będą w ramach czterech ścieżek kształcenia, które są dopasowane tematycznie do kierunków studiów:

 • GEOSpec
 • GEOInfo
 • GEOModelowanie
 • Destination Manager

Rekrutacja trwa w okresie od 17.10.2018 r. do 9.11.2018 r.
Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe można złożyć:

 • u mgr Moniki Baneckiej - na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej w pok. 11
 • w biurze projektu w Domu Studenckim Ikar, ul. Czwartaków 15 w pok. 11 (parter)

Szczegółowe informacje dot. zaplanowanych w ramach poszczególnych ścieżek szkoleń i działań oraz dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce:

Działania - Program rozwoju kompetencji dla studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej - Zad. 4


Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Zintegrowany UMCS” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

  Aktualności

  Autor
  Justyna Narodowiec
  Data dodania
  17 października 2018