Szkolenia dla studentów WNoZiGP (przedłużenie rekrutacji)

Informujemy, że przedłużony został termin rekrutacji na szkolenia dla studentów kierunku Geografia, Geoinformatyka oraz Gospodarka Przestrzenna Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Zapraszamy studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej do wzięcia udziału w atrakcyjnych szkoleniach, które będą doskonałą szansą na wzmocnienie swoich kompetencji zawodowych, co w rezultacie pozwoli na lepsze przygotowanie do wejścia na aktualny rynek pracy.

W szkoleniach mogą wziąć udział studenci:

 •  ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych I albo II stopnia WNoZiGP z kierunków:

  • Geografia
  • Geoinformatyka
 • ostatnich trzech semestrów studiów stacjonarnych I stopnia albo ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych II stopnia WNoZiGP z kierunku:

  • Gospodarka przestrzenna

Zadania projektu realizowane będą w ramach ścieżek kształcenia, które są dopasowane tematycznie do kierunków studiów:

 • GEOSpec
 • GEOInfo

Każdy uczestnik projektu otrzyma ok. 166 godzin wsparcia, na które składać się będą:

 1. Bilans kompetencji
 2. Certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji
  ścieżka Geospec
  • Kurs z zakresu przetwarzania danych LIDAR 
  • TLS (Terrestrial Laser Scanning) w teorii i praktyce
  • Fotogrametria bezzałogowa, RTK w teorii i praktyce
  ścieżka Geoinfo
  • Python na platformie QGIS
  • JAVA EE
  • Tworzenie responsywnych internetowych aplikacji mapowych
  • Zarzadzanie projektami informatycznymi
  • Przetwarzanie wieloaspektowych danych przestrzennych z użyciem bibliotek GDAL
 3. Praktyczne zadania zawodowe dla studentów realizowane w formie projektowej
 4. Wizyty studyjne
 5. Forum branżowe
Rekrutacja trwa do 30.10.2019 r.
Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w biurze projektu w Domu Studenckim „Ikar”, ul. Czwartaków 15 w pok. 11 (parter) najpóźniej do dnia 30 października 2019 r. do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje dot. zaplanowanych w ramach poszczególnych ścieżek form wsparcia znajdują się w zakładceDziałania - Program rozwoju kompetencji dla studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej - Zad. 4

 

  Aktualności

  Autor
  Justyna Narodowiec
  Data dodania
  24 października 2019