Rozpoczyna się Akademia Przedsiębiorczości 2021

Rozpoczynamy kolejną edycję Akademii Przedsiębiorczości! Tym razem będzie ona realizowana wspólnie z Santander Universidades pod hasłem „Przedsiębiorczość jest kobietą”.

Przedsiębiorczość jest kobietą,

to hasło przewodnie cyklu 8 webinarów realizowanych w Akademii Przedsiębiorczości UMCS - Santander Universidades

Przedsiębiorczość kobiet stanowi wieloaspektowy obszar badawczy. Z jednej strony jest to ważne wyzwanie współczesnych społeczeństw, bowiem wykorzystanie potencjału przedsiębiorczości tkwiącego w kobietach jest kluczowe dla rozwoju gospodarczego. Z drugiej jednak strony podejmowanie działalności na własny rachunek przez kobiety i wchodzenie w podwójną funkcję, jaką pełnią: właścicielek firm, jak i matek-opiekunek, jest mocno uwarunkowane kulturowo. Pomimo iż potencjał przedsiębiorczości kobiet jest znaczący, to z wielu powodów nie jest realizowany. Jedną z przyczyn ograniczających kobiety w realizacji ich przedsiębiorczych planów jest dużo niższa w porównaniu do mężczyzn samoocena kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

W przypadku podejmowania działalności biznesowej ważną rolą odgrywają motywy. Wśród nich znaleźć się może, np.: dążenie do niezależności, niezależność finansowa, możliwości rozwoju zawodowego, samodzielność w kierowaniu własnym życiem, realizacja osobistych celów, możliwość pełniejszego wykorzystania umiejętności czy też wrodzona przedsiębiorczość bądź też nadarzająca się okazja.

W Polsce żyje niewiele ponad 38 mln ludzi, z tego ponad 51% to kobiety. Statystycznie też więcej kobiet decyduje się na rozpoczęcie nauki w szkole wyższej, a co ważne również więcej z nich kończy ją z sukcesem. W obecnym roku akademickim w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej kobiety stanowią ponad 67% wszystkich studiujących. W ostatnim roku, wśród wszystkich wydanych dyplomów, prawie ¾ to dyplomy uzyskanie przez panie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, ale też i potrzebom, opracowany został cykl spotkań z ekspertami mający na celu pokazać, że decyzja o pójściu własną drogą rozwoju zawodowego opartego na aktywności biznesowej może stać się interesującą alternatywą dla naszych studentek i absolwentek.

 

related

    Aktualności

    Autor
    Marcin Wiechnik
    Data dodania
    19 lutego 2021