Aktualne nabory

Szybka Ścieżka „Agrotech”
10.09.2020

Szybka Ścieżka „Agrotech”

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS informuje o otwartym naborze w ramach konkursu 7/1.1.1/2020 Szybka ścieżka „Agrotech”. Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie to aż 100 mln.zł. Przeznaczone są na wsparcie nowych... więcej
Działania 1.2 Badania celowe
02.06.2020

Działania 1.2 Badania celowe

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na... więcej
Szybka Ścieżka „Koronawirusy”
06.05.2020

Szybka Ścieżka „Koronawirusy”

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”. Agencja wykonawcza Ministra... więcej
1