Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Jyun-Yi Deng

Stanowisko
wykładowca
Jednostki
KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje online na platformie Teams w semestrze zimowym 2020/2021:


Online office hours in Teams in the winter term 2020/2021:


środa/Wednesdays  17:40-19:10


czwartki/Thursdays 12:50-14:20


Kod do zespołu konsultacji na platformie Teams: zg37ea8


Code for joining the team: zg37ea8


Możliwy jest inny termin po umówieniu się drogą mailową lub poprzez platformę Teams.


It is possible to make an appointment for another time via email or through the Teams.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Adres

Pl. Litewski 3
20-080 Lublin

O sobie

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe:

Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków;

Studia doktoranckie, temat doktoratu: Studium porównawcze funkcji narzędnika w języku polskim i współczesnym języku chińskim.

Zainteresowania badawcze:

Polsko-chińska gramatyka kontrastywna, metodyka nauczania języka chińskiego, kultura Chin i Tajwanu.

Prowadzone zajęcia:

Inne osiągnięcia:

2013 – Referat konferencyjny: A comparative study of Chinese and Polish sounds and its application in Polish pronunciation teaching, The 5th International Conference of Slavic Languages, Literatures and Cultures – Contemporary Slavic Languages, Uniwersytet Chengchi (Taipei).


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

M. Tomaszewska-Bolałek, Ścieżki polskiej kuchni autorstwa, (chin. tłum. Jyun-Yi Deng, Chung-Chin Chiang), Łódź 2016;

Jyun-Yi Deng, Katarzyna Kocyba-Grych, Zuzuanna Kołecka, Słownik chińsko- polski, „Przegląd Orientalistyczny”, 2013, nr 3-4, s. 220 – 221;

Jyun-Yi Deng, 40 koncepcji dobrych lekcji [w:] red. Agnieszki Rabiej, Hanny Marczyńskiej, Beaty Zaręby, Kraków 2011.

Pełnione funkcje:

Działalność naukowa: