Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Jyun-Yi Deng

Stanowisko
wykładowca
Jednostki
KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje online na platformie Teams w sesji letniej 2019/2020:


Online office hours in Teams in the summer term 2019/2020:


poniedziałki/Mondays 10:30-12:00


wtorki/Tuesdays        10:30-12:00


 


Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy w celu ustalenia dokładnej godziny konsultacji.


Please contact me via e-mail earlier in order to specify a time for online office hours.


 


Możliwy jest inny termin po umówieniu się drogą mailową.


It is possible to make an appointment for another time via email.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Adres

Pl. Litewski 3
20-080 Lublin

O sobie

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe:

Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków;

Studia doktoranckie, temat doktoratu: Studium porównawcze funkcji narzędnika w języku polskim i współczesnym języku chińskim.

Zainteresowania badawcze:

Polsko-chińska gramatyka kontrastywna, metodyka nauczania języka chińskiego, kultura Chin i Tajwanu.

Prowadzone zajęcia:

Inne osiągnięcia:

2013 – Referat konferencyjny: A comparative study of Chinese and Polish sounds and its application in Polish pronunciation teaching, The 5th International Conference of Slavic Languages, Literatures and Cultures – Contemporary Slavic Languages, Uniwersytet Chengchi (Taipei).


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

M. Tomaszewska-Bolałek, Ścieżki polskiej kuchni autorstwa, (chin. tłum. Jyun-Yi Deng, Chung-Chin Chiang), Łódź 2016;

Jyun-Yi Deng, Katarzyna Kocyba-Grych, Zuzuanna Kołecka, Słownik chińsko- polski, „Przegląd Orientalistyczny”, 2013, nr 3-4, s. 220 – 221;

Jyun-Yi Deng, 40 koncepcji dobrych lekcji [w:] red. Agnieszki Rabiej, Hanny Marczyńskiej, Beaty Zaręby, Kraków 2011.

Pełnione funkcje:

Działalność naukowa: