Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Jan Holzer

prof. dr hab. Jan Holzer
Stanowisko
profesor nadzwyczajny
Jednostki
KATEDRA TEORII I METODOLOGII NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Informacje na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023


Zajęcia dydaktyczne


Geografia polityczna, BN, 1 stopień, I rok, czwartki i piatki, godz. 8:00, forma zdalna;


- Nauka o polityce i panstwie, AP, 1 stopień, I rok, czwartki i piatki, godz. 9:40, forma zdalna.


Crisis of Liberal Democracy, IR, 1 stopień, II rok, czwartki i piatki, godz. 11:20, forma zdalna;


Decydowanie polityczne, POL, 2 stopień, II rok, czwartki i piatki, godz. 14:40, forma zdalna;


- Teoria polityk publicznych, AP, 2 stopień, II rok, czwartki, godz. 16:20, forma zdalna;


- Seminarium licencjackie i magisterskie II, SM, POL, BN, 1-2 stopień, czwartki, godz. 14:00, forma zdalna.


Dyżury i konsultacje


Po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą elektroniczną (jan.holzer@poczta.umcs.lublin.pl) w formie zdalnej na platformie Teams.


 

O sobie

Wykształcenie

 

 • 2012 - Prof.

Specjalnosc: nauki polityczne, Uniwersytet Masaryka w Brnie

 • 2004 - Dr. hab.

Specjalnosc: nauki polityczne, Wydzial Studiow Spolecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie

 • 1999 - PhDr.

Specjalnosc: nauki polityczne, Wydzial Studiow Spolecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie

 • 1998 - Ph.D.

Specjalnosc: nauki polityczne, Wydzial Studiow Spolecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie

 • 1992 - Mgr.

Specjalnosc: historia - jazyk i literatura rossijska, Wydzial Studiow Artystycznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie

 

Doswiadczenie zawodowe

 

 • luty 2012-: profesor, Katedra Politologii, Wydzial Studiow Spolecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie
 • styczen 2012-: pracownik naukowy, Międzynarodowy Instytut Politologyczny (dalej IIPS), Wydzial Studiow Spolecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie
 • sierpień 2010 - sierpień 2011: prodziekan do spraw rozwoju, Wydzial Studiow Spolecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie
 • september 2005-: profesor nadzwyczajny, Zakład Instytucij i Systemów Politycznych, Wydzial Studiow Politycznych, Wysza Szkola Biznesu - National Louis University, Nowy Sacz
 • styczen 2005 – december 2011: pracownik naukowy, Instytut Badań Politologycznych Porownawczych (ISPO), Wydzial Studiow Spolecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie
 • september 2004 - czerwiec 2005: wizytujacy wykladowca, Zaklad Studiow Politycznych i Europejskich, Wydzial Studiow Artystycznych Uniwersytetu Konstantina Filosofa, Nitra, Slowacja
 • marzec 2004 – styczen 2012: doktor habilitowany, Zaklad Studiow Politycznych, Wydzial Studiow Spolecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie
 • luty 2004 - styczen 2010: prodziekan do spraw studentskich, Wydzial Studiow Spolecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie
 • september 2002 - styczen 2003: wykladowca wizytujacy, Zaklad Studiow Politycznych i Europejskich, Wydzial Studiow Artystycznych Uniwersytetu Palackiego, Olomouc
 • september 2000 - luty 2002: prodziekan do spraw międzynarodowych, Wydzial Studiow Spolecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie
 • styczen 1998 - luty 2004: asistent, Zaklad Studiow Politycznych, Wydzial Studiow Spolecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie
 • september 1996 - december 1997: asistent, Zaklad Studiow Politycznych, Wydzial Studiow Artystycznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie
 • oktober 1993 - serpien 1996: asistent, Zaklad Studiow Ekonomicznych i Nauk Spolecznych, Wydzial Studiow Ekonomii Panstwa, Vyškov

 

Aktywnosc pedagogyczna

 

 • teoria systemow i rezimow politycznych
 • teoria rezimow niedemokratycznych
 • teoria demokratyzacji
 • teoria konfliktów
 • studia bezpieczenstwa
 • system polityczny Rosji, panstw ESW i republik post-radzieckich
 • polityka w Czechach

   

Czlonkowstwo w radach naukowych i redakcyjnych

 

  • styczen 2019-: członek Rady Edycyjnej czasopisma Mysl polityczna, UJ Krakow
  • kwiecien 2018-: członek Rady Naukowej, Vysoká škola ekonomická, Praha
  • styczen 2017-: expert, Varieties of Democracy, University of Gothenburg (Švédsko)
  • listopad 2015-: członek Rady Edycyjnej czasopisma Annales UMCS. Sectio Balcaniensis et Carpathiensis, UMCS Lublin
  • wrzesien 2015-: członek Komisji Naukowej Institutu badan historii Europy Wschodnie, Institut Historii Akademie Nauk ČR
  • kwiecien 2015-: członek Rady Programowej czasopisma Wschod Europy. Studia humanistyczno-spoleczne, UMCS Lublin
  • grudzien 2013-: członek Rady Redakcyjnej czasopisma (databaza ERIH) Central European Papers, Slezská univerzita Opava (Czechy) – János Kodolányi University Székesfehérvár (Maďarsko)
  • listopad 2013-: dyrektor Rady Studiów Doktorskich Specjalnosci Politologia – Wydzial Studiow Spolecznych, Uniwersytet Masaryka, Brno (pazdziernik 2004 – listopad 2013: czlonek)
  • marzec 2013-: członek Rady Redakcyjnej czasopisma Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Nauki społeczne i zarządzanie, Politechnika Rzeszowska, Rzeszow
  • luty 2012-: członek Rady Naukowej czasopisma „Polityka i bezpieczeństwo", Instytut Stosunków Miedzynarodowych, Uniwersytet Kielce
  • oktober 2011-: członek Rady naukowej Wydzial Studiow Artystycznych Uniwersytetu J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
  • november 2010-: członek Rady Naukowej serii „Człowiek-Społeczeństwo-Państwo“ Wydawnictwa Adam Marszałek, Toruń
  • kwiecien 2009-: członek Panelu Prawa i Nauk Politycznych Agentstwa grantowego Republiki czeskiej (dalej GAČR)
  • kwiecien 2008 – marzec 2009: członek Komisji Nauk Spolecznych GAČR
  • lipiec 2006-: członek Rady Wydzialowej Studiów Doktorskich Specjalnosci Nauki polityczne – Zaklad Nauk Politycznych i Studiów Europejskich, Wydzial Studiow Artystycznych Uniwersytetu Palackiego, Olomouc
  • september 2005-: E.MA Director, European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation, Venezia, Wlochy
  • styczen 2005 – december 2011: członek Rady Naukowej ISPO, Wydzial Studiow Spolecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie
  • oktober 2004 - styczen 2008, december 2011-: członek Rady Wydzialowej Studiów Doktorskich Specjalnosci Nauki polityczne - Wydzial Studiow Spolecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie
  • maj 2004-: członek Rady Naukowej Wydzialu Studiow Spolecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie
  • september 2003: dyrektor Rady Redakcyjnej, on-line czasopismo Středoevropské politické studie (www.cepsr.com)
  • luty 2002-: członek Rady Wydzialowej Studiów Doktorskich Specjalnosci Teoria studiów arealu - Wydzial Studiow Artystycznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie
  • december 2001-: członek Rady Wydzialowej Studiów Doktorskich Specjalnosci Nauki polityczne - Instytut Studiów Politologycznych, Wydzial Nauk Spolecznych Uniwersytetu Karola, Praga
  • styczen 1997 - styczen 2003: redaktor, czasopismo Politika v České republice

 

Czlonkowstwo w towarzystwach naukowych

 

 • september 2021-: Prezes Czeskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (członek 1996-)
 • pazdiernik 2014-: czlonek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP)
 • styczen 2006-: członek International Political Science Association (IPSA)
 • oktober 2003 - maj 2006: członek Rady CEPSA
 • oktober 2003-: członek CEPSA
 • oktober 2003 - december 2005: uczastnik Brzezinski Scholar Programme, Centre for Strategic and Intl Studies, Washington, D.C.
 • lipiec 2001-: członek Klubu Wschodniej Szkoly Letniej UW
 • czerwiec 2001-: członek European Political Science Network (EPSNet)

 


Działalność naukowa

 

Aktywnosc naukowa i badawcza

 

 • teoria rezimow niedemokratycznych
 • teoria demokratyzacji
 • polityka wspólczesna w Rosji
 • studia porownawcze: systemy polityczne panstw ESW i republik post-radzieckich
 • nauki polityczne w ESW
 • polityka w Czechach

 

Monografie (2015-)

 

 • Holzer, J. – Laryš, M. - Mareš, M.: Militant Right-Wing Extremism in Putin´s Russia. Legacies, Forms and Threats, London: Routledge 2018, 292 s. ISBN 978-1-138-59251-3.
 • Balík, S. – Hloušek, V. – Kopeček, L. - Holzer, J. – Pšeja, P. – Roberts, A. L.: Czech Politics: From West to East and Back Again, Barbara Budrich Verlag 2017, 415 s. ISBN 978-3-8474-0585-6.
 • Holzer, J. – Mareš, M. et alii: Challenges To Democracies in East Central Europe, London: Routledge 2016, 145 s. ISBN 978-11-38655-96-6.
 • Holzer, J. - Molek, P. et alii: Demokratyzacja i prawa czlowieka. Spojrzenie z Europy Srodkowej, Krakov – Brno: Osrodek Mysli Politycznej – Uniwersytet Masaryka 2015, 327 s. ISBN 978-83-64753-47-3.