Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Jan Holzer

prof. dr hab. Jan Holzer
Stanowisko
profesor nadzwyczajny
Jednostki
KATEDRA TEORII I METODOLOGII NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Informacje na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022


Zajęcia dydaktyczne


Geografia polityczna, BN, 1 stopień, I rok, piatki (od 22 X), godz. 15:00, budynek Wydzialu, pokoj profesorski + forma zdalna na platformie Zoom;


Decydowanie polityczne, POL, 2 stopień, II rok, czwartki (od 14 X), godz. 9:40, forma zdalna na platformie Zoom;


- Crisis of Liberal Democracy, IR, 1 stopień, II rok, czwartki (od 14 X), godz. 16:30, forma zdalna na platformie Zoom;


- Teoria polityk publicznych, AP, 2 stopień, II rok, piatki (od 15 X), godz. 10:20, forma zdalna na platformie Zoom;


- Seminarium licencjackie i magisterskie II, SM, POL, BN, 1-2 stopień, czwartki (od 14 X), godz. 10:30, forma zdalna na platformie Zoom.


Dyżury i konsultacje


Po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą elektroniczną (jan.holzer@poczta.umcs.lublin.pl) w formie zdalnej na platformie Zoom. Kod dostępu Zoom dla wszystkich przedmiotow, dyżur i konsultacji:


https://cesnet.zoom.us/j/99702839145?pwd=LzdwL09EbUx3UFNDbUIzYVMrVlRQdz09


 

O sobie

Wykształcenie

 

 • 2012 - Prof.

Specjalnosc: nauki polityczne, Uniwersytet Masaryka w Brnie

 • 2004 - Dr. hab.

Specjalnosc: nauki polityczne, Wydzial Studiow Spolecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie

Temat: Ruské politické strany

 • 1999 - PhDr.

Specjalnosc: nauki polityczne, Wydzial Studiow Spolecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie

 • 1998 - Ph.D.

Specjalnosc: nauki polityczne, Wydzial Studiow Spolecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie

Temat: Český model autoritativní demokracie

 • 1992 - Mgr.

Specjalnosc: historia - jazyk i literatura rossijska, Wydzial Studiow Artystycznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie

Temat: Vývoj politických stran v českých zemích v období květen 1945 - květen 1946

 

Doswiadczenie zawodowe

 

 • luty 2012-: profesor, Zaklad Studiow Politycznych, Wydzial Studiow Spolecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie
 • styczen 2012-: pracownik naukowy, Międzynarodowy Instytut Politologyczny (dalej IIPS), Wydzial Studiow Spolecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie
 • sierpień 2010 - sierpień 2011: prodziekan do spraw rozwoju, Wydzial Studiow Spolecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie
 • september 2005-: profesor nadzwyczajny, Zakład Instytucij i Systemów Politycznych, Wydzial Studiow Politycznych, Wysza Szkola Biznesu - National Louis University, Nowy Sacz
 • styczen 2005 – december 2011: pracownik naukowy, Instytut Badań Politologycznych Porownawczych (ISPO), Wydzial Studiow Spolecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie
 • september 2004 - czerwiec 2005: wizytujacy wykladowca, Zaklad Studiow Politycznych i Europejskich, Wydzial Studiow Artystycznych Uniwersytetu Konstantina Filosofa, Nitra, Slowacja
 • marzec 2004 – styczen 2012: doktor habilitowany, Zaklad Studiow Politycznych, Wydzial Studiow Spolecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie
 • luty 2004 - styczen 2010: prodziekan do spraw studentskich, Wydzial Studiow Spolecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie
 • september 2002 - styczen 2003: wykladowca wizytujacy, Zaklad Studiow Politycznych i Europejskich, Wydzial Studiow Artystycznych Uniwersytetu Palackiego, Olomouc
 • september 2000 - luty 2002: prodziekan do spraw międzynarodowych, Wydzial Studiow Spolecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie
 • styczen 1998 - luty 2004: asistent, Zaklad Studiow Politycznych, Wydzial Studiow Spolecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie
 • september 1996 - december 1997: asistent, Zaklad Studiow Politycznych, Wydzial Studiow Artystycznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie
 • oktober 1993 - serpien 1996: asistent, Zaklad Studiow Ekonomicznych i Nauk Spolecznych, Wydzial Studiow Ekonomii Panstwa, Vyškov

 

Aktywnosc pedagogyczna

 

 • teoria systemow i rezimow politycznych
 • teoria rezimow niedemokratycznych i hybrydowych
 • teoria demokratyzacji
 • transitologia
 • system polityczny Rosji, panstw ESW i republik post-radzieckich
 • polityka w Czechach

 

 

Wizyty akademiczne i naukowe

 

 • november 2006 - Osrodek Studiów Wschodnich, Warszawa
 • maj i czerwiec 2003 – Uniwersytet panstwowy Lomonosova, Wydzial Kierowania Panstwem i Badań Spolecznych, Zaklad Nauk Politycznych, Moskwa (Rosja)
 • november 2001 - Uniwersytet Műnster (Nemcy)
 • czerwiec 2001; czerwiec 2000 - Uniwersytet Adama Mickiewicze, Zaklad Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznaň
 • september 2000; september 1999 - Uniwersytet panstwowy Lomonosova, Moskwa (Rosja)
 • czerwiec i lipiec 1999 - Uniwersytet Warszawski, Instytut Orientalistyczny, Wschodnia Szkola Letnia
 • oktober 1998 - Uniwersytet Kopenhagen (Dania)

 

Czlonkowstwo w radach naukowych i redakcyjnych

 

 • luty 2012-: członek Rady Naukowej czasopisma „Polityka i bezpieczeństwo", Instytut Stosunków Miedzynarodowych, Uniwersytet Kielce
 • oktober 2011-: członek Rady Naukowej Wydzial Studiow Artystycznych Uniwersytetu J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
 • november 2010-: członek Rady Naukowej serii „Człowiek-Społeczeństwo-Państwo“ Wydawnictwa Adam Marszałek, Toruń
 • kwiecien 2009-: członek Panelu Prawa i Nauk Politycznych Agentstwa grantowego Republiki czeskiej (dalej GAČR)
 • kwiecien 2008 – marzec 2009: członek Komisji Nauk Spolecznych GAČR
 • lipiec 2006-: członek Rady Wydzialowej Studiów Doktorskich Specjalnosci Nauki polityczne – Zaklad Nauk Politycznych i Studiów Europejskich, Wydzial Studiow Artystycznych Uniwersytetu Palackiego, Olomouc
 • september 2005-: E.MA Director, European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation, Venezia, Wlochy
 • styczen 2005 – december 2011: członek Rady Naukowej ISPO, Wydzial Studiow Spolecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie
 • oktober 2004 - styczen 2008, december 2011-: członek Rady Wydzialowej Studiów Doktorskich Specjalnosci Nauki polityczne - Wydzial Studiow Spolecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie
 • maj 2004-: członek Rady Naukowej Wydzialu Studiow Spolecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie
 • september 2003: dyrektor Rady Redakcyjnej, on-line czasopismo Středoevropské politické studie (www.cepsr.com)
 • luty 2002-: członek Rady Wydzialowej Studiów Doktorskich Specjalnosci Teoria studiów arealu - Wydzial Studiow Artystycznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie
 • december 2001-: członek Rady Wydzialowej Studiów Doktorskich Specjalnosci Nauki polityczne - Instytut Studiów Politologycznych, Wydzial Nauk Spolecznych Uniwersytetu Karola, Praga
 • styczen 1997 - styczen 2003: redaktor, czasopismo Politika v České republice

 

Czlonkowstwo w towarzystwach naukowych

 

 • september 2006-: Vice-Prezes Czeskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (członek 1996-)
 • styczen 2006-: członek International Political Science Association (IPSA)
 • oktober 2003 - maj 2006: członek Rady CEPSA
 • oktober 2003-: członek CEPSA
 • oktober 2003 - december 2005: uczastnik Brzezinski Scholar Programme, Centre for Strategic and Intl Studies, Washington, D.C.
 • lipiec 2001-: członek Klubu Wschodniej Szkoly Letniej UW
 • czerwiec 2001-: członek European Political Science Network (EPSNet)

 

Projekty grantowe

 

 • Aktualne wyzwania demokracii w ESW - GAČR, 2011-2015, co-aplikant
 • Nauki polityczne w Europie Srodkowej - GAČR, 2007-2009, aplikant
 • Rezimy niedemokratyczne w arealu postkomunystycznym - GAČR, 2004-2006, aplikant
 • Polityka bezpieczenstwa Rosji – Instytut Studiów Strategycznych, Akademia Wojskowa, Brno, 2001, aplikant
 • System partyjny Rosji - GAČR, 1999-2001, aplikant

Działalność naukowa

 

Aktywnosc naukowa i badawcza

 

 • teoria rezimow niedemokratycznych i hybrydowych
 • teoria demokratyzacji
 • polityka wspólczesna w Rosji
 • studia porownawcze: systemy polityczne panstw ESW i republik post-radzieckich
 • nauki polityczne w ESW
 • polityka w Czechach