Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Adrian Szumowski

dr Adrian Szumowski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Funkcje
Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim:
- poniedziałek: 9:40 - 11:10;
- wtorek: 11:20 - 12:50.
- pokój A.5.61.
możliwość umówienia dodatkowych konsultacji na platformie MS TEAMS: ki9ajyp.

O sobie

Dr Adrian Szumowski jest adiunktem w Katedrze Stosunków MIędzynarodowych, Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie. Podczas studiów doktorskich był kierownikiem projektu badawczego pod tytułem "Dynamika siły w późnowestfalskim środowisku międzynarodowym", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM. Podczas studiów magisterskich uczestniczył w programie wymiany studentów Erasmus na Uniwersytecie Salford, Manchester, Wielka Brytania. Podstawowe zainteresowania badawcze: późnowestfalskie środowisko międzynarodowe oraz jego ewolucja.
1. 2009 - 2019: studia doktoranckie na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku Nauki o Polityce. Zakończone uzyskaniem tytułu doktora nauk politycznych. Obroniona rozprawy doktorskiej pod tytułem: "Dynamika siły w późnowestfalskim środowisku międzynarodowym";
2. 2007 - 2008: studia na University of Salford, Greater Manchester, UK w ramach programu Sokrates/Erasmus;
3. 2003 - 2008: studia jednolite magisterskie na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku stosunki międzynarodowe, zakończone uzyskaniem tytułu magistra nauk politycznych. Obroniona rozprawa magisterska: "Nowe wojny w późnowestfalskim środowisku międzynarodowym".


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

 1. ewolucja środowiska międzynarodowego na poziomie globalnym, regionalnym oraz lokalnym;
 2. zjawisko siły w stosunkach międzynarodowych w relacjach między państwami i innymi podmiotami stosunków międzynarodowych;
 3. metologia badań stosunków międzynarodowych.

Konferencje naukowe:

 1. Konferencja naukowa V Ogólnopolski Kongres Politologii: polityka ładu, polityka chaosu, 21-23 września 2022 roku, Wrocław, uczestnictwo z referatem: Siła w Afryce - o geopolitycznym sukcesie na kontynencie; "Specjalna operacja wojskowa" na Ukrainie - antyprzykład interwencji humanitarnej;
 2. Konferencja naukowa 15th Pan-European Conference on International Relations: Pandemonium: interrogating the apocalyptic imaginaries of our time, 1-4 września 2022 roku, uczestnictwo z referatem: Evolution of Power in post-westphalian international environment;
 3. Konferencja naukowa 17th Lodz East Asia Meeting: Regional order in (post)-pandemic Asia, 27-28 czerwca 2022 roku, uczestnictwo z referatem: Lessons for the Peoples Republic of China: War in Ukraine 2022;
 4. Konferencja naukowa 20th Annual International Conference on Politics and International Studies, 13-16 czerwca 2022 roku, Ateny, uczestnictwo z referatem: Challengers for Mantle of Hyperpower;
 5. Konferencja naukowa IX Międzynarodowy Kongres Azjatycki Policy Horizons in Asia: Paths and Strategies, 18-20 maja 2022 roku, Toruń, uczestnictwo z referatem: Ukraina 2022 a zmiana wewnętrznej dynamiki euroazjatyckiego pierścienia ognia.

Granty:.

 1. 2014-2015: projekt badawczy „Dynamika siły w późnowestfalskim środowisku międzynarodowym” finansowany z grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki.

Najważniejsze publikacje naukowe:

 1. A. Szumowski, Mocarstwa w kryzysie. Mocarstwa drugiego rzędu w późnowestfalskim środowisku międzynarodowym, "Facta Simonidis", 2021, numer 1(14);
 2. A. Szumowski, Ewolucja zbieżna niepaństwowych uczestników stosunków międzynarodowych, Lublin 2021;
 3. A. Szumowski, Hyperpower as a post-Westphalian international environment management hub, „Polish Journal of Political Science”, 2020, numer 6(4);
 4. A. Szumowski, The Civic Projection of Power in the Late-Westphalian International Environment [w:] The Process of Politicization: How Much Politics Does a Society Need?, red. W. Wacławczyk, A. Jarosz, Cambridge 2017;
 5. A. Szumowski, Polska-Europa-świat. Dynamika przepływów siły [w:] Bezpieczeństwo Europy. Bezpieczeństwo Polski. Tom 1, red. E. Maj, K. Mazurek, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, Lublin 2016.