Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Magdalena Razmus

Telefon
81 5376061
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje dla studentów w semestrze letnim 2022/2023:


stacjonarnie: czwartek, 10.30 – 11.30
Instytut Psychologii, pokój B4.22


online: środa, 8.30 - 9.30
https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=610941
(
w celu omówienia się na konsultacje online proszę o wiadomość na adres magdalena.razmus@mail.umcs.pl do wtorku do godz. 20.00)


 

Adres

ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe:

- zjawiska fantomowe u osób po amputacjach kończyn
- psychologiczna i mózgowa organizacja reprezentacji ciała
- zaburzenia doświadczania i reprezentacji ciała w chorobach psychicznych i dysfunkcjach neuropsychologicznych
- psychologiczne aspekty cielesności
- uwarunkowania i konsekwencje pozytywnego obrazu ciała
- pomiar obrazu ciała

Wybrane publikacje:

 1. Gontarczyk M., Markiewicz P. (2008) Zmysłowe ciała. Charaktery 03/2008,
  s. 64-68.
 2. Gontarczyk M., Daniluk B., Markiewicz P. (2008) Fantom – duch z ciała. Charaktery 5/2008, s. 66-70.
 3. Gontarczyk M. (2008). Asymetria wybranych obszarów kory mózgowej a dysleksja – wyniki neuroobrazowania. W: I. Pietras, G. Krasowicz-Kupis (red.), Zrozumieć, żeby pomóc. Dysleksja w ujęciu interdyscyplinarnym. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia, s. 10-21.
 4. Gontarczyk M. (2008). Problemy osób doświadczających bólu fantomowego
  w następstwie utraty kończyny. Annales UMCS Sectio J – Pedagogia – Psychologia, s.131-145.
 5. Gontarczyk M. (2010). Zaburzenia schematu i obrazu ciała w wybranych dysfunkcjach neuropsychologicznych. W: M. Pąchalska, G.E. Kwiatkowska (red.), Neuropsychologia a humanistyka. Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 103-111.
 6. Gontarczyk M. (2010). Mechanizmy zjawisk autoskopowych – ujęcie neuropsychologiczne. Studia Psychologiczne, 4, 48, s. 5-15.
 7. Gontarczyk, M., Daniluk, B., Markiewicz, P. (2011), Zjawisko kończyny fantomowej w kontekście schematu i obrazu ciała. W: M. Brachowicz, A. Tylikowska (red.), Ciało. Zdrowie i choroba. TN KUL i WSB-NLU, Lublin-Nowy Sącz, s. 255-266.
 8. Gontarczyk M. (2012). Ciało i cielesność w ujęciu współczesnej neuropsychologii. Nowiny Lekarskie, 81, 5, 558-563.
 9. Gontarczyk, M. (2017). Reprezentacja ciała w badaniach neuropsychologicznych – problemy i wyzwania. W: E. Zawadzka, Ł., Domańska (red.) Diagnoza neuropsychologiczna. Współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju (s. 48-64). Warszawa: Difin.
 10. Razmus, M., Daniluk, B., Markiewicz, P. (2017). Phantom limb phenomenon as an example of body image distortion. Current Problems of Psychiatry, 18, 153-159.
 11. Razmus, M., Razmus, W. (2017). Evaluating the psychometric properties of the Polish version of the Body Appreciation Scale-2. Body Image, 23, 45-49.
 12. Razmus, M. (2017). Body representation in patients after vascular brain injuries. Cognitive Processing, 18, 359-373.
 13. Razmus, M., Razmus, W., Stachyra, A., Castonguay, A., Sabiston, C. (2018). Psychometric properties of the Polish version of the Body and Appearance Self-Conscious Emotions Scale (BASES). Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology, 3, 231-253.
 14. Razmus, M. (2019). Body appreciation and body-related pride in normal-weight and overweight/obese individuals: Does romantic relationship matter? Perspectives of Psychiatric Care, 55(3), 464-470.
 15. Razmus, M., Razmus, W., Castonguay, A., Sabiston, C. (2019). Body and appearance self-conscious emotions in Canada and Poland. Journal of Health Psychology, 1-8.
 16. Swami, V., Tran, U. S., Barron, D., Afhami, R., Aimé, A., Almenara, C. A., Alp Dal, N., Amaral, A. C. S., Andrianto, S., Anjum, G., Argyrides, M., Atari, M., Aziz, M., Banai, B., Borowiec, J., Brewis, A., Cakir Kocak, Y., Campos, J. A. D. B., Carmona, C., … Voracek, M. (2020). The Breast Size Satisfaction Survey (BSSS): Breast size dissatisfaction and its antecedents and outcomes in women from 40 nations. Body Image, 32, 199–217. 
 17. Razmus, M., Razmus, W., Tylka, T.L., Jović, M., Jović, M., Namatame, H. (2020). Cross-cultural measurement invariance of the Body Appreciation Scale-2 across five countries. Body Image, 34, 270-276.
 18. Razmus, M., Czubak-Paluch, K., & Brytek-Matera, A. (2022). The relationship between body mass index and food preoccupation in women: A moderated mediation of body-related self-conscious emotions and self-esteem. European Eating Disorders Review, 31 (1), 188-196

Wybrane wystąpienia konferencyjne:

 1. X Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego „Neuropsychologia na początku XXI wieku”, organizowany przez Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Psychologii UMCS. Poster pt.: „Jedna noga rozpoznawalna dla oka, natomiast druga dla duszy”, czyli jak mózg błędnie interpretuje rzeczywistość (wrzesień 2006r.).
 2. „Umysł w świecie - świat w umyśle” – konferencja organizowana przez Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne, Instytut Filozofii i Instytut Psychologii UAM w Poznaniu. Wystąpienie: Magdalena Gontarczyk, Beata Daniluk, Piotr Markiewicz „Zniekształcenia obrazu ciała u osób po amputacjach kończyn” (grudzień 2006r.)
 3. XI Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego „Neuropsychologia rozwoju na początku trzeciego millennium”, organizowany przez Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne i Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Poster: Grażyna Krasowicz – Kupis, Magdalena Gontarczyk „Zastosowanie skal Wechslera w diagnozie neuropsychologicznej” (wrzesień 2007r.)
 4. I Ogólnopolska Konferencja Studencka NEURONUS organizowana przez Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii oraz Zakład Neuroanatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 11 – 13 kwietnia 2008. Wystąpienie: „Noga, której nie ma. Czy mózg zawsze odzwierciedla rzeczywistość?”
 5. XII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego „Neuropsychologia a humanistyka”, organizowany przez Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne i Instytut Psychologii UMCS. 19 – 21 września 2008r., Kazimierz Dolny nad Wisłą. Referat: „Zaburzenia schematu i obrazu ciała w dysfunkcjach neuropsychologicznych”.
 6. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Żyć godnie…”. 24 – 27. września 2008r., Poznań. Poster: „Ja poza mną. Neuropsychologiczna analiza zjawisk autoskopowych”.
 7. IV Sympozjum Neuropsychologiczne organizowane przez Ośrodek Badawczo – Naukowo – Dydaktyczny Chorób Otępiennych Akademii Medycznej we Wrocławiu z siedzibą w Ścinawie oraz Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wykład: Psychologiczna i mózgowa organizacja reprezentacji ciała we współczesnej neuropsychologii. Ścinawa, 28 maja 2011r.  
 8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zdrowie kobiet. Zdrowie mężczyzn. Konteksty kulturowe, społeczne i medyczne”, organizowana przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Referat: Ciało i cielesność w ujęciu współczesnej neuropsychologii. Poznań, 5 – 6 grudnia 2011r. 
 9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Oko w oko z... cielesnością" organizowana przez Instytut Psychologii UMCS oraz Koło Naukowe Psychologów UMCS. Referat: Zaburzenia reprezentacji ciała z perspektywy neuropsychologii klinicznej. Lublin, 11 – 12 maja 2012r.
 10. International Neuropsychological Society 2010 Mid-Year Meeting. Referat:  “The proposition of the neuropsychological classification of conscious and unconscious processes disorders”, Magdalena Gontarczyk, Beata Daniluk, Anna Herzyk. Kraków, 30 czerwca - 3 lipca 2010r.
 11. Global Conference on Psychological Researches. Referat: "New approach to types of body representation. Conclusions from neuropsychological research". Barcelona, 28-29 listopada 2014r.
 12. IV Międzyuczelniana Konferencja Doktorantów. Referat: "Reprezentacja ciała w badaniach neuropsychologicznych - zagadnienia metodologiczne". Warszawa, 12-13 marca 2015r.
 13. The 14th European Congress of Psychology. Poster: "Hand laterality task and body representation - suggestions from neuropsychological research". Mediolan, 7-10 lipca 2015r.
 14. Międzynarodowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Psychopedagogiczne problemy edukacji i funkcjonowania człowieka - teori i praktyka". Referat: "Badanie reprezentacji ciała. Problemy i wyzwania". Lublin, 26-27 listopada 2015r.
 15. Międzynarodowa Konferencja „Neurocultures. Brain imaging and imagining the mind”. Referat: “The Body in the Brain. Body Representation in Neuropsychological Research”. Bielsko-Biała, 26 – 28 września 2016r.
 16. 36 Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologii "Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”. Referat: "Kochanego ciała nigdy za wiele: Bycie w związku a pozytywny obraz własnego ciała u osób z nadwagą i otyłością". Gdańsk, 21 – 24 września 2017r.
 17. Konferencja „Ciało ludzkie w badaniach naukowych - aspekty filozoficzne, prawne i społeczne”. Referat: "Obraz ciała i dobrostan psychiczny a skłonność do dawstwa komórek, tkanek i narządów", M. Razmus, K. Andrzejczak, J. Marszałek, K. Skałecka, K. Soroka. Lublin, 19 – 20 kwietnia 2018r.
 18. XII Regionalna Konferencja Europejskiej Akadamii Marketingu (EMAC). Plakat: "Brand-engaged but not materialistic: The role of brand engagement and materialism in experiencing positive product-evoked emotions", W. Razmus, M. Razmus. Warszawa, wrzesień, 2021r.
 19. XIV Konferencja "Psychologia Ekonomiczna". Refrat online: "Psychologiczne uwarunkowania pozytywnych emocji związanych z produktem na różnych etapach procesu zakupowego", W. Razmus, M. Razmus, wrzesień 2021r.
 20. 8 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rozmiar w umyśle". Referat online: "Związek między BMI i zaabsorbowaniem jedzeniem u kobiet: Rola emocji samoświadomościowych związanych z ciałem i samooceny", M. Razmus, K. Czubak-Paluch, A. Brytek-Matera, 17 - 18 września 2022r.
 21. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zdrowie psychiczne w przebiegu życia człowieka". Wykład: "Dlaczego kształtowanie pozytywnego obrazu ciała ma znaczenie? Docenianie ciała a zdrowie psychiczne", Lublin, 26-27 stycznia 2023r.

Zajęcia prowadzone w Instytucie Psychologii w roku akademickim 2021/2022:

Psychometria (wykład, ćwiczenia)
Metodologia badań psychologicznych (wykład, ćwiczenia)
Proseminarium
Fakultet intra- interdyscyplinarny