Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ilona Skibińska-Fabrowska

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA UBEZPIECZEŃ I INWESTYCJI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 202/23


Konsultacje zdalne: poniedziałek 17.30 - 19.00


kod dostępu: nqhq0vs


Konsultacje stacjonarne: środa 16.00 - 17.30 pok. 1106


Kontakt w trakcie konsultacji zdalnych jest możliwy w drodze:


- nawiązania połączenia głosowego z wykorzystaniem aplikacji MS Teams,


- e-mail ilona.skibinska-fabrowska@mail.umcs.pl,


- czat w aplikacji MS Teams.

Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

 1. Skibińska-Fabrowska I., "Banki centralne wobec kryzysu. Niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej", CeDeWu, Warszawa 2017.
 2. Skibińska-Fabrowska I.,"The influence of the return to the standard monetary policy on the economies of developing countries– the case of Argentina", Finanse 2018.
 3. Skibińska-Fabrowska I.,"Unconventional Monetary Policy of the Czech National Bank", Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio H 2018.
 4. Żukowska H, Skibińska-Fabrowska I., "Instytucjonalne aspekty budowania stabilności finansowej w Polsce", Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2018.
 5. "Unconventional monetary policy of the European Central Bank: A brief recapitulation", Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio H 2019.
 6. Bukalska E., Skibińska-Fabrowska I., "Bonds as the source of house developers financing", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020.
 7. Skibińska-Fabrowska I. (red.), "Inwestycje alternatywne", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020.
 8. Bednarczyk T., Skibińska-Fabrowska I., Szymańska A., "An Empirical Study on the Financial Preparation for
  Retirement of the Independent
  Workers for Profitin Poland", Risk 9, 2021.
 9. Królik-Kołtunik K., Skibińska-Fabrowska I., "Inwestycje alternatywne. Nowe spojrzenie", Wydawncitwo CeDeWu, Warszawa 2021.
 10. Bednarczyk T., Skibińska-Fabrowska I., "Finansowe przygotowanie samozatrudnionych do okresu emerytalnego", Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2021.
 11. Bukalska E., Skibińska-Fabrowska I., "Polityka pieniężna a finansowanie przedsiębiorstw", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021.