Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Piotr Kozarzewski

dr hab. Piotr Kozarzewski
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ I REGIONALNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Kozarzewski
https://scholar.google.pl/citations?user=69CHoBgAAAAJ&hl=en
ORCID https://orcid.org/ 0000-0002-8453-8099
Konsultacje

Konsultacje odbywają się w następujących terminach (konieczne jest wcześniejsze umówienie się):
- wtorki 15:00-16:30 (MS Teams, kod zespołu cndrxst)
- czwartki 15:00-16:30 (pokój 619) - tylko po uprzednim uzgodnieniu terminu!


Stanowczo zachęcam do konsultacji poprzez pocztę elektroniczną. W bardzo pilnych sprawach proszę o telefon (509-566-430) lub kontakt przez WhatsApp lub Telegram (ten sam numer), można poza godzinami dyżurów.


Uprzejmie proszę o niewykorzystywanie MS Teams jako komunikatora - kiedy mam go wyłączonego, nie dostaję informacji, że coś do mnie wysłaliście!


Kody zespołów w semestrze letnim 2022/2023 dla zajęć w MS Teams:
History of the Polish Transition from Communism to Capitalism: 453p68k
Political and economic history of Poland: czvboq5
Transformacja gospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej: 2q5w85u


Pliki do pobrania przez studentów
Wykłady
Seminaria
Erasmus


(Ostatnia modyfikacja: 25.09.2023 r.)

O sobie

Ekonomista, politolog i socjolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce i doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych dyscyplina ekonomia i finanse. Poprzednio pracował m.in. w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, Instytucie Studiów Politycznych PAN i Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu. Członek Rady Fundacji CASE-Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych oraz (do października 2021 r.) Przewodniczący Rady Dyrektorów CASE-Białoruś. Uczestnik wielu programów badawczych i doradczych w Polsce, krajach byłego ZSRR i krajach Europy Środkowo-Wschodniej nt. reform instytucjonalnych, przekształceń własnościowych, nadzoru korporacyjnego oraz międzynarodowego transferu wiedzy. Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych, raportów i ekspertyz w językach polskim, angielskim, rosyjskim i bułgarskim. Ostatnie publikacje:

 1. Polityczne uwarunkowania funkcjonowania władzy wykonawczej w Rosji na początku transformacji, w: W. Materski, R. Żelichowski (red.), Polska transformacja. Spojrzenie po dwudziestu latach, ISP PAN, Warszawa 2010.
 2. International Transfer of Knowledge: An Opportunity to Even out Disparities in Development, in: M. Jarosz (ed.), Poland and Its People in United Europe. Economic and Social Imbalances, ISP PAN, Warsaw 2011.
 3. Background Report on Private Sector Development in Latin America, the Post-Communist Countries of Europe and Asia, the Middle East and North Africa, „CASE Network Studies and Analyses”, No. 434, CASE, Warsaw 2012 (we współautorstwie z Richardem Woodwardem i Mehdi Safavi).
 4. Prywatyzacja. Sprzeczności i konflikty, w: M. Jarosz (red.), Polskie bieguny. Społeczeństwo w czasach kryzysu, Oficyna Naukowa i ISP PAN, Warszawa 2013.
 5. Zmiana własnościowa polskiej gospodarki 1989-2013, PWE, Warszawa 2014 (we współautorstwie z Maciejem Bałtowskim).
 6. Przedsiębiorstwa sektora publicznego w Polsce — próba zdefiniowania i wyodrębnienia, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2016, nr 1 (we współautorstwie z Maciejem Bałtowskim).
 7. Formal and Real Ownership Structure of the Polish Economy. State-Owned versus State-Controlled Enterprises, „Post-Communist Economies”, 2016, Volume 28, Issue 3 (we współautorstwie z Maciejem Bałtowskim).
 8. Change in Economic Policy Paradigm: Privatization and State Capture in Poland, „CASE Working Papers”, 2016, No. 3 (127) (we współautorstwie z Maciejem Bałtowskim).
 9. Przekształcenia własnościowe w państwach postsocjalistycznych: cele, strategie, wyniki, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2016, nr 5.
 10. Zmiany w polityce własnościowej państwa polskiego, „Studia Ekonomiczne” INE PAN, 2016, nr 4.
 11. Change in the Ownership Policy Paradigm in Poland: State Control vs. Privatisation, „Acta Oeconomica”, 2017, No. 1 (we współautorstwie z Maciejem Bałtowskim).
 12. Czy prywatyzacja się skończyła?, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2017, nr 475.
 13. Fiscalization of Ownership Policy of the Polish State during the Post-Communist Transition, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia”, 2017, vol. LI, No. 4.
 14. Polityka właścicielska państwa w okresie transformacji systemowej. Próba syntezy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019.
 15. The Impact of the State on the Quality of an Economic System: A Cross-Country Analysis, „CASE Working Papers”, 2019, No. 10 (134) (we współautorstwie z Maciejem Bałtowskim).
 16. The Evolution of Belarusian Public Sector: From Command Economy to State Capitalism? „CASE Working Papers”, 2020, No. 12 (136) (we współautorstwie z Aliaksandrem Papko).
 17. State Corporate Control in Transition: Poland in a Comparative Perspective, Palgrave Macmillan, Cham 2021.
 18. State Capitalism in Poland and Hungary: Populist Varieties, w: M. Wright, G. Wood, A. Cuervo-Cazurra, P. Sun, I. Okhmatovskiy, and A. Grosman (eds.), The Oxford Handbook of State Capitalism and the Firm, Oxford University Press, Oxford 2022 (we współautorstwie z Maciejem Bałtowskim i Tomaszem Mickiewiczem).
 19. State Capitalism in Poland, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia”, 2022, Vol. LVI, No. 1 (we współautorstwie z Maciejem Bałtowskim).
 20. The Belarusian Development Path: From Command Economy to State Capitalism?. w: J. Ricz, T. Gerőcs (eds.), The Political Economy of Emerging Markets and Alternative Development Paths,  Palgrave Macmillan, Cham 2023 (we współautorstwie z Aliaksandrem Papko).

 Poza językiem polskim, biegle posługuje się językami rosyjskim i angielskim.


Działalność naukowa

Wiosną 2019 roku wydał monografię poświęconą ewolucji właścicielskich funkcji państwa w okresie transformacji postkomunistycznej, na jesieni 2021 r. ukazała się jego monografia zawierająca studium porównawcze nadzoru korporacyjnego państwa w krajach postkomunistycznych. Obecnie pracuje nad rozdiałem do monografii The Oxford Handbook of Central and East European Management and Organizations (eds. Thomas Steger, Irma Rybnikova and Rainhart Lang, Oxford University Press).