Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Andrzej Dumała

dr Andrzej Dumała
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Telefon
815376041
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Terminy dyżurów w  semestrze letnim 2022/2023


wtorek 13.00-14.30

środa 8.00-9.30

 

w pokoju nr A5.45 na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa 

 

Zapraszam też do kontaktu e-mailem: andrzej.dumala@mail.umcs.pl  lub adumala@wp.pl

 

 Uwaga!!! Dyżury w dniach 21 i 22 marca odwołane z powodu wyjazdu słuzbowego.

 

 

 

 

 

 


 


 

O sobie

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe:

adiunkt dydaktyczny;

1994 - doktor nauk humanistycznych, rozprawa doktorska Transnarodowe procesy polityczne w Parlamencie Europejskim, promotor prof. dr hab. Ziemowit J. Pietraś.

Zainteresowania badawcze:

Dyscyplina naukowa: nauka o polityce, specjalność naukowa: stosunki międzynarodowe.Integracja europejska – procesy decyzyjne w UE, funkcjonowanie systemu politycznego UE, teoria i działanie agencji wspólnotowych; teoria polityki – teoria decydowania politycznego.

Prowadzone zajęcia:

Integracja europejska;

Decydowanie polityczne w UE;

System polityczny UE;

Negocjacje międzynarodowe;

Decydowanie polityczne;

Decydowanie międzynarodowe;

Polityka bezpieczeństwa UE;

Demografia i statystyka.

Inne osiągnięcia:

2004 – 2009 – grant dydaktyczny Komisji Europejskiej w ramach Jean Monnet Project (F04/0166);

2002 – 2003 – cykl seminaryjno-szkoleniowy „Training for trainers” w pełnym zakresie problematyki UE, EIPA w Maastricht/Instytut Europejski w Łodzi;

2001 – 2006 – grant dydaktyczny Komisji Europejskiej w ramach Jean Monnet Project (C01/027);

2000 – staż naukowy na Uniwersytecie Wilhelma w Münster;

1999 – stypendium Fulbright'a w Institute of United States Studies University of London

1999 – staż naukowy w Université Libré de Bruxelles (TEMPUS 1999);

1999 – staż naukowy na Uniwersytecie Wilhelma w Münster;

1998 – staż naukowy w Université Libré de Bruxelles (TEMPUS 1998);

1996 – 2003 – grant dydaktyczny Komisji Europejskiej w ramach Jean Monnet Project (PL022/96);

1995 – 1997 – beneficjent grantu badawczego Research Suport Scheme Open Society Institute oraz

1993 – 1999 – grant dydaktyczny Komisji Europejskiej w ramach Jean Monnet Project (PL93/055);

1991 – Staż w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego w Luksemburgu w ramach Stypendium Roberta Schuman.

Wybrane publikacje:

A. Dumała, Europejska Służba Działań Zewnętrznych - analiza pierwszego okresu działalności [w:] Ministerstwa spraw zagranicznych wobec wyzwań XXI wieku, red. Aleksandra Kruk, Łódź 2013, s. 151 – 173;

A. Dumała, Wspólnoty epistemologiczne i koalicje adwokackie w systemie Unii Europejskiej [w:] Poziomy analizy stosunków międzynarodowych. Tom 1, red. E. Haliżak, M. Pietraś, Warszawa 2013, s. 393 – 422;

A. Dumała, Decentralizacja zarządzania w Unii Europejskiej – rola agencji wspólnotowych [w:] Unia Europejska – wielowymiarowość procesu integracji, red. E. Lesiewicz, Poznań 2010, s. 29 – 46;

A. Dumała, Regiony międzynarodowe – synteza porównawcza [w:] Regiony w stosunkach międzynarodowych, red. I. Topolskiego, H. Dumały, A. Dumały, Lublin 2009;

Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, red. A. Antoszewski, B. Krauz-Mozer, A. Dumała, K. Radzik, Lublin 2009;

A. Dumała, Udział państw partnerskich objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa w agencjach i programach wewnętrznych Unii Europejskiej, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, 2009, nr 4(6), s. 27 – 43;

A. Dumała, Unia Europejska w polityce zagranicznej Polski po 1989 r. [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 2006, s. 628-659;

A. Dumała, Polish Foreign Policy after 1989 – An Attempt of the Balance [w:] The European Union Policy towards Ukraine: Partnership or Membership?, red. A. Podraza, Lublin 2006, s. 69 -  84.

Agencje w systemie Unii Europejskiej, red. A. Dumała, Warszawa 2002;

A. Dumała, Reformy instytucjonalne w Traktacie Nicejskim [w:] Traktat Nicejski, red. A. Podraza, Lublin 2001;

A. Dumała, H. Dumała, CEFTA – gibt es den mitteleuropäischen Wirtschaftsraum? [w:] Jahrbuch zur Außenwirtschaftspolitik 1997/98, red. Ch. Stolorz, B. Breitschuh, J. Bellers, Münster 1999, s. 179 – 204;

A. Dumała, Mechanizmy decyzyjne w demokracji konstytucyjnej, Lublin 1998;

The Future of East-Central Europe, red. A. Dumała, Z. J. Pietraś, Lublin 1996;

Mechanizmy adaptacji politycznej państwa, red. A. Dumała, Z. J. Pietraś, Lublin 1990.

Pełnione funkcje:

2017-2019 - koordynator merytoryczny projektu Rozwój kompetencji studentów kierunków stosunki miedzynarodowe i bezpieczeństwo narodowe Wydziału Politologii UMCS

2006 – członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich i Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych; uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej;

2005 – 2009 – prezes lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych;

2001 – 2007 – kierownik Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS;

2000 – 2005 – kierownik Podyplomowego Interdyscyplinarnego Studium Europeistyki przy Wydziale Politologii UMCS;

od 2015 - członek-ekspert sieci Team Europe Komisji Europejskiej w Polsce.

Działalność naukowa:


Ogłoszenia