Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Kinga Smoleń

dr Kinga Smoleń
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Telefon
81 537 60 56
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje poprawkowe w ramach zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021:


  •  25 lutego (czwartek) br. 12.00-13.00 (wyłącznie platforma Ms Teams, kod dostępu: s1h095h)


      


    Proszę o wcześniejszy kontakt drogą elektroniczną w celu umówienia się na kosultacje.


 


       pokój A.4.28


 


 adres e-mail: kinga_smolen@onet.eu                        


 


  


      

Adres

Katedra Stosunków Międzynarodowych Instytut Nauk o Polityce i Administracji Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Uzyskane wykształcenie:

2013 r. - doktor nauk społecznych w zakresie nauk politycznych, specjalność naukowa: stosunki międzynarodowe 

Tytuł rozprawy: Geostrategiczne położenie Turcji po zimnej wojnie

promotor: Prof. dr hab. Marek Pietraś; recenzenci: Prof. dr hab. Walenty Baluk, Dr hab. Tadeusz Wallas

 

Zainteresowania badawcze:

Pozycja i rola Turcji w późnowestfalskim systemie międzynarodowym, regionalny kompleks bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, geopolityka, międzynarodowe stosunki polityczne, cyberprzestrzeń w stosunkach międzynarodowych

 

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych

Polskie Towarzystwo Geopolityczne - sekretarz Oddziału Lublin

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

Członek Grupy badawczej ds. współczesnej Turcji przy Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

 

Działalność organizacyjna:

 • koordynator ds. stypendystów Komisji Fulbrighta
 • członek zespołu tworzącego kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe
 • koordynator Dni Otwartych na kierunkach: Stosunki Międzynarodowe i Bezpieczeństwo Narodowe
 • sędzia w Akademickich Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich
 • uczestnik merytoryczny projektu Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce "Warsztaty europejskie" tzw. first time voters
 • organizacja międzynarodowej konferencji naukowej pt.: Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar przestrzeni międzynarodowej (listopad 2017 r.)
 • członkostwo w komitetach organizacyjnych: IV Kongresu Politologii (wrzesień 2018 r.), konferencji pt.: Jan Karski. Misja kompletna (czerwiec 2014 r.), konferencji pt.: Stosunki polsko ukraińskie 1991-2013. Próba bilansu (listopad 2013) oraz II Ogólnopolskiej Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt.: Poziomy analizy stosunków międzynarodowych (listopad 2012 r.) 

 

Inne aktywności:

 • moderator w debacie na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego (marzec 2012 r.)
 • członek Rady Wydziału Politologii UMCS w latach: 2016-2019
 • członek Rady Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS
 • członek Zespołu Programowego na kierunku Stosunki Międzynarodowe w latach: 2019-2024
 • opiekun II roku, I st. kierunku: Stosunki Międzynarodowe

 

 

 

 

 


Działalność naukowa

Granty badawcze, stypendia, nagrody:

2012-2014 - grant badawczy "PRELUDIUM" Narodowego Centrum Nauki nr 2011/03/N/HS5/03773 , pt.: "Geostrategiczne położenie Turcji po zimnej wojnie"

2017 r. - Grant Wydziału Politologii UMCS dla Młodych Naukowców - edycja IV/2017

2018 r. - Grant Wydziału Politologii UMCS dla Młodych Naukowców - edycja II/2018

2019 r. - Indywidualna Nagroda Rektora UMCS III stopnia za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni

2020 r. - Indywidualna Nagroda Rektora UMCS za wysoko punktowany artykuł naukowy pt.: The Geopolitical Dimensions of the Turkish Stream Pipeline, "Yearbook of the Institute of East-Central Europe" 2019, vol. 17, no. 4, s. 101-119

2020 r. - Indywidualna Nagroda Rektora UMCS III stopnia za autorską monografię: Geostrategiczne położenie Turcji w XXI wieku, Lublin 2020

            

 Wyjazdy badawcze:

kwerenda biblioteczna - London School of Economics and Political Science, lipiec 2013 r.

 

Recenzent m.in. w : "Przeglądzie Zachodnim", "Jagiellońskim Przeglądzie Bezpieczeństwa",

                             "Nowej Polityce Wschodniej"

 

Wybrane publikacje:

 • monografie

1. K. Smoleń, Geostrategiczne położenie Turcji w XXI wieku, Lublin 2020, s. 389.

 •  recencje

1. K. Smoleń, recenzja monografii M. Lakomego pt.: Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw, "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne" 55/2017, Toruń, s. 227-235

 • artykuły naukowe opublikowane

1. K. Smoleń, Wpływ wojny hybrydowej w Syrii na pozycję Kurdów w regionie Bliskiego Wschodu, "Przegląd Zachodni" 2020, nr 3, s. 219-238. 

2. K. Smoleń, Specifics ot the so-called Islamic State, "Athenaeum. Polish Political Science Studies" 2020, vol. 67, no 3, s. 84-111

3. K. Smoleń, Polityczny wymiar operacji militarnej "Olive Branch" ("Gałązka Oliwna"), [w:] H. Chałupczak, K. Marzęda-Młynarska, M. Pietraś, R. Suduł (red.), Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia polityczne, Lublin-Zamość 2020, s. 325-345

4. K. Smoleń, The Geopolitical Dimensions of the Turkish Stream Pipeline, "Yearbook of the Institute of East-Central Europe" 2019, vol. 17, no. 4, s. 101-119

5. K. Smoleń, Operation Olive Branch, "Facta Simonidis" 2019, nr 1 (12), s. 61-83

6. K. Smoleń, The problem of cyber attacks on the critical infrastructure of the state in the energy sector. The case of Turkey, "TEKA of Political Science and International Relations" 2018, vol. 13, no. 2, s. 27-47

7. K. Smoleń, Problem of Migration in Relations between the Republic of Turkey and the European Union, [w:] H. Chałupczak, M. Lesińska, E. Pogorzała, T. Browarek (red.), Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka, Lublin 2018, s. 121-141.

8. K. Smoleń, Zmiana polityki zagranicznej Turcji na Bliskim Wschodzie w drugiej dekadzie XXI wieku, [w:] P. Matera, M. Pietrasiak, R. Bania, M. Stelmach (red.), Badanie polityki zagranicznej państwa. Stany Zjednoczone, Azja Wschodnia, Bliski Wschód i Ameryka Łacińska, Warszawa 2017, s. 229-252.

9. K. Smoleń, Cyberprzestrzeń jako czynnik przestrzeni transnarodowej, [w:] E. Haliżak, R. Ożarowski, A. Wróbel (red.), Liberalizm i neoliberalizm w nauce o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2016, s. 145-160.

10. K. Smoleń, Actions of the Republic of Turkey Facing The Arab Spring in Syria, "TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych", nr 11/3, Lublin 2016, s. 181-196.

11. K. Smoleń, Republika Turcji - studium przypadku geokulturowego działania mocarstwa regionalnego, [w:] J. Marszałek-Kawa, K. J. Helnarska (red.), Polityka państw azjatyckich. Wyzwania i dylematy, Toruń 2015, s. 226-262.

12. K. Smoleń, Pozycja ekonomiczna Republiki Turcji w latach: 2002-2014, [w:] J. Wódka (red.), "Nowa" Turcja. Aspekty polityczne, gospodarcze i społeczne, Warszawa 2015, s. 139-170.

13. K. Smoleń, Arabska Wiosna w Syrii. Implikacje dla polityki regionalnej Turcji, "Przegląd Politologiczny", nr 1/2014, Poznań, s. 107-122.

 • artykuły naukowe złożone do druku

 

 •  redakcja

1.  K. Smoleń (red.), "TEKA of Political Science and International Relations" 2018, vol. 13, no 2

2. B. Bojarczyk, K. Smoleń, (red.), "TEKA of Political Science and International Relations" 2020, vol. 15, no 1

 • komentarze

 

Udział w konferencjach naukowych:

Wystąpienia w ponad 25 konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

 

Proces dydaktyczny:

 • promotor 11 prac licencjackich, recenzent prac licencjackich i magisterskich, promotor pomocniczy w trzech rozprawach doktorskich
 • prowadzone zajęcia:

Międzynarodowe stosunki polityczne (WY, CA)

Podstawy stosunków międzynarodowych (WY)

Geografia polityczna i ekonomiczna (KW)

Geografia polityczna (KW)

Współczesne stosunki międzynarodowe (WY)

Cyberprzestrzeń i bezpieczeństwo informacyjne (WY)

Międzynarodowa współpraca na rzecz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (WY)

Teoria stosunków międzynarodowych (WY, CA)

Państwo Islamskie (SPF)

Arabska Wiosna (SPF)

Wojna hybrydowa w Syrii (SPF)


Ogłoszenia

Harmonogram organizacji zajęć za pośrednictwem platformy Ms Teams w semestrze zimowym w roku akademickim 2020-2021:

 

Bezpieczeństwo narodowe, II rok, I st., Międzynarodowe stosunki polityczne, WY, czwartek 14.30-16.00, kod dostępu 8058ofv

Bezpieczeństwo narodowe, II rok, I st., Międzynarodowe stosunki polityczne, CA 2, środa 17.45-19.15, kod dostępu 3lwer5d

Stosunki międzynarodowe, I rok, I st., Geografia polityczna i ekonomiczna, KW2 czwartek 16.05-17.35, KW3 czwartek 17.45-19.15, KW1 poniedziałek 14.30-16.00, KW4 poniedziałek 16.05-17.35, wspólny dla wszystkich grup konwersatoryjnych kod dostępu z7mdj4g

Bezpieczeństwo narodowe, I rok, I st., Podstawy stosunków międzynarodowych, WY, poniedziałek 17.45-19.15, kod dostępu zbmgmb4

Bezpieczeństwo narodowe, I rok, I st., Geografia polityczna, KW3 środa 14.30-16.00, KW6 środa 16.05-17.35, wspólny dla obu grup konwersatoryjnych kod dostępu atd2gix

Stosunki międzynarodowe, II rok, I st., Arabska Wiosna, SPF, wtorek 11.15-12.45, kod dostępu xe3k0fh

Stosunki międzynarodowe, II rok, II st., Państwo Islamskie, SPF, wtorek 14.30-16.00, kod dostępu mmmolq1

Bezpieczeństwo narodowe, III rok, I st., spec. Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym, Cyberprzestrzeń i bezpieczeństwo informacyjne, WY, poniedziałek 17.45-19.15, kod dostępu 9hwrlky

 

Harmonogram zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej w roku akademickim 2020-2021:

 • Podstawy stosunków międzynarodowych, WY, I rok, I st., Bezpieczeństwo narododowe, egzamin pisemny 9 lutego (wtorek) 2021 r., 10.00-11.00
 • Międzynarodowe stosunki polityczne, WY, II rok, I st., Bezpieczeństwo narodowe, egzamin pisemny 9 lutego (wtorek) 2021 r., 11.30-12.30
 • Cyberprzestrzeń i bezpieczeństwo informacyjne, WY, III rok, I st., Bezpieczeństwo narodowe, zaliczenie pisemne 9 lutego (wtorek) 2021 r., 13.00-14.00
 • Międzynarodowe stosunki polityczne, CA, II rok, I st., Bezpieczeństwo narodowe, zaliczenie pisemne 2 lutego (wtorek) 2021 r. 10.00-11.00
 • Geografia polityczna i ekonomiczna, KW, I rok, I st., Stosunki międzynarodowe, zaliczenie ustne 8 lutego (poniedziałek) 2021 r., KW 1 12.00-14.00, KW 2 10.00-12.00, KW 3 17.00-18.30, KW 4 14.00-16.00
 • Geografia polityczna, KW 3, KW 6, I rok, I st., Bezpieczeństwo narodowe, zaliczenie ustne 4 lutego (czwartek) 2021 r., KW 3 12.00-14.00, KW 6 14.30-16.00