Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Kinga Smoleń

dr Kinga Smoleń
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Telefon
81 537 60 56
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim w roku akademickim 2018-2019: • poniedziałek 14.00 - 14.30, 17.45 - 18.15

 • środa 10.45 - 12.45


 


Pokój nr 223


 adres e-mail: kinga_smolen@onet.eu                        


 


    


 


      

Adres

Pałac Radziwiłłowski, Wydział Politologii UMCS, Plac Litewski 3
20-080 Lublin

O sobie

Uzyskane wykształcenie:

2013 r. - doktor nauk społecznych w zakresie nauk politycznych, specjalność naukowa: stosunki międzynarodowe 

Tytuł rozprawy: Geostrategiczne położenie Turcji po zimnej wojnie

promotor: Prof. dr hab. Marek Pietraś; recenzenci: Prof. dr hab. Walenty Baluk, Dr hab. Tadeusz Wallas

 

Zainteresowania badawcze:

Pozycja i rola Turcji w późnowestfalskim systemie międzynarodowym, regionalny kompleks bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, geopolityka, międzynarodowe stosunki polityczne, cyberprzestrzeń w stosunkach międzynarodowych

 

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych

Polskie Towarzystwo Geopolityczne - sekretarz Oddziału Lublin

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

Członek Grupy badawczej ds. współczesnej Turcji przy Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

 

Działalność organizacyjna:

 • koordynator ds. stypendystów Komisji Fulbrighta
 • członek zespołu tworzącego kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe
 • koordynator Dni Otwartych na kierunkach: Stosunki Międzynarodowe i Bezpieczeństwo Narodowe
 • sędzia w Akademickich Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich
 • uczestnik merytoryczny projektu Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce "Warsztaty europejskie" tzw. first time voters
 • organizacja międzynarodowej konferencji naukowej pt.: Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar przestrzeni międzynarodowej (listopad 2017 r.)
 • członkostwo w komitetach organizacyjnych: IV Kongresu Politologii (wrzesień 2018 r.), konferencji pt.: Jan Karski. Misja kompletna (czerwiec 2014 r.), konferencji pt.: Stosunki polsko ukraińskie 1991-2013. Próba bilansu (listopad 2013) oraz II Ogólnopolskiej Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt.: Poziomy analizy stosunków międzynarodowych (listopad 2012 r.) 

 

Inne aktywności:

 • moderator w debacie na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego (marzec 2012 r.)
 • członek Rady Wydziału Politologii UMCS
 • opiekun Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych

 

 

 

 

 


Działalność naukowa

Granty badawcze, stypendia:

2012-2014 - grant badawczy "PRELUDIUM" Narodowego Centrum Nauki nr 2011/03/N/HS5/03773 , pt.: "Geostrategiczne położenie Turcji po zimnej wojnie"

2017 r. - Grant Wydziału Politologii UMCS dla Młodych Naukowców - edycja IV/2017

2018 r. - Grant Wydziału Politologii UMCS dla Młodych Naukowców - edycja II/2018

 

Wyjazdy badawcze:

kwerenda biblioteczna - London School of Economics and Political Science, lipiec 2013 r.

 

Wybrane publikacje:

 •  recencje

1. K. Smoleń, recenzja monografii M. Lakomego pt.: Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw, "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne" 55/2017, Toruń, s. 227-235

 • artykuły naukowe opublikowane

1. K. Smoleń, Problem of Migration in Relations between the Republic of Turkey and the European Union, [w:] H. Chałupczak, M. Lesińska, E. Pogorzała, T. Browarek (red.), Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka, Lublin 2018, s. 121-141.

2. K. Smoleń, Zmiana polityki zagranicznej Turcji na Bliskim Wschodzie w drugiej dekadzie XXI wieku, [w:] P. Matera, M. Pietrasiak, R. Bania, M. Stelmach (red.), Badanie polityki zagranicznej państwa. Stany Zjednoczone, Azja Wschodnia, Bliski Wschód i Ameryka Łacińska, Warszawa 2017, s. 229-252.

3. K. Smoleń, Cyberprzestrzeń jako czynnik przestrzeni transnarodowej, [w:] E. Haliżak, R. Ożarowski, A. Wróbel (red.), Liberalizm i neoliberalizm w nauce o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2016, s. 145-160.

4. K. Smoleń, Actions of the Republic of Turkey with respect to the Arab Spring in Syria, "TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych", nr 11/3, Lublin 2016, s. 181-196.

5. K. Smoleń, Republika Turcji - studium przypadku geokulturowego działania mocarstwa regionalnego, [w:] J. Marszałek-Kawa, K. J. Helnarska (red.), Polityka państw azjatyckich. Wyzwania i dylematy, Toruń 2015, s. 226-262.

6. K. Smoleń, Pozycja ekonomiczna Republiki Turcji w latach: 2002-2014, [w:] J. Wódka (red.), "Nowa" Turcja. Aspekty polityczne, gospodarcze i społeczne, Warszawa 2015, s. 139-170.

7. K. Smoleń, Arabska Wiosna w Syrii. Implikacje dla polityki regionalnej Turcji, "Przegląd Politologiczny", nr 1/2014, Poznań, s. 107-122.

 • artykuły naukowe złożone do druku

1. K. Smoleń, Specyfika tzw. Państwa Islamskiego, artykuł złożony do "TEKI Komisji Politologii i Stosunków     Międzynarodowych"

2. K. Smoleń, The problem of cyberattacks on the critical infrastructure of the state in the energy sector. The case of Turkey, artykuł przyjęty do "TEKI Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych"

 • monografie

1. I. Hofman, K. Smoleń (współpraca), Jan Karski. Misja kompletna, Lublin 2015, s. 286.

 

Udział w konferencjach naukowych:

Wystąpienia w 20 konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

 

Proces dydaktyczny:

 • promotor 11 prac licencjackich, recenzent prac licencjackich i magisterskich, promotor pomocniczy w rozprawie doktorskiej
 • prowadzone zajęcia:

Międzynarodowe stosunki polityczne (WY, CA)

Podstawy stosunków międzynarodowych (CA)

Geografia polityczna i ekonomiczna (KW)

Geografia polityczna (KW)

Współczesne stosunki międzynarodowe (WY)

Cyberprzestrzeń i bezpieczeństwo informacyjne (WY)

Międzynarodowa współpraca na rzecz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (WY)

Teoria stosunków międzynarodowych (WY, CA)

Państwo Islamskie (SPF)

Arabska Wiosna (SPF)

Wojna hybrydowa w Syrii (SPF)


Ogłoszenia

Harmonogram egzaminów i zaliczeń poprawkowych w zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej w roku akademickim 2018-2019:

 • Teoria stosunków międzynarodowych - I rok, II st., WY, stacjonarne Stosunki Międzynarodowe, podczas konsultacji
 • Cyberprzestrzeń i bezpieczeństwo informacyjne - III rok, I st., WY, stacjonarne Bezpieczeństwo Narodowe, podczas konsultacji
 • Geografia polityczna - I rok, I st., KW, stacjonarne Bezpieczeństwo Narodowe, 27 lutego (środa) 2019 r., godz. 15.00-16.00, s. 114
 • Geografia polityczna i ekonomiczna - I rok, I st., KW, stacjonarne Stosunki Międzynarodowe, 27 lutego (środa) 2019 r., godz. 15.00-16.00, s. 114
 • Międzynarodowe stosunki polityczne - II rok, I st., CA, niestacjonarne Bezpieczeństwo Narodowe, 27 lutego (środa) 2019 r., godz. 11.30-12.30, p. 223
 • Dodatkowe konsultacje poprawkowe tych dla tych z Państwa, którzy nie uzyskali pozytywnej oceny w dniu 27 lutego 2019 r.: 28 lutego (czwartek) 2019 r., godz. 12.00-13.30