Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Adam Bujak

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

poniedziałek: 13.15-14.45
środa: 8.30-10.00 (online,
MS Teams, KONSULTACJE  
dr Adam Bujak, 21p5x8p)

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pokój 419
20-031 Lublin