Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Adam Bujak

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

środa: 18.15-19.45
czwartek: 12.30-14.00


W dniu 26 lutego 2020 r.
konsultacje odbywać się
będą w godz. 10.00-11.30.

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pokój 419
20-031 Lublin

Ogłoszenia

Seminarium licencjackie (st. stacj. I st. FiR, III r.) - trzeci rozdział pracy,
wraz ze stroną tytułową oraz spisem treści, należy oddać do dnia 25 marca 2020 r.
(proszę ponadto o uzupełnienie trzeciego lub jednego z wcześniejszych rozdziałów
pracy o co najmniej jedną obcojęzyczną pozycję literaturową).

Konkurs dla studentów - Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”
we współpracy m.in. z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie organizuje
konkurs dla studentów na najlepszą pracę naukową z zakresu rachunkowości, podatków,
analizy oraz audytu.

Na konkurs należy samodzielnie lub w zespołach maksymalnie trzyosobowych
przygotować pracę w języku angielskim o objętości do 40.000 znaków, według
określonych wytycznych (dostępnych w załączniku). Osoby zainteresowane
uczestnictwem proszę o kontakt mailowy do dnia 2 marca 2020 r. Liczba zgłoszeń
jest ograniczona.

Autorzy najlepszych prac zaprezentują swoje referaty w trakcie konferencji, która
odbędzie się w dniach 27-28 maja 2020 r. we Lwowie. Zwycięzcy mogą liczyć na nagrody
rzeczowe oraz publikację artykułów w zagranicznych czasopismach naukowych.

 Załączniki