Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Maria Brodzicka

mgr Maria Brodzicka
Stanowisko
rzecznik patentowy
Jednostki
RZECZNIK PATENTOWY
Telefon
81 537 51 06
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałek - piątek godz. 9.00-12.00
Budynek Rektoratu, pok. 1409


Adres e-mail do kontaktu w sprawach patentowych: patenty.brodzicka@umcs.lublin.pl

O sobie

Rzecznik patentowy z ponad 30-letnim stażem wykonywania zawodu, nr wpisu na Listę - 2370.

Magister chemii, absolwentka Studium na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Aplikacja rzecznikowska odbyta w latach 1982-1984 w OPT w Katowicach.

Specjalista z zakresu sporządzania dokumentacji zgłoszeniowych wynalazków, zwłaszcza z chemii, biotechnologii i mechaniki, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz znaków towarowych.

Ekspert i doradca - legitymujący się certyfikatami PARP oraz wieloletnim doświadczeniem zdobytym w pracy w przemyśle (Zakłady Farmaceutyczne „POLFA”), instytucjach naukowych (UMCS) oraz w Kancelarii Patentowej i Regionalnym Ośrodku Informacji Patentowej, działającym pod egidą Urzędu Patentowego RP - w dziedzinie ochrony rozwiązań innowacyjnych oraz oznaczeń indywidualizujących (znaki towarowe, oznaczenia geograficzne), a także transferu technologii, negocjacji i sporządzania umów dotyczących komercjalizacji dóbr własności przemysłowej, chronionych prawami wyłącznymi i know-how.

Wykładowca i trener w projektach z dziedziny: zarzadzania własnością intelektualną; ochroną własności przemysłowej w kraju i za granicą; obrotu prawami wyłącznymi, komercjalizacją innowacyjnych rozwiązań i transferu technologii.


Informacje o chronionych i zgłoszonych do ochrony przedmiotach własności przemysłowej dostępne na stronach internetowych:

  • UMCS - Rzecznik patentowy w zakładce „Pracownik”
  • Urzędu Patentowego RP - www.uprp.pl