Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Tomasz Wicha

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Urlop wypoczynkowy. Najbliższe konsultacje odbędą się we wrześniu 2022 r. Termin zostanie przekazany z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.


 


 


 

Adres

ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

 Uzyskane wykształcenie:

- doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji;

- absolwent Akademii Dyplomatycznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP ukończonej złożeniem egzaminu dyplomatyczno-konsularnego; 

- Master of Science in Professional Communication and Business Management - Clark University;

- magister politologii UMCS;

- absolwent lingwistyki stosowanej UMCS (specjalności: tłumaczeniowa oraz nauczycielska), magister filologii angielskiej (specjalności: nauczycielska oraz język angielski w biznesie).Zainteresowania:
- dydaktyka (nauki społeczne i humanistyczne);

- polityka zagraniczna RP, dyplomacja publiczna, dyskurs polityczny, decydowanie polityczne, konflikt polityczny we współczesnej Polsce, administracja rządowa w Polsce, polityki publiczne w Polsce.

 

Kontakt służbowy UMCS:

tomasz.wicha@mail.umcs.pl


Działalność naukowa

 

ORCID: 0000-0003-3547-2238

 


Ogłoszenia

Urlop wypoczynkowy. Najbliższe konsultacje odbędą się we wrześniu 2022 r. Termin zostanie przekazany z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.