Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Tomasz Wicha

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Adres e-mail: tomasz.wicha@poczta.umcs.lublin.pl


 


 


 

Adres

Plac Litewski 3
20-080 Lublin

O sobie

 Uzyskane wykształcenie:

- absolwent Akademii Dyplomatycznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP ukończonej złożeniem egzaminu dyplomatyczno-konsularnego i nabyciem stopnia dyplomatycznego;

- Master of Science in Professional Communication and Business Management - Clark University;

- magister politologii UMCS;

- absolwent lingwistyki stosowanej UMCS (specjalność tłumaczeniowa i nauczycielska), magister filologii angielskiej (specjalność: język angielski w biznesie i nauczycielska).Zainteresowania badawcze:
- polityka zagraniczna RP;

- proces decydowania politycznego;
- spory polityczne w RP po 2005 r. 

Kontakt: 
tomasz.wicha@poczta.umcs.lublin.pl


Działalność naukowa

 


Ogłoszenia

Uprzejmie informuję, że pozostaję do dyspozycji pod adresem e-mail (tomasz.wicha@poczta.umcs.lublin.pl).