Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Tomasz Wicha

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje (realizowane za pośrednictwem platformy MsTeams)


 


(środa: 7.00-8.00 oraz 14.30-16.30, po uprzednim umówieniu się via e-mail)


 


kod: avakqq2


 


 


 

Adres

ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

 Uzyskane wykształcenie:

- doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji;

- absolwent Akademii Dyplomatycznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP ukończonej złożeniem egzaminu dyplomatyczno-konsularnego; attaché w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP;

- Master of Science in Professional Communication and Business Management - Clark University;

- magister politologii UMCS;

- absolwent lingwistyki stosowanej UMCS (specjalności: tłumaczeniowa oraz nauczycielska), magister filologii angielskiej (specjalności: nauczycielska oraz język angielski w biznesie).Zainteresowania:
- dydaktyka (nauki społeczne i humanistyczne);

- polityka zagraniczna RP

 

Kontakt służbowy UMCS:

tomasz.wicha@poczta.umcs.lublin.pl


Działalność naukowa

ORCID - 0000-0003-3547-2238


Ogłoszenia

Kody do zajęć realizowanych w semestrze letnim 2020/2021:

MsTeams codes for particular classes in the spring semester:

1) Media production - 2nd year - The linguistic and the political analysis of the political speeches made in the EU institutions: lau3gjq

2) International Relations - 1st year - The MFA Diplomatic Academy in Poland - the application and the programme: hl8kcc6

3) Historia najnowsza powszechna - SM - 1. rok - CA 1:

4ay9vmu

4) Historia najnowsza powszechna - SM - 1. rok - CA 2:

o5bd3hk

5) Historia najnowsza powszechna - SM - 1. rok - CA 3:

5sz3ls0

 

Konsultacje

(środa 7.00-8.00 oraz 14.30-16.30, po uprzednim umówieniu się via e-mail)

kod: avakqq2