Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Tomasz Wicha

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje są, w związku z epidemią, realizowane za pośrednictwem platformy MsTeams UMCS.


 


 


 

Adres

ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

 Uzyskane wykształcenie:

- doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji;

- absolwent Akademii Dyplomatycznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP ukończonej złożeniem egzaminu dyplomatyczno-konsularnego; attaché w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP;

- Master of Science in Professional Communication and Business Management - Clark University;

- magister politologii UMCS;

- absolwent lingwistyki stosowanej UMCS (specjalności: tłumaczeniowa oraz nauczycielska), magister filologii angielskiej (specjalności: nauczycielska oraz język angielski w biznesie).Zainteresowania:
- dydaktyka (nauki społeczne i humanistyczne);

- polityka zagraniczna RP

 

Kontakt służbowy UMCS:

tomasz.wicha@poczta.umcs.lublin.pl


Działalność naukowa

ORCID - 0000-0003-3547-2238


Ogłoszenia

Kody do konsultacji/zaliczeń realizowanych na platformie MsTeams:

 

Konsultacje/zaliczenia - 2 lutego 2021 r. oraz 3 lutego 2021 r. (7.15 - 9.15)

kod/key: avakqq2