Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Tomasz Wicha

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Kody do zespołów w MsTeams do zajęć dydaktycznych realizowanych w MsTeams/The codes for the classes run via MsTeams


 


 


Decydowanie polityczne


 


94h2ebk


 


 


 


Polityki publiczne w praktyce – Polityka bezpieczeństwa


 


nsw2o7y


 


 


 


PF3 Political discourse analysis – United States presidential campaigns
h0k6rzt


 


 


 


Doradztwo i przywództwo lokalne
3kxoglx


 


 


 


Modern instruments of public diplomacy
8iwis7d


 


 


 


Teoria polityki (Ć)
d6zskr7


 


 


 


Teoria polityki (W)
ookd15l


 


 


###


 


Konsultacje/Office hours:środa/Wednesday: 7.00 - 8.00; 11.00 - 13.00


(make an appointment via mail/po uprzednim zaanonsowaniu w e-mail)


kod/the code: ek51f74


 


 


 


 

Adres

ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

 Uzyskane wykształcenie:

- doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji;

- absolwent Akademii Dyplomatycznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP ukończonej złożeniem egzaminu dyplomatyczno-konsularnego; attaché w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP;

- Master of Science in Professional Communication and Business Management - Clark University;

- magister politologii UMCS;

- absolwent lingwistyki stosowanej UMCS (specjalności: tłumaczeniowa oraz nauczycielska), magister filologii angielskiej (specjalności: nauczycielska oraz język angielski w biznesie).Zainteresowania:
- dydaktyka (nauki społeczne i humanistyczne);

- polityka zagraniczna RP

 

Kontakt służbowy UMCS:

tomasz.wicha@poczta.umcs.lublin.pl


Działalność naukowa

ORCID: 0000-0003-3547-2238

Najnowsza publikacja:

 

T. Wicha, Absens carens. Studium o polityce zagranicznej Polski w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości (2001–2011), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021, ss. 472.

 


Ogłoszenia