Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Tomasz Wicha

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 są realizowane po uprzednim umówieniu się drogą mailową (tomasz.wicha@mail.umcs.pl):


- stacjonarnie (gab. A.5.55) w środę w godzinach: 7:30-8.00;


- online (MsTeams: 4zfk0go) we wtorek w godzinach: 18:00-20:30.


 


 


 


 


 


 


 


 

Adres

ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Uzyskane wykształcenie:

- doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (UMCS, 2020);

- absolwent Akademii Dyplomatycznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP ukończonej złożeniem egzaminu dyplomatyczno-konsularnego i nadaniem stopnia dyplomatycznego; po przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej - uzyskanie mianowania w służbie cywilnej;

- Master of Science in Professional Communication and Business Management - Clark University; magister politologii UMCS; absolwent lingwistyki stosowanej UMCS (specjalności: tłumaczeniowa oraz nauczycielska), magister filologii angielskiej (specjalności: nauczycielska oraz język angielski w biznesie).

 

 Kontakt służbowy UMCS:

tomasz.wicha@mail.umcs.pl


Działalność naukowa

Nr ORCID: 0000-0003-3547-2238

***

Zainteresowania naukowe:

- polityka zagraniczna; dyplomacja; decydowanie polityczne, konflikt polityczny, polityki publiczne w praktyce, dyskurs polityczny, polityka naukowa RP;

***

Uczestnictwo z referatem w wybranych konferencjach naukowych:

- Ogólnopolska Konferencja Naukowa Morze, Pomorze i my na przestrzeni dziejów, tytuł wystąpienia: Inicjatywa Trójmorza - przedmiot konfliktu politycznego w Polsce (2-3 IX 2021 r.);

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa Europa XXI wieku, tytuł wystąpienia: Pola konfliktu politycznego w wyborach prezydenckich w Polsce w 2020 r. (16-17 IX 2021 r.);

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przesłanki uchwalenia Konstytucji 3 Maja i jej wpływ na dalsze losy narodów Europy Środkowo - Wschodniej, tytuł wystąpienia: Implikacje i wnioski z Konstytucji 3 Maja dla współczesnych państw Europy Środkowo - Wschodniej (15-17 X 2021 r.).

***

Zrealizowany projekt badawczy [Minigranty UMCS - edycja I]:

- Pole, procesualność i granice konfliktu politycznego w Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku;

***

Najnowsze publikacje:

- T. Wicha, Absens carens. Studium o polityce zagranicznej Polski w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości (2001-2011), Lublin 2021, ss. 472.

- T. Wicha, Spontaneous assemblies during the COVID-19 pandemic in Poland - a case study analysis, "Bialystok Legal Studies", 2022, vol. 27, nr 2, p. 163-176.

- T. Wicha, Sprawa uczczenia mordów ludności polskiej na Wołyniu i Kresach Południowo - Wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1943 - 1944 w związku z 60. rocznicą tragedii wołyńskiej w debacie parlamentarnej Sejmu IV kadencji, "Przegląd Sejmowy", 2022, nr 3 (170), s. 201-220.

***

 


Ogłoszenia