Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Agnieszka Wiącek

dr hab. Agnieszka Wiącek
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA ZJAWISK MIĘDZYFAZOWYCH
Telefon
81 537 56 54
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://www.katedrachf.umcs.lublin.pl
Konsultacje

Środa 10.00-12.00


 

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3/129
20-031 Lublin

O sobie


Działalność naukowa

Zapraszam do publikowania w specjalnym wydaniu czasopisma Molecules zatytułowanym Chitosan, Chitosan Derivatives and Their Applications, w którym pełnię funkcję edytora. Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2022 roku.

https://www.mdpi.com/journal/molecules/special_issues/chitosan_chemistry

Najważniejsze artykuły naukowe z ostatnich kilku lat:

1. M. Jurak, A.E. Wiącek, A. Ładniak, K. Przykaza, K. Szafran, What affects the   biocompatibility of biomaterials? Advances in Colloid and Interface Science 2021, 294, 102451 Review, IF 12,984  

 2. A.E. Wiącek, A. Gozdecka, M. Jurak, Physicochemical characteristics of chitosan/TiO2 composites. Part I. Stability and swelling properties, Ind. Engineering Chemistry Research 2018 IF 2,843

 3. K. Shirvanimoghaddama, B. Czech, A.E. Wiącek, W. Ćwikła-Bundyra, M. Naebe, Sustainable carbon microtube derived from cotton waste for environmental applications, Chemical Engineering Journal 361 (2019) 1605-1616 IF=6,735

4. A. Gozdecka, A.E. Wiącek, Effect of UV radiation and chitosan coating on the adsorption-photocatalytic activity of TiO2 particles. Materials Science and Engineering C 93 (2018) 582-594 IF 5,02

5. K. Terpiłowski, A.E. Wiącek, M. Jurak, Influence of PEEK nitrogen plasma treatment for wettability of deposited chitosan layers, Adv. in Polymer Technology 00 (2017) 1-13 IF 1,291

6. A.E. Wiącek, M. Jurak. A. Gozdecka, M. Worzakowska, Interfacial properties of PET and PET/starch polymers developed by air plasma processing, Colloids Surfaces A 532 (2017) 323-331 IF 2,714

 7. M. Jurak, A.E. Wiącek, R. Mroczka, R. Łopucki, Chitosan/phospholipid coated polyethylene terephthalate (PET) polymer surfaces activated by air plasma, Colloids Surfaces A 532 (2017) 155-164 IF 2,714 

 8. A.E. Wiącek, K. Terpiłowski, M. Jurak, M. Worzakowska, Low-temperature air plasma modification of chitosan-coated PEEK biomaterials, Polymer Testing 50 (2016) 325-334 IF 2,464

 9. A.E. Wiącek, K. Terpiłowski, M. Jurak, M. Worzakowska, Effect of low-temperature plasma on chitosan-coated PEEK polymer characteristics, European Polymer Journal 78 (2016) 1-13 IF 3,531

 10. M. Jurak, A.E. Wiącek, K. Terpiłowski, Properties of PEEK-supported films of biological substances prepared by the Langmuir-Blodgett technique, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 510 (2016) 263–274 IF 2,714

11. A.E. Wiącek, Effect of surface modification on starch biopolymer wettability, Food Hydrocolloids 48 (2015) 228-237 IF 4,09

12. A.E. Wiącek, K. Dul, Effect of surface modification on starch/biosurfactant wettability, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 480 (2015) 351–359 IF 2,76

13. B. Czech, P. Oleszczuk, A. Wiącek, Advanced oxidation (H2O2 and/or UV) of functionalized carbon nanotubes (CNT-OH and CNT-COOH) and its influence on the stabilization of CNTs in water and tannic acid solution, Environmental Pollution 200 (2015) 161-167 IF 4,123

14. A.E. Wiącek, E. Adryańczyk, Interfacial properties of phosphatidylcholine-based dispersed systems, Ind. Eng. Chem. Res., 54 (25), 2015, 6489–6496 IF 2,587

 Nagrody JM Rektora UMCS i inne wyróżnienia:

2012 r. Nagroda indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe;

2012 r. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę - III stopień (nr leg. 275-2012-197);

2015 r. Nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne;

2016 r. Nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe (zespół A.E. Wiącek);

2016 r. Nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe (zespół P. Oleszczuk);

2017 r. Nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe (zespół A.E. Wiącek);

2017 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej (nr leg. 159524);

2019 r. Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia naukowe (zespół A.E. Wiącek);

2020 r. Nagroda zespołowa za wysokopunktowany artykuł naukowy (zespół A.E. Wiącek);

2021 r. Nagroda zespołowa za wysokopunktowany artykuł naukowy 140 pkt (A.E. Wiącek).

2021 r. Nagroda zespołowa za wysokopunktowany artykuł naukowy 200 pkt (A.E. Wiącek).

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

Członek Europejskiego Towarzystwa Chemicznego EuChemS,

Członek Komitetu Naukowego cyklicznej konferencji naukowej „Fizykochemia granic faz – metody instrumentalne”