Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Agnieszka Wiącek

O sobie


Działalność naukowa

Zapraszam do publikowania w specjalnym wydaniu czasopisma International Journal of Molecular Science zatytułowanym "New Perspectives of Colloids for Biological Applications", w którym pełnię funkcję edytora. Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2023 roku.

https://www.mdpi.com/journal/ijms/special_issues/Colloids_Biological

 

Najważniejsze artykuły naukowe z ostatnich kilku lat:

1. M. Jurak, A.E. Wiącek, A. Ładniak, K. Przykaza, K. Szafran, What affects the   biocompatibility of biomaterials? Advances in Colloid and Interface Science 2021, 294, 102451 Review, IF 12,984  

 2. A.E. Wiącek, A. Gozdecka, M. Jurak, Physicochemical characteristics of chitosan/TiO2 composites. Part I. Stability and swelling properties, Ind. Engineering Chemistry Research 2018 IF 2,843

 3. K. Shirvanimoghaddama, B. Czech, A.E. Wiącek, W. Ćwikła-Bundyra, M. Naebe, Sustainable carbon microtube derived from cotton waste for environmental applications, Chemical Engineering Journal 361 (2019) 1605-1616 IF=6,735

4. A. Gozdecka, A.E. Wiącek, Effect of UV radiation and chitosan coating on the adsorption-photocatalytic activity of TiO2 particles. Materials Science and Engineering C 93 (2018) 582-594 IF 5,02

5. K. Terpiłowski, A.E. Wiącek, M. Jurak, Influence of PEEK nitrogen plasma treatment for wettability of deposited chitosan layers, Adv. in Polymer Technology 00 (2017) 1-13 IF 1,291

6. A.E. Wiącek, M. Jurak. A. Gozdecka, M. Worzakowska, Interfacial properties of PET and PET/starch polymers developed by air plasma processing, Colloids Surfaces A 532 (2017) 323-331 IF 2,714

 7. M. Jurak, A.E. Wiącek, R. Mroczka, R. Łopucki, Chitosan/phospholipid coated polyethylene terephthalate (PET) polymer surfaces activated by air plasma, Colloids Surfaces A 532 (2017) 155-164 IF 2,714 

 8. A.E. Wiącek, K. Terpiłowski, M. Jurak, M. Worzakowska, Low-temperature air plasma modification of chitosan-coated PEEK biomaterials, Polymer Testing 50 (2016) 325-334 IF 2,464

 9. A.E. Wiącek, K. Terpiłowski, M. Jurak, M. Worzakowska, Effect of low-temperature plasma on chitosan-coated PEEK polymer characteristics, European Polymer Journal 78 (2016) 1-13 IF 3,531

 10. M. Jurak, A.E. Wiącek, K. Terpiłowski, Properties of PEEK-supported films of biological substances prepared by the Langmuir-Blodgett technique, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 510 (2016) 263–274 IF 2,714

11. A.E. Wiącek, Effect of surface modification on starch biopolymer wettability, Food Hydrocolloids 48 (2015) 228-237 IF 4,09

12. A.E. Wiącek, K. Dul, Effect of surface modification on starch/biosurfactant wettability, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 480 (2015) 351–359 IF 2,76

13. B. Czech, P. Oleszczuk, A. Wiącek, Advanced oxidation (H2O2 and/or UV) of functionalized carbon nanotubes (CNT-OH and CNT-COOH) and its influence on the stabilization of CNTs in water and tannic acid solution, Environmental Pollution 200 (2015) 161-167 IF 4,123

14. A.E. Wiącek, E. Adryańczyk, Interfacial properties of phosphatidylcholine-based dispersed systems, Ind. Eng. Chem. Res., 54 (25), 2015, 6489–6496 IF 2,587

 Nagrody JM Rektora UMCS i inne wyróżnienia:

2012 r. Nagroda indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe;

2012 r. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę - III stopień (nr leg. 275-2012-197);

2015 r. Nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne;

2016 r. Nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe (zespół A.E. Wiącek);

2016 r. Nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe (zespół P. Oleszczuk);

2017 r. Nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe (zespół A.E. Wiącek);

2017 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej (nr leg. 159524);

2019 r. Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia naukowe (zespół A.E. Wiącek);

2020 r. Nagroda zespołowa za wysokopunktowany artykuł naukowy (zespół A.E. Wiącek);

2021 r. Nagroda zespołowa za wysokopunktowany artykuł naukowy (A.E. Wiącek);

2021 r. Nagroda zespołowa za wysokopunktowany artykuł naukowy (A.E. Wiącek);

2022 r. Nagroda zespołowa za wysokopunktowany artykuł naukowy (A.E. Wiącek);

2022 r. Nagroda zespołowa za wysokopunktowany artykuł naukowy (A.E. Wiącek);

2022 r. Nagroda zespołowa za osiągnięcia organizacyjne (zespół M. Jurak);

2022 r. Homo didacticus Nagroda indywidualna za osiągnięcia dydaktyczne;

2023 r. Nagroda zespołowa za wysokopunktowany artykuł naukowy (A.E. Wiącek);

2023 r. Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia organizacyjne;

2023 r. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę - II stopień (nr leg. 300-2023-83);

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

Członek Europejskiego Towarzystwa Chemicznego EuChemS,

Członek Komitetu Naukowego cyklicznej konferencji naukowej „Fizykochemia granic faz – metody instrumentalne”