CENTRUM EUROPEJSKIE UMCS

Adres

ul. Tomasza Zana 11
20-601 Lublin

Kontakt

ul. Tomasza Zana 11,
20-601 Lublin
e-mail: centrum.europejskie@poczta.umcs.lublin.pl

Strona WWW

https://www.umcs.pl/pl/ce.htm

Opis

Centrum Europejskie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, która prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie problematyki integracji europejskiej w perspektywie interdyscyplinarnej.