Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Bogdan Borowik

Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA DZIENNIKARSTWA
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

 

 • Politolog i medioznawca. Absolwent Wydziału Politologii UMCS i Podyplomowych Studiów Dziennikarskich na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze: Federacja Rosyjska w polskich mediach; polityka medialna; systemy medialne. Prowadzone zajęcia: Systemy medialne na świecie, Polski system medialny.

Działalność naukowa

 •  Monografie i redakcje

  •  Związek Radziecki na łamach czasopisma "ARKA" (1983-1996), Lublin 2017.

  • Z dziejów prasy konserwatywnej. Twórcy i dzieła, W. Mich. B. Borowik (red.), Lublin 2012.

  • Partie konserwatywne w Polsce 1989-2001, Lublin 2011.

  • Z dziejów prasy konserwatywnej. Przegląd tytułów, W. Mich, B. Borowik (red.), Lublin 2009.

   

   

 •  Artykuły

  • Uniwersalizm zimnowojennej strategii powstrzymywania Związku Radzieckiego, [w:] "Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia polityczne", H. Chałupczak, K. Marzęda-Młynarska, M. Pietraś, R. Sudal (red.), Lublin-Zamość 2020.

   

  • Partnerstwo Wschodnie na łamach polskich dzienników i tygodników opinii (2009-2019), "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 10 lat Partnerstwa Wschodniego UE – perspektywa Polski i Europy Środkowej, r. 17, z. 2, 2019.

   

  • B. Borowik, E. Kirwiel, The Media System in the Russian Federation. Selected issues, "Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne", v. 4, nr 1, 2018.

   

  • Początki "Obozu" i Studium Europy Wschodniej Uniwerstytetu Warszawskiego, Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, w rozmowie z Bogdanem Borowikiem, "Sprawy Międzynarodowe", t. LXXI, nr 1, 2018.

   

  • W stronę autorytaryzmu. Pierwszy rok trzeciej kadencji Władimira Putina na portalu tvn24.pl - główne wątki doniesień politycznych, [w:] "Obraz Rosji i Rosjan w mediach", I. Hofman, J. Maguś (red.), Lublin 2016.

   

  • Środowiska monarchistyczne w pierwszych latach III Rzeczypospolitej na przykładzie Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego i Klubu Konserwatywnego w Łodzi, "Annales UMCS", sectio F, Historia, v. LXXI, 2016.


  • Aneksja Krymu w opiniach komentatorów "Gazety Wyborczej", [w:] "Komunikowanie o bezpieczeństwie. Medialny obraz zagrożeń", W. Świerczyńska-Głownia, T. Sławińska, M. Hodalska (red.), Kraków 2016.

   

  • Polityka administracji  prezydenta Władimira Putina wobec Białorusi i Ukrainy od maja 2012 r. w doniesieniach portalu tvn24.pl, [w:] "Procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze poradzieckim. Próba bilansu", T. Ambroziak, A. Czwołek, Sz. Gajewski, A. Nowak-Parlusz (red.), Toruń 2015.

   

  • Przyszłość Rosji w publicystyce czasopisma "Arka" (1991-1996), "Annales UMCS", sectio F, Historia, v. LXX, 2015.

   

  • Ukraina w publicystyce krakowskiego dwumiesięcznika "Arka" w latach 1991-1995 - konteksty rosyjskie i polskie, [w:] "Obraz współczesnej Ukrainy w mediach w Polsce", I. Hofman, J. Maguś (red.), Lublin 2014.

   

  • Źródła i formy dialogu Jana Pawła II z judaizmem i islamem w świetle komentarzy publicystów "Tygodnika Powszechnego", [w:]  "Jan Paweł II w komunikowaniu miedzykulturowym. O sztuce dialogu z Innym", A. Dudziak, A. Żejmo (red.), Olsztyn 2014.

   

  • Czasopisma ideowo-polityczne w Polsce po 1989 roku, "Kognitywistyka i Media w Edukacji", nr 2 2012.

   

  • Agora S.A. i jej media w latach 1989-2011, [w:] "Inwestycje koncernów na polskim rynku medialnym. Wybrane zagadnienia", L. Pokrzycka (red.), Lublin 2012.

   

  • Sprawy międzynarodowe w publicystyce Aleksandra Halla na łamach "Gazety Wyborczej" (2001-2005), [w:] "Z dziejów prasy konserwatywnej. Twórcy i dzieła", W. Mich, B. Borowik (red.), Lublin 2012.

   

  • Prezydentura Lecha Wałęsy w ocenie publicystów konserwatywnych lat dziewięćdziesiatych XX wieku, "Media Dawne i Współczesne", nr 1 2011.

   

  • Obywatelska koncepcja mediów publicznych - perspektywa politologiczna, [w:] "Media publiczne. System medialny w Polsce - pytania i dezyderaty", P. Bielawski, A. Ostrowski (red.), Poznań-Opole, 2011.

   

  • Świat przełomu tysiącleci w publicystyce Ryszarda Kapuścińskiego, [w:] Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie, I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), t. II, Lublin 2009.

   

  • Obraz mediów przełomu wieków w publicystyce Ryszarda Kapuścińskiego, [w:] Ryszard Kapuściński - wizja świata i wartości. Refleksje interdyscyplinarne, A. Dudziak, A. Żejmo (red.), Olsztyn 2009.

   

  • „Pro Fide Rege et Lege” – pismo Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego, [w:] W. Mich, B. Borowik (red.), Z dziejów prasy konserwatywnej. Przegląd tytułów, Lublin 2009.

   

  • Krytyka demokracji i apoteoza monarchii w publicystyce przedstawicieli stowarzyszeń konserwatywnych w latach 90. XX w., [w:] Demokracja – centrum i peryferie. Procesy modernizacyjne państwa w polskiej myśli politycznej XX i XXI wieku, A. Bałaban, J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński (red.), Szczecin 2008.

   

  • Arcana – Historia-Kultura-Polityka” – krakowski dwumiesięcznik konserwatywny, [w:] Oblicza polskich mediów po roku 1989, L. Pokrzycka, B. Romiszewska (red.), Lublin 2008.

   

  • Myśl konserwatywna, [w:] Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe, E. Maj, A. Wójcik (red.), Lublin 2008.

   

  • Inspiracje endeckie w koncepcjach ideowych i politycznych publicystów Ruchu Młodej Polski na łamach „Polityki Polskiej”, [w:] Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncepcje – ludzie – działalność, T. Sikorski, A. Wątor (red.), Szczecin 2008, artykuł finansowany przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach grantu Prorektora ds. Nauki.  

   

  • Ustrój państwa w polskiej publicystyce konserwatywnej lat 90. XX w., [w:] Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości, J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński (red.), t. II, Gorzów Wielkopolski 2007.

   

  • Religia i kościół katolicki w publicystyce współczesnych polskich konserwatystów, [w:] Religia jako źródło inspiracji w polskiej myśli politycznej XIX-XXI wieku, T. Sikorski, A. Wątor (red.), Szczecin 2007.