Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Justyna Wasil

dr Justyna Wasil
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 Konsultacje w semstrze letnim:


- wtorek 18.00 - 19.00  za pośrednictwem MS Teams (po uprzednim zaanonsowaniu się drogą e-mail)


 


 


   

Adres

Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, ul. Głęboka 45, pok. A 5.03
20-612 Lublin

O sobie

Politolog i historyk

Zainteresowania badawcze: partycypacja obywatelska; samorząd na obszarach wiejskich; kobiety w samorządzie; polityka informacyjna samorządu; e-administracja


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

  • 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce - bilans doświadczeń, red. S. Michałowski, M. Sidor, J. Wasil, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ss. 604.
  • Dyskryminacja. Przyczyny – przejawy – sposoby zapobiegania, red. M. Lesińska-Staszczuk, J. Wasil, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ss. 176.
  • M. Sidor, K.A. Kuć-Czajkowska, J. Wasil, Koabitacja na poziomie gminnym w Polsce, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2017, ss. 250.

 

Nagrody, osiągnięcia

- 2021 - 2022 Narodowe Centrum Nauki, Miniatura 5 umowa nr 2021/05/X/HS5/01432: Między ekologiczną katastrofą a codziennym życiem w gminie. Postawy liderów lokalnych wobec wdrażania działań proekologicznych w Polsce, Słowenii i Włoszech, grant indywidualny

- 2020 r. - Zespołowa Nagroda Rektora UMCS za wysoko punktowany artykuł naukowy: M. Sidor, K. Kuć-Czajkowska, J. Wasil, Supporting and non-supporting entities of the mayor in Polish municipalities with cohabitation"Lex localis - Journal of Local Self-Government" October 2020, Vol. 18, Issue 4, s. 625-645

- 2018 r. Nagroda zespołowa III° JM Rektora UMCS za osiągnięcie naukowe

- 2017-2018 Grant Wydziału Politologii UMCS dla młodych naukowców: Modele i formy aktywności obywatelskiej w perspektywie samorządowej, grant indywidualny

- 2014-2017 Narodowe Centrum Nauki, OPUS 6 umowa nr UMO-2013/11/B/HS5/03537: Koabitacja na poziomie gminnym w Polsce, członek zespołu, główny wykonawca (kierownik dr Monika Sidor)

- 2014-2015 Grant Wydziału Politologii UMCS dla młodych naukowców: Aktywność kobiet w przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich. Przykład województwa lubelskiego, grant indywidualny

- 2010 - wykonawca/współpracownik regionalny (województwo lubelskie) Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie „Poszukiwanie lobbingu na poziomie regionu” – grant ze środków Kapitału Ludzkiego (PO KL)

 

Działalność organizacyjna

- Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

- Opiekun Naukowego Studenckiego Koła Samorządowców

- Członek Zespołu Programowego ds. kierunku Społeczeństwo Informacyjne

 

Prowadzone zajęcia:

Polityka informacyjna CA

Polityka informacyjna administracji CA, WY

Samorząd i polityka lokalna CA

Ustrój i organizacja samorządu terytorialnego w Polsce CA

PR i dyskursy publiczne CA

Analiza dyskursu politycznego CA, WY

 


Ogłoszenia

Szanowni Studenci,

poniżej zamieszam kody do zajęć w semestrze letnim 2021/2022: 

Politologia I rok II stopień Analiza dyskursu politycznego 5kciurl

Politologia III rok I stopień Polityka informacyjna w administracji publicznejurcgxml

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna  III rok I stopień Polityka informacyjna administracji gt0ec9x

Politologia II rok I stopień Ustrój i organizacja samorządu terytorialnego w Polsce  75yf4h3

Bezpieczeństwo narodowe II rok I stopień Samorząd i polityka lokalna CA1bvdjhbg

Bezpieczeństwo narodowe II rok I stopień Samorząd i polityka lokalna CA2
61ytzvb

Bezpieczeństwo narodowe II rok I stopień Logistyka w sytuacjach kryzysowych CA11noxdpt

Bezpieczeństwo narodowe II rok I stopień Logistyka w sytuacjach kryzysowych CA2  10trnuj

Justyna Wasil