Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Tymoszuk

dr Katarzyna Tymoszuk
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GERMANISTYKI
Telefon
537-26-16
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Wydział Humanistyczny, piętro V, pokój 514


Terminy konsultacji w semestrze zimowym 2021-2022:


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

ORCID: 0000-0001-7801-200X

Wykształcenie

1997-2002 - studia magisterskie, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: filologia germańska;

06.2002 - obrona pracy magisterskiej „Vergleich der polnischen und der deutschen Intimlexik im Bereich der Studentensprache. Eine empirische Untersuchung“, promotor: prof. dr hab. Jerzy Żmudzki;

2002-2003 - Podyplomowe Studium Tłumaczy Konferencyjnych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra UNESCO, tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne, języki: niemiecki (B), angielski (C);

01.2011 - obrona rozprawy doktorskiej „Ekspansje i kompresje w procesie tłumaczenia symultanicznego w obrębie pary języków niemiecki i polski”, UniwersytetMarii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Hans-Jörg Schwenk.

Praca zawodowa

  • od 2005 - tłumacz przysięgły języka niemieckiego
  • 2004 - 2010 - asystent w Instytucie Neofilologii PSW w Białej Podlaskiej
  • 2010 - 2011 - Koordynator Sekcji Nauki i Wydawnictw PSW w Białej Podlaskiej
  • 2011 - 2012 - adiunkt w Instytucie Neofilologii UPH w Siedlcach
  • od 2012 - adiunkt w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS

Zainteresowania naukowe

translatoryka: tłumaczenie symultaniczne, tłumaczenie medialne, dydaktyka translacji, przekład komiksu.

Publikacje książkowe

Tymoszuk, K. 2016. Przetwarzanie tekstu w tłumaczeniu symultanicznym, Wydawnictwo UMCS.

Artykuły

Tymoszuk, K. 2019: "Obrazy i słowa z historią w tle. Kilka uwag krytycznych o polskim przekładzie powieści graficznej 'Kinderland'" [w]: Rozprawy Społeczne 2019, Tom 13, Nr 3, s. 70-83. http://rozprawyspoleczne.edu.pl/Obrazy-i-slowa-z-historia-w-tle-r-nKilka-uwag-krytycznych-o-polskim-przekladzie-powiesci,112768,0,1.html

Tymoszuk, K. 2019: "Kanal, Roboter, Geist, Eindringling, Chamäleon oder Mediator? Überlegungen zu den verschiedenen Rollen eines Kabinendolmetschers" [w]: GLOTTODIDACTICA XLVI/1 (2019), s.221-235. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/19450/19247

Tymoszuk, K. 2017: "Korekty i przesunięcia stylistyczne w procesie tłumaczenia kabinowego" [w]: Knapik, A./ Misior-Mroczkowska, A./ Chruszczewski, P./ Chłopicki, W. (red.) Język a komunikacja 39, Style komunikacyjne, Kraków: Wydawnictwo Tertium, s. 147-159. 

Tymoszuk, K. 2016: „Kabinendolmetscher und Stil – empirische Daten vs. definitorische Lücken“ [w]: Kolago, L. (Hrsg.) Studia Niemcoznawcze. Tom LVIII. Warszawa, s. 573-586.

Tymoszuk, K. 2014. „Zur Frage der Qualität im Prozess des Simultandolmetschens – von der Theorie zur Empirie“ [w]: Tryuk, M./ Szczęsny, A. (red.) Między Oryginałem a Przekładem 2014, nr 24: Tłumaczenie ustne, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 107-127. https://www.akademicka.pl/doi/10.12797/MOaP.20.2014.24

Tymoszuk, K. 2013. „Typologie strategischer Ausgangstextkompressionen im Prozess des Simultandolmetschens“, [w]: Bartoszewicz, I./ Małgorzewicz, A. (Hrsg.) Kompetenzen des Translators. Theorie - Praxis - Didaktik. (= Studia Translatotica Vol. 4), Wocław, Dresden: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe – Neisse Verlag, s. 39-53. http://www.ifg.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2017/03/ST4o.pdf

Tymoszuk, K. 2013. „Strategische Zieltextexpansionen im Prozess des Simultandolmetschens“, [w]: Wierzbicka M./ Wille, L. (red.), Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik / In the Field of Contrastive and Applied Linguistics, bd. 1 / vol. 1 Rzeszów: Wydawnictwo UR, s. 37-54

Tymoszuk, K. 2013. „Dydaktyka translacji na studiach filologicznych pierwszego stopnia w obliczu Krajowych Ram Kwalifikacji”, [w]: Chodkiewicz, H./ Lewicki, R. (red.), Rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw w kształceniu neofilologicznym – nowe wyzwania, Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, s 161-172.

Tymoszuk, K. 2012. „Tłumaczenie kabinowe przedmiotem badań jakościowych – wybrane metody badawcze”, [w:] Janikowski, P. (red.), Seria: "Tłumaczenie Ustne - Teoria, Praktyka, Dydaktyka", nr 2: "Stare problemy, nowe metody", Częstochowa: Wydawnictwo WSL w Częstochowie 2012, s. 13-28.

Tymoszuk, K. 2011. „Tłumaczenie symultaniczne w ujęciu definicyjnym i specyfikującym”, [w]: Rozprawy Społeczne 2011, Tom V, Nr 2, Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, s. 13-25. http://rozprawy-spoleczne.pswbp.pl/pdf/2.tymoszuk_tlum.symultaniczne_popr.pdf

Tymoszuk, K. 2007. „Rola tłumaczeń w nauczaniu języków obcych w opinii nauczycieli z województwa lubelskiego na tle dyskusji europejskiej”, [w]: Chodkiewicz, H./ Lewicki, R. (red.), Aspekty rozwijania kompetencji komunikacyjnej języka obcego w kształceniu neofilologicznym, Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, s. 41-51.

Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych

24 maja 2007 - Kompetencje językowe i kulturowe absolwentów szkół średnich w świetle kształcenia na filologicznych studiach zawodowych, PSW w Białej Podlaskiej

1-3 listopada 2007 - Translation zwischen Text und Welt, Uniwersytet Humboldta, Berlin

17-19 września 2009 - Translation: Teorie-Praxis-Didaktik, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

9-10 kwietnia 2010 - Norma i jakość w teorii, praktyce i dydaktyce przekładu tekstów specjalistycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

4-5 lutego 2012 - Tłumaczenie ustne – teoria, praktyka, dydaktyka, Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

28 września 2012 - Rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw w kształceniu neofilologicznym – nowe wyzwania, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 

16-17 marca 2016 - Język trzeciego tysiąclecia IX - Style komunikacyjne, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

26-27 października 2017 - Przestrzenie Przekładu 3, Uniwersytet Śląski, Katowice

20-21 maja 2019 – Miedzy Słowami - Między Światami VI, Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

15-16.10.2020 - 9. Internationale Germanistische Werkstatt. Germanistische Forschungsperspektiven in Sprache und Literatur, Uniwersytet Opolski, Opole

Stowarzyszenia

od 2011 - członkini Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej;

od 2012 - członkini Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium".

Działalność popularyzatorska i organizacyjna

Pomysłodawczyni i organizator Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego "Nicht WortWoertlich" po hasłami "Toleranz" (2017), "Haus" (2018), "Zusammen" (2019), "Buch" (2020).

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,18112,konkurs-jezyka-niemieckiego-nicht-wortwortlich-,85822.chtm