Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Ireneusz Topolski

Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Telefon
+48(81)5376051
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.umcs.pl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickim 2019-2020:


wtorek - godz. 14.30-15.30.


środa - godz. 9.30-11.30.


 


 

Adres

Plac Litewski 3
20-080 Lublin

O sobie

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe:

Doktor habilitowany nauk społecznych, zatrudniony na stanowisku adiunkta.

Zainteresowania badawcze:

Dyscyplina naukowa: nauki o polityce, specjalność naukowa: stosunki międzynarodowe. Bezpieczeństwo międzynarodowe; międzynarodowe stosunki militarne, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji militarnej państwa oraz funkcjonowania sił zbrojnych;  instrumenty militarne polityki państwa; zagrożenia wojskowe bezpieczeństwa; polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej; stosunki międzynarodowe na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny militarnej; siła militarna w regionach międzynarodowych; siła militarna w regionie Indo-Pacyfiku.

Prowadzone zajęcia:

Inne osiągnięcia:


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

I. Oleksiewicz, J. Reginia-Zacharski, I. Topolski, Faces of the modern world. Political dimension, Berlin 2018;

I. Topolski, Działania ONZ na rzecz kontroli zbrojeń [w:] Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w kształtowaniu ładu międzynarodowego, red. M. Pietraś, K. A. Wojtaszczyk, Warszawa 2017, s. 53-68;

I. Topolski, Military relations of the Russian Federation and the United States of America in 1992–2002, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji”, 2017, T. 15, z. 4, s. 146-154;

I. Topolski, Instrument militarny polityki zagranicznej państwa, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, 2016, T. 11, z. 3, s. 147–164.

I. Topolski, Instrument militarny w polityce Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne”, 2016, Vol. 2, nr 2, s. 123-143;

I. Topolski, Międzynarodowa pozycja militarna Chińskiej Republiki Ludowej [w:] Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia, red. M. Pietraś, H. Dumała, B. Surmacz, A. W. Ziętek, Lublin 2014, s. 241–261;

I. Topolski, Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Wschodniej, Lublin 2013;

I. Topolski, Współpraca militarna państw Europy Słowiańskiej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 2013, R. 11, z. 2, s. 71–84;

Białoruś w stosunkach międzynarodowych, red. I. Topolski, Lublin 2009;

Regiony w stosunkach międzynarodowych, red. I. Topolski, H. Dumała, A. Dumała, Lublin 2009;

Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, red. A. Czarnocki, I. Topolski, Lublin 2006;

I. Topolski, Siła militarna w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Lublin 2004.

Pełnione funkcje:

Działalność naukowa:


Ogłoszenia

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickim 2019-2020:

wtorek - godz. 14.30-15.30.

środa - godz. 9.30-11.30.