Jednostki i pracownicy - książka adresowa

Dr hab. Sławomir Terpiłowski

Dr hab. Sławomir Terpiłowski
Position
Prof. UMCS
Units
INSTYTUT NAUK O ZIEMI I ŚRODOWISKU, KATEDRA GEOMORFOLOGII I PALEOGEOGRAFII
Functions
Director of the Institute for Earth and Environmental Sciences
Telephone number
48 81 5376845
E-mail address
Show
Webpage
https://www.researchgate.net/profile/Slawomir_Terpilowski
http://orcid.org/0000-0002-9390-5292
Consultation
Tuesday: 12.00-14.00

Address

pok. 113A, al. Kraśnicka 2d
20-718 Lublin

Personal information

 • 1983 - master's degree in geography (specialization in teacher's geography) at the Faculty of Biology and Earth Sciences of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin; Master's thesis on: "Relief of the marginal zone of the Warta Glaciation Warta in the area of Biard near Łuków"; supervisor: prof. dr Henryk Maruszczak
 • 1997 - doctorate in geography at the Faculty of Biology and Earth Sciences of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin; dissertation on: "Development of the marginal zone of the lobe Liwiec of the Warta ice sheet in the area of Siedlce Plain "
 • 2008 - habilitation in geography at the Faculty of Biology and Earth Sciences of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, title of the thesis "Kems as an indicator of the Podlasie Lowlands deglaciation during the Warta glaciation"

Scientific Activity

Scientific articles, peer-reviewed conference materials in the Web of Science database

 • Dobrowolski R., Terpiłowski S., 2006. Influence of palaeokarst morphology on the formation of ice-pushed ridges: a case study from Rejowiec, eastern Poland. Boreas, 35, 2; 213-221.
 • Terpiłowski S., 2007. Genesis of transverse kame trains in eastern Poland. Sedimentary Geology, 193; 59-69.
 • Godlewska A., Terpiłowski S., 2012. Transverse, supraglacially derived crevasse infillings in a Pleistocene ice-sheet margin zone (eastern Poland): Genesis and sedimentary record. Geomorphology, 161-162; 73-81.
 • Terpiłowski S., Zieliński T., Kusiak J., Pidek I.A. Czubla P., Hrynowiecka A., Godlewska A., Zieliński P., Małek M., 2014. How to re solve Pleistocene stratigraphic problems by different methods? A case study from eastern Poland. Geological Quarterly, 58 (2); 235-250.
 • Pidek I.A.,Zieliński T.,Terpiłowski S., Czubla P., Hrynowiecka A.,Kusiak J., Godlewska A., Zieliński P.,Małek M., 2014. Unique features of interglacial deposits (MIS 11, E Poland): comparison of palaeobotanical and geological data. In Rocha, R., Pais, J., Kullberg, J. C. & Finney, S. (eds.): STRATI 2013. First International Congress on Stratigraphy at the Cutting Edge of Stratigraphy. Springer Geology, 45; 569-572.
 • Gruszka B., Terpiłowski S., 2015. Sedimentary Record of the Younger Saalian Ice Margin Stagnation in Eastern Poland: Development of a Regular Pattern of Glaciolacustrine Kames. Geografiska Annaler, Series A: Physical Geography, 97 (2); 279-298.
 • Rodzik J., Terpiłowski S., Godlewska A., Mroczek P., 2015. Contemporary development of an atypical bank gully in the Szwajcaria Podlaska Nature Reserve resulting from human activity (E Poland). Zeitschrift für Geomorphologie, 59; 7-22.
 • Zieliński T., Terpiłowski S., Zieliński P., Pidek I.A., Godlewska A., Czubla P., 2016. What was the interglacial river like? Sedimentological investigation of Holsteinian fluvial deposits in eastern Poland. Geological Quarterly, 60, 1; 149-166.
 • Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński L., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Paweł Krąż, Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Terpiłowski S., Ziaja W., 2018. Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. GEOGRAPHIA POLONICA, 91, 2; 143-170.
 • Czubla P., Terpiłowski S., Orłowska A.,Zieliński T., Zieliński P., Pidek I.A., 2019.  Petrographic features of tills as a tool in solving stratigraphical and palaeogeographical problems – A case study from Central-Eastern Poland. Quaternary International, 501; 45-58.
 • Łanczont M, Bogucki A., Yatsyshyn A., Terpiłowski S., Mroczek P., Orłowska A., Hołub B., Zieliński P., Komar M., Woronko B., Kulesza P., Dmytruk R., Tomeniuk O., 2019. Stratigraphy and chronology of the periphery of the Scandinavian ice sheet at the foot of the Ukrainian Carpathians. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 530; 59-77. 

Monographs

 • Terpiłowski S.,2001. Strefa marginalna lądolodu warciańskiego na Wysoczyźnie Siedleckiej w świetle analizy litofacjalnej. Wyd. UMCS, Lublin; 98 (Marginal zone of the Wartanian ice sheet in the Siedlce High Plain in the light of sedimentological analysis. Maria Curie-Sklodowska University Press, Lublin; 98pp. In Polish with English summary).
 • Terpiłowski S.,2008. Kemy jako wskaźnik deglacjacji Niziny Podlaskiej podczas zlodowacenia Warty. Wyd. UMCS, Lublin; 107 (Kames as indication of deglaciation of the Podlasie Lowland during the Warta Glaciation. Maria Curie-Sklodowska University Press, Lublin; 107 pp. In Polish with English summary).