Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Joanna Szafran

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ I REGIONALNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024 odbywają się: • we wtorki w godz. 10:00-11:30 (cykl żótły: 27.02, 12 i 26.03, 16 i 30.04, 14 i 18.05, 11.06) oraz w godz. 11:30-13:00 (cykl niebieski: 5 i 19.03, 9 i 23.04, 7 i 21.05, 4 i 18.06) w pokoju 513,

 • w środy w godz. 11:30-13:00 online za pośrednictwem MS Teams (kod Zespołu: m1li2n3).


Zapraszam również do kontaktu za pośrednictewm poczty UMCS.


 


 

Działalność naukowa

Monografie: 

Rozdziały w monografiach:

 • Joanna Szafran, Wpływ funduszy UE na rozwój gospodarczy województwa lubelskiego, [W:] Fundusze Unii Europejskiej w regionach, Red. E. Małecka-Ziembińska. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2020;
 • Joanna Szafran, The Role of the Intellectual capital in the Development of the Lubelskie Region, Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 27–29 May 2015, Bari, Italy;
 • Joanna Szafran, Cohesion policy, [W:] Eastern Poland. Development challenges, Ed. B.Jóźwik, M.Sagan. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2013.

 Wybrane publikacje w czasopismach naukowych:

 • Joanna Szafran, Finansowanie transformacji klimatyczno-energetycznej z funduszy i programów Unii Europejskiej z perspektywy samorządu terytorialnego, "Optimum. Economic Studies" 2023, 3 (113);
 • Joanna Szafran, Programowanie i wdrażanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce, Republice Czeskiej i na Węgrzech - efekty i perspektywy, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2020, t. 82, nr 1;
 • Joanna Szafran, Możliwości i ograniczenia stosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze edukacji w Polsce, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2020 (4), nr 64;
 • Joanna Szafran, The Lubelskie region as a beneficiary of the EU cohesion policy funds – experiences and prospects, „European Journal of Service Management” 2018 Vol. 27/2, 3;
 • Joanna Szafran, Projekty hybrydowe - montaż partnerstwa publiczno-prywatnego i funduszy Unii Europejskiej w projektach rozwoju lokalnego i regionalnego, „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy” 2017 tom 15, nr 4;
 • Piotr Maleszyk, Joanna Szafran, Warehouse Market in Poland and in Lublin: Conditions, Tendencies and Development Prospects, “Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy" 2017 tom 15, nr 2;
 • Joanna Szafran, Rozwój rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce na tle Unii Europejskiej. "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio H Oeconomia" 2016, T. 50, Z. 3;
 • Joanna Szafran, Wdrażanie polityki spójności Unii Europejskiej w Republice Czeskiej w perspektywie programowania 2014-2020, "Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy" 2016, tom 14, nr 1;
 • Joanna Szafran, Implementacja unijnej polityki spójności w Republice Czeskiej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2014, T. 15, 8(1);
 • Joanna Szafran, Public-private partnership in Poland and the European Union, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2014, z. 334. 

 

Od 3 czerwca 2019 r. powołana w skład Zespołu Zadaniowego ds. zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN na kadencję 2019-2022.