Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Damian Szacawa

dr Damian Szacawa
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Terminy konsultacji w semestrze letnim 2017/2018, pokój 210 /
Office hours (Summer semester 2017/2018), room no. 210 • Poniedziałek (Monday): 8.00-10.00


Dodatkowe konsultacje w semestrze letnim 2017/2018, pokój 210 /
Additional office hours (Summer semester 2017/2018), room no. 210 • 2018-03-02: 10.30-12.00

 • 2018-03-09: 8.00-10.00

 • 2018-03-16: 8.00-9.20

Adres

Plac Litewski 3
20-080 Lublin

O sobie

Adiunkt

Uzyskane wykształcenie:
2012 – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce
Tytuł rozprawy: Rada Państw Morza Bałtyckiego;
promotor: prof. dr hab. Marek Pietraś; recenzenci: prof. dr hab. Leonard Łukaszuk oraz dr hab. Czesław Maj

Zainteresowania badawcze:
Teoria stosunków międzynarodowych, organizacje międzynarodowe, integracja regionalna, bezpieczeństwo międzynarodowe, stosunki międzynarodowe w regionie Morza Bałtyckiego i Europy Środkowo-Wschodniej

Główne publikacje: 

 • D. Szacawa, Międzynarodowe organizacje rządowe o charakterze regionalnym w ujęciu realistycznym: analiza na przykładzie  Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB),  [w:] E. Haliżak, J. Czaputowicz (red.), Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler: Warszawa 2014, s. 249-264.
 • D. Szacawa, Struktury współpracy subregionalnej w Europie Północnej: Rada państw Morza Bałtyckiego, Euroarktyczna Rada Morza Barentsa i Rada Arktyczna, [w:] M. Łuszczuk (red.), Arktyka na początku XXI wieku: Między współpracą a rywalizacją, Wydawnictwo UMCS: Lublin 2013, s. 257-279.
 • D. Szacawa, Zaangażowanie państw bałtyckich w działalność Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB), [w:] J. W. Gołębiowski (red.), Państwa bałtyckie w zintegrowanej Europie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki: Warszawa 2011, s. 106-124.
 • D. Szacawa, Zaangażowanie Polski w funkcjonowanie Rady Państw Morza Bałtyckiego (po 2004 roku), [w:] H. Chałupczak, M. Pietraś, P. Tosiek (red.), Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar polityczny, Wydawnictwo Officina Simonidis: Zamość 2010, s. 533-545.
 • D. Szacawa, Działalność Rady Państw Morza Bałtyckiego na rzecz środowiska naturalnego po rozszerzeniu Unii Europejskiej, „Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka” 2010, nr 1 (59), s. 26-36.
 • D. Szacawa, Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie Morza Bałtyckiego po 2004 r., [w:] M. Drzonek, J. Jartyś, A. Staszczyk (red.) Międzynarodowa integracja w basenie Morza Bałtyckiego, Księgarnia Akademicka: Szczecin-Krakow 2009, s. 75-91.
 • D. Szacawa, Uwarunkowania polityki zagranicznej Polski wobec struktur „nowego regionalizmu” w Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] W. Gizicki (red.), Polityczne dylematy Europy, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2009, s. 123-139.
 • D. Szacawa, Rada Państw Morza Bałtyckiego wobec problemów 'miękkiego' bezpieczeństwa w regionie Bałtyku, [w:] W. Gizicki, D. Gizicka (red.), Polska i świat wobec wyzwań współczesności. Aspekty polityczne, ekonomiczne i formalnoprawne, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2008, s. 70-84.
 • D. Szacawa, Dylematy struktur nowego regionalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] S. Partycki (red.), Nowoczesność – Ponowoczesność – Społeczeństwo Obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 1, Wydawnictwo KUL: Lublin 2007, s. 408-411.
 • D. Szacawa, Rzeczpospolita Polska wobec Grupy Wyszehradzkiej 1991-2005. Problemy funkcjonowania i perspektywy Grupy Wyszehradzkiej, „CONSENSUS” 2006, nr 6, s. 217-244.


Inne osiągnięcia:
1. październik 2009 – luty 2012, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, grant badawczy promotorski nr N N116 369337 – „Rada Państw Morza Bałtyckiego”
2. wrzesień 2009 – grudzień 2009, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, projekt badawczy „Rada Państw Morza Bałtyckiego – uwarunkowania i funkcjonowanie”
3. październik 2008 – czerwiec 2009, Stypendium im. Piotra Mroczyka dla doktorantów

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2015/2016:

- Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej
- Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej

- Geografia polityczna
- Geografia polityczna i ekonomiczna
- Technologia Informacyjna

- Globalisation & Regionalization in International Relations
- International Relations in the Baltic Sea Region
- New Regionalism in the Post-Cold War Europe


Działalność naukowa

Aktualnie prowadzone badania: 

 • D. Szacawa, Rada Państw Morza Bałtyckiego: geneza, struktura i funkcjonowanie (The Council of the Baltic Sea States: genesis, structure and activity);
 • D. Szacawa, Demokratyzacja i integracja państw postkomunistycznych w Regionie Morza Bałtyckiego z państwami Europy Zachodniej (Democratization and Integration of the Postcommunism States in the Baltic Sea Region with Western Europe);
 • D. Szacawa, The Council of the Baltic Sea States (CBSS) – its impact on the security in the Baltic Sea Region after the Cold War;
 • D. Szacawa, Znaleźć swoją niszę – współpraca w zakresie ochrony środowiska w regionie Morza Bałtyckiego w ramach organizacji międzyrządowych (To find out a niche - the Baltic Sea Region environmental cooperation in the Inter-governmental Organisations)

Ogłoszenia

Terminy egzaminów/zaliczeń w semestrze zimowym 2017/2018:

 

 1. Geografia polityczna - BN, 1 rok I st.:
  1. KW3 i KW4 - 31.01.2018, godz. 8.30-9.00, s. 113;
 2. Geografia polityczna i ekonomiczna - SM, 1 rok I st.:
  1. 05.02.2018, godz. 12.00-13.00, s. 206;
 3. Polityka Bezpieczeństwa Unii Europejskiej - BN, 3 rok I st.:
  1. ZBW - CA1 -  30.01.2018, godz. 12.45-13.30, s. 06
  2. ZBW - CA2 - 30.01.2018, godz. 15.55-16.40, s. 06
  3. ZBM - CA - 30.01.2018, godz. 9.35-10.20, s. 113
 4. Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony - SM, 3 rok I st., spec. Bezpieczeństwo Międzynarodowe:
  1. 12.02.2018, godz. 09.00-09.45, s. 113
 5. Globalization and Regionalism in International Affairs - IR, 1st year MA
  1. 05.02.2018, 13.30-14.30, room no. 206
 6. Miedzynarodowe Organizacje Ekonomiczne - SM, 2 rok II st.
  1. 05.02.2018, 09.00-10.00, s. 109
 7. International Economic Organizations - IR, 2nd year MA (Economic Diplomacy):
  1. Deadline: 11.02.2018

Studia niestacjonarne:

 1. Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej - BN, 3 rok I st.:
  1. 13.01.2018 - godz. 13.00-13.30, s. 114