Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Damian Szacawa

dr Damian Szacawa
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora UMCS z dnia 11 marca 2020 r., odwołaniem wszystkich zajęć dydaktycznych (co najmniej do 15 kwietnia 2020 r.) oraz Komunikatu Dziekana WPiD UMCS z 12 marca 2020 r. uprzejmie informuję, że zawieszam moje konsultacje w semestrze letnim 2019/2020 w pokoju 210 do odwołania.


Zachęcam do kontaktu elektronicznego oraz wideokonferencji - Skype: dszacawa (środy, godz. 10:00-12:00).


Proszę także o stałe monitorowanie informacji na stronie internetowej UMCS oraz stronie internetowej Wydziału Politologii i Dziennikarstwa.


With reference to the Ordinance of the Rector of UMCS of March 11, 2020, cancellation of all lectures and classes (at least until April 15, 2020) and the Communication of the Dean of Faculty of Political Science and Journalism of March 12, 2020, I would like to kindly inform you that my Office Hours in the summer semester 2019/2020 have been suspended until further notice.

I encourage you to contact me via e-mail and video conferencing - Skype: dszacawa (Wednesdays, 10:00-12:00).

At the same time I encourage you to monitor the UMCS website and the website of the Faculty of Political Science and Journalism.

Adres

Plac Litewski 3
20-080 Lublin

O sobie

Adiunkt

Uzyskane wykształcenie:
2012 – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce
Tytuł rozprawy: Rada Państw Morza Bałtyckiego;
promotor: prof. dr hab. Marek Pietraś; recenzenci: prof. dr hab. Leonard Łukaszuk oraz dr hab. Czesław Maj

Zainteresowania badawcze:
Teoria stosunków międzynarodowych, organizacje międzynarodowe, integracja regionalna, bezpieczeństwo międzynarodowe, stosunki międzynarodowe w regionie Morza Bałtyckiego i Europy Środkowo-Wschodniej

Główne publikacje: 

 • D. Szacawa, Międzynarodowe organizacje rządowe o charakterze regionalnym w ujęciu realistycznym: analiza na przykładzie  Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB),  [w:] E. Haliżak, J. Czaputowicz (red.), Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler: Warszawa 2014, s. 249-264.
 • D. Szacawa, Struktury współpracy subregionalnej w Europie Północnej: Rada państw Morza Bałtyckiego, Euroarktyczna Rada Morza Barentsa i Rada Arktyczna, [w:] M. Łuszczuk (red.), Arktyka na początku XXI wieku: Między współpracą a rywalizacją, Wydawnictwo UMCS: Lublin 2013, s. 257-279.
 • D. Szacawa, Zaangażowanie państw bałtyckich w działalność Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB), [w:] J. W. Gołębiowski (red.), Państwa bałtyckie w zintegrowanej Europie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki: Warszawa 2011, s. 106-124.
 • D. Szacawa, Zaangażowanie Polski w funkcjonowanie Rady Państw Morza Bałtyckiego (po 2004 roku), [w:] H. Chałupczak, M. Pietraś, P. Tosiek (red.), Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar polityczny, Wydawnictwo Officina Simonidis: Zamość 2010, s. 533-545.
 • D. Szacawa, Działalność Rady Państw Morza Bałtyckiego na rzecz środowiska naturalnego po rozszerzeniu Unii Europejskiej, „Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka” 2010, nr 1 (59), s. 26-36.
 • D. Szacawa, Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie Morza Bałtyckiego po 2004 r., [w:] M. Drzonek, J. Jartyś, A. Staszczyk (red.) Międzynarodowa integracja w basenie Morza Bałtyckiego, Księgarnia Akademicka: Szczecin-Krakow 2009, s. 75-91.
 • D. Szacawa, Uwarunkowania polityki zagranicznej Polski wobec struktur „nowego regionalizmu” w Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] W. Gizicki (red.), Polityczne dylematy Europy, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2009, s. 123-139.
 • D. Szacawa, Rada Państw Morza Bałtyckiego wobec problemów 'miękkiego' bezpieczeństwa w regionie Bałtyku, [w:] W. Gizicki, D. Gizicka (red.), Polska i świat wobec wyzwań współczesności. Aspekty polityczne, ekonomiczne i formalnoprawne, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2008, s. 70-84.
 • D. Szacawa, Dylematy struktur nowego regionalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] S. Partycki (red.), Nowoczesność – Ponowoczesność – Społeczeństwo Obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 1, Wydawnictwo KUL: Lublin 2007, s. 408-411.
 • D. Szacawa, Rzeczpospolita Polska wobec Grupy Wyszehradzkiej 1991-2005. Problemy funkcjonowania i perspektywy Grupy Wyszehradzkiej, „CONSENSUS” 2006, nr 6, s. 217-244.


Inne osiągnięcia:
1. październik 2009 – luty 2012, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, grant badawczy promotorski nr N N116 369337 – „Rada Państw Morza Bałtyckiego”
2. wrzesień 2009 – grudzień 2009, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, projekt badawczy „Rada Państw Morza Bałtyckiego – uwarunkowania i funkcjonowanie”
3. październik 2008 – czerwiec 2009, Stypendium im. Piotra Mroczyka dla doktorantów

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2015/2016:

- Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej
- Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej

- Geografia polityczna
- Geografia polityczna i ekonomiczna
- Technologia Informacyjna

- Globalisation & Regionalization in International Relations
- International Relations in the Baltic Sea Region
- New Regionalism in the Post-Cold War Europe


Działalność naukowa

Aktualnie prowadzone badania: 

 • D. Szacawa, Rada Państw Morza Bałtyckiego: geneza, struktura i funkcjonowanie (The Council of the Baltic Sea States: genesis, structure and activity);
 • D. Szacawa, Demokratyzacja i integracja państw postkomunistycznych w Regionie Morza Bałtyckiego z państwami Europy Zachodniej (Democratization and Integration of the Postcommunism States in the Baltic Sea Region with Western Europe);
 • D. Szacawa, The Council of the Baltic Sea States (CBSS) – its impact on the security in the Baltic Sea Region after the Cold War;
 • D. Szacawa, Znaleźć swoją niszę – współpraca w zakresie ochrony środowiska w regionie Morza Bałtyckiego w ramach organizacji międzyrządowych (To find out a niche - the Baltic Sea Region environmental cooperation in the Inter-governmental Organisations)

Ogłoszenia

W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora UMCS z dnia 11 marca 2020 r., odwołaniem wszystkich zajęć dydaktycznych (co najmniej do 15 kwietnia 2020 r.) oraz Komunikatu Dziekana WPiD UMCS z 12 marca 2020 r. uprzejmie informuję, że zawieszam moje konsultacje w semestrze letnim 2019/2020 w pokoju 210 do odwołania.

Zachęcam do kontaktu elektronicznego oraz wideokonferencji - Skype: dszacawa (środy, godz. 10:00-12:00).

Proszę także o stałe monitorowanie informacji na stronie internetowej UMCS oraz stronie internetowej Wydziału Politologii i Dziennikarstwa.

With reference to the Ordinance of the Rector of UMCS of March 11, 2020, cancellation of all lectures and classes (at least until April 15, 2020) and the Communication of the Dean of Faculty of Political Science and Journalism of March 12, 2020, I would like to kindly inform you that my Office Hours in the summer semester 2019/2020 have been suspended until further notice.

I encourage you to contact me via e-mail and video conferencing - Skype: dszacawa (Wednesdays, 10:00-12:00).

At the same time I encourage you to monitor the UMCS website and the website of the Faculty of Political Science and Journalism.

Terminy egzaminów/zaliczeń w sesji poprawkowej zimowej 2019/2020:

 1. Geografia polityczna - BN, 1 rok I st.:
  1. KW2,5,6: 26.02.2020, godz. 08:30, s. 011;
 2. Polityka Bezpieczeństwa Unii Europejskiej - BN, 3 rok I st.:
  1. obie specjalności -  26.02.2020, od godz. 09:30, s. 011
 3. Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony - SM, 3 rok I st., spec. Bezpieczeństwo Międzynarodowe:
  1. 26.02.2020, godz. 9:00, s. 011
 4. International Economic Organizations - IR, 2nd year MA (Economic Diplomacy):
  1. 26.02.2020: 9:00, room no. 011

Studia niestacjonarne:

 1. Polityka Bezpieczeństwa Unii Europejskiej - BN, 3 rok I st.
  1. 26.02.2020 - godz. 10:00, s. 011

Terminy egzaminów/zaliczeń w sesji zimowej 2019/2020:

 

 1. Geografia polityczna - BN, 1 rok I st.:
  1. KW2: 13.02.2020, godz. 09:00, s. 011;
  2. KW5: 07.02.2020, godz. 10:00, s. 011;
  3. KW6: 07.02.2020, godz. 09:00, s. 011
 2. Polityka Bezpieczeństwa Unii Europejskiej - BN, 3 rok I st.:
  1. specjalność ZBW -  12.02.2020, od godz. 09:00, s. 011
  2. specjalność ZBM -  12.02.2020, od godz. 13:00, s. 011
 3. Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony - SM, 3 rok I st., spec. Bezpieczeństwo Międzynarodowe:
  1. 13.02.2020, od godz. 15:00, s. 011
 4. Międzynarodowe organizacje gospodarcze - SM, 1 rok II st.
  1. 07.02.2020, godz. 12:00-14:30, s. 210
 5. International Economic Organizations - IR, 2nd year MA (Economic Diplomacy):
  1. 07.02.2020: 11:00, room no. 011

 6.  

Studia niestacjonarne:

 1. Polityka Bezpieczeństwa Unii Europejskiej - BN, 3 rok I st.
  1. 08.02.2020 - godz. 18:00, s. 011

W trakcie sesji egzaminacyjnej moje godziny konsultacji będą zmienione /

In the exam session my office hours would be changed:

 • 06.02.2020: 13:00-14:00
 • 07.02.2020: 14:30-16.00
 • 12.02.2020: 11:00-13:00
 • 13.02.2020: 13:00-14:00
 • 18.02.2020: 14:00-16:00

 

Terminy egzaminów/zaliczeń w sesji poprawkowej semestr zimowy 2018/2019:

 

 1. Geografia polityczna - BN, 1 rok I st.:
  1. KW2 - kolokwium : 26.02.2019, godz. 18.00, s. 011;
  2. KW2 - mapka konturowa: 26.02.2019, godz. 10-13, s. 210;
 2. Polityka Bezpieczeństwa Unii Europejskiej - BN, 3 rok I st.:
  1. wszystkie grupy CA -  26.02.2019, od godz. 18.00, s. 011
 3. Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony - SM, 3 rok I st., spec. Bezpieczeństwo Międzynarodowe:
  1. 26.02.2019, od godz. 18.30, s. 011
 4. International Relations Theory - IR, 1st year MA
  1. 26.02.2019, 10.00-13.00, room no. 210 - disscussion on essays
 5. Regionalne Instytucje Bezpieczeństwa - BN, 1 rok II st.
  1. wszystkie grupy - 26.02.2019, godz. 10-13, s. 210
 6. International Economic Organizations - IR, 2nd year MA (Economic Diplomacy):
  1. 26.02.2019: 10.00-13.00, room no. 210
 7. EU's economy system - IR, 2nd year MA:
  1. 26.02.2019: 18.30, room no. 011
   

Studia niestacjonarne:

 1. Regionalne instytucje bezpieczeństwa - BN, 1 rok II st.
  1. 26.02.2019 - godz. 18.30, s. 011
   

Terminy egzaminów/zaliczeń w sesji poprawkowej semestr zimowy 2018/2019:

 

 1. Geografia polityczna - BN, 1 rok I st.:
  1. KW2 - kolokwium : 26.02.2019, godz. 18.00, s. 011;
  2. KW2 - mapka konturowa: 26.02.2019, godz. 10-13, s. 210;
 2. Polityka Bezpieczeństwa Unii Europejskiej - BN, 3 rok I st.:
  1. wszystkie grupy CA -  26.02.2019, od godz. 18.00, s. 011
 3. Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony - SM, 3 rok I st., spec. Bezpieczeństwo Międzynarodowe:
  1. 26.02.2019, od godz. 18.30, s. 011
 4. International Relations Theory - IR, 1st year MA
  1. 26.02.2019, 10.00-13.00, room no. 210 - disscussion on essays
 5. Regionalne Instytucje Bezpieczeństwa - BN, 1 rok II st.
  1. wszystkie grupy - 26.02.2019, godz. 10-13, s. 210
 6. International Economic Organizations - IR, 2nd year MA (Economic Diplomacy):
  1. 26.02.2019: 10.00-13.00, room no. 210
 7. EU's economy system - IR, 2nd year MA:
  1. 26.02.2019: 18.30, room no. 011
   

Studia niestacjonarne:

 1. Regionalne instytucje bezpieczeństwa - BN, 1 rok II st.
  1. 26.02.2019 - godz. 18.30, s. 011

W trakcie sesji egzaminacyjnej moje godziny konsultacji będą zmienione /

In the exam session my office hours would be changed:

 • 04.02.2019: 9.00-12.00
 • 10.02.2019: 15.30-16.00 (termin dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia), s. 011
 • 11.02.2019: 9.00-12.00
 • 14.02.2019: 9.00-14.00 (pierwszeństwo dla studentów IR)
 • 17.02.2019: 14.30-15.00 (termin dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia), s. 011
 • 18.02.2019: 9.00-12.00