Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Damian Szacawa

dr Damian Szacawa
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Termin i miejsce konsultacji w semestrze zimowym 2022/2023: • Wydział Politologii i Dziennikarstwa, ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin : pokój A.5.62 • poniedziałek - godz. 15:20-16:20 

 • środa - godz. 13:40-14:40

 • czwartkek - godz. 12:50-13:50


Zachęcam do wcześniejszego kontaktu elektronicznego oraz wideokonferencji - MS Teams.


 


Place and date of my Office Hours in the winter semester 2022/2023: • Faculty of Political Science and Journalism, ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin : room no. A.5.62 • Monday- 15:20-16:20 

 • Wednesday - 13:40-14:40

 • Thursday - 12:50-13:50

 •  


I encourage you to earlier contact me via e-mail and video conferencing - MS Teams.

Adres

Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Adiunkt

Uzyskane wykształcenie:
2012 – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce
Tytuł rozprawy: Rada Państw Morza Bałtyckiego;
promotor: prof. dr hab. Marek Pietraś; recenzenci: prof. dr hab. Leonard Łukaszuk oraz dr hab. Czesław Maj

Zainteresowania badawcze:
Teoria stosunków międzynarodowych, organizacje międzynarodowe, integracja regionalna, bezpieczeństwo międzynarodowe, stosunki międzynarodowe w regionie Morza Bałtyckiego i Europy Środkowo-Wschodniej

Główne publikacje: 

Monografie

 • D. Szacawa, Evolution of the Council of the Baltic Sea States: three decades of regional cooperation in the Baltic Sea Region (1991-2021), Instytut Europy Środkowej: Lublin 2021, pp. 72, ISBN: 978-83-66413-67-2 . 

 • M. Gołębiowska, M. Paszkowski, D. Szacawa, Neutralni dla klimatu: zielona transformacja państw Europy Środkowej w dobie pandemii COVID-19, Instytut Europy Środkowej: Lublin 2021, pp. 72, ISBN: 978-83-66413-61-0 .

 • K. Dośpiał-Borysiak, A. Kuczyńska-Zonik, D. Szacawa, D. Wilczewski, Polityki klimatyczne Litwy, Łotwy i Estonii. Priorytet czy margines?, Instytut Europy Środkowej: Lublin 2020, s. 170, ISBN: 978-83-66413-19-1 .

Rozdziały w monografiach

 • D. Szacawa, Estonia, [w:] 15 lat państw Europy Środkowej w Unii Europejskiej. Raport, A. Kuczyńska-Zonik, T. Stępniewski (red.), Instytut Europy Środkowej: Lublin 2019, s. 111-131.

 • D. Szacawa, Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego, [w:] Dyplomacja parlamentarna w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 2015–2019, B. Surmacz, A. Kuczyńska-Zonik (red.), Instytut Europy Środkowej: Lublin 2019, s. 35-47.

 • D. Szacawa, Międzynarodowe organizacje rządowe o charakterze regionalnym w ujęciu realistycznym: analiza na przykładzie  Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB),  [w:] E. Haliżak, J. Czaputowicz (red.), Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler: Warszawa 2014, s. 249-264.
 • D. Szacawa, Struktury współpracy subregionalnej w Europie Północnej: Rada państw Morza Bałtyckiego, Euroarktyczna Rada Morza Barentsa i Rada Arktyczna, [w:] M. Łuszczuk (red.), Arktyka na początku XXI wieku: Między współpracą a rywalizacją, Wydawnictwo UMCS: Lublin 2013, s. 257-279.
 • D. Szacawa, Zaangażowanie państw bałtyckich w działalność Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB), [w:] J. W. Gołębiowski (red.), Państwa bałtyckie w zintegrowanej Europie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki: Warszawa 2011, s. 106-124.
 • D. Szacawa, Zaangażowanie Polski w funkcjonowanie Rady Państw Morza Bałtyckiego (po 2004 roku), [w:] H. Chałupczak, M. Pietraś, P. Tosiek (red.), Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar polityczny, Wydawnictwo Officina Simonidis: Zamość 2010, s. 533-545.
 • D. Szacawa, Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie Morza Bałtyckiego po 2004 r., [w:] M. Drzonek, J. Jartyś, A. Staszczyk (red.) Międzynarodowa integracja w basenie Morza Bałtyckiego, Księgarnia Akademicka: Szczecin-Krakow 2009, s. 75-91.
 • D. Szacawa, Uwarunkowania polityki zagranicznej Polski wobec struktur „nowego regionalizmu” w Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] W. Gizicki (red.), Polityczne dylematy Europy, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2009, s. 123-139.
 • D. Szacawa, Rada Państw Morza Bałtyckiego wobec problemów 'miękkiego' bezpieczeństwa w regionie Bałtyku, [w:] W. Gizicki, D. Gizicka (red.), Polska i świat wobec wyzwań współczesności. Aspekty polityczne, ekonomiczne i formalnoprawne, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2008, s. 70-84.
 • D. Szacawa, Dylematy struktur nowego regionalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] S. Partycki (red.), Nowoczesność – Ponowoczesność – Społeczeństwo Obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 1, Wydawnictwo KUL: Lublin 2007, s. 408-411.

Artykuły w czasopismach:

 • D. Szacawa, Działalność Rady Państw Morza Bałtyckiego na rzecz środowiska naturalnego po rozszerzeniu Unii Europejskiej, „Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka” 2010, nr 1 (59), s. 26-36.
 • D. Szacawa, Rzeczpospolita Polska wobec Grupy Wyszehradzkiej 1991-2005. Problemy funkcjonowania i perspektywy Grupy Wyszehradzkiej, „CONSENSUS” 2006, nr 6, s. 217-244.


Inne osiągnięcia:

 1. listopad 2021 - październik 2021, NCN, grant MINIATURA, nr 2021/05/X/HS5/00521, projekt pt. "Potencjał teorii ugruntowanej w badaniach stosunków pomiędzy organizacjami międzynarodowymi"
 2. październik 2009 – luty 2012, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, grant badawczy promotorski nr N N116 369337 – „Rada Państw Morza Bałtyckiego”
 3. wrzesień 2009 – grudzień 2009, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, projekt badawczy „Rada Państw Morza Bałtyckiego – uwarunkowania i funkcjonowanie”
 4. październik 2008 – czerwiec 2009, Stypendium im. Piotra Mroczyka dla doktorantów


Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2021/2022:

- Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej
- Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej

- Geografia polityczna

- International Economic Organizations

- Regionalization of the International System
- Regional and Cross-Regional Economic Integration
- International Regional Organizations

- International Relations in the Baltic Sea Region


Działalność naukowa

Aktualnie prowadzone badania: 

 • D. Szacawa, Rada Państw Morza Bałtyckiego: geneza, struktura i funkcjonowanie (The Council of the Baltic Sea States: genesis, structure and activity);
 • D. Szacawa, Demokratyzacja i integracja państw postkomunistycznych w Regionie Morza Bałtyckiego z państwami Europy Zachodniej (Democratization and Integration of the Postcommunism States in the Baltic Sea Region with Western Europe);
 • D. Szacawa, The Council of the Baltic Sea States (CBSS) – its impact on the security in the Baltic Sea Region after the Cold War;
 • D. Szacawa, Znaleźć swoją niszę – współpraca w zakresie ochrony środowiska w regionie Morza Bałtyckiego w ramach organizacji międzyrządowych (To find out a niche - the Baltic Sea Region environmental cooperation in the Inter-governmental Organisations)

Ogłoszenia

W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora UMCS z dnia 11 marca 2020 r., odwołaniem wszystkich zajęć dydaktycznych (co najmniej do 15 kwietnia 2020 r.) oraz Komunikatu Dziekana WPiD UMCS z 12 marca 2020 r. uprzejmie informuję, że zawieszam moje konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 w pokoju A.5.62 do odwołania.

Zachęcam do kontaktu elektronicznego oraz wideokonferencji - MS Teams (poniedziałki i czwartki w godz. 11:30-13:00).

Proszę także o stałe monitorowanie informacji na stronie internetowej UMCS oraz stronie internetowej Wydziału Politologii i Dziennikarstwa.

With reference to the Ordinance of the Rector of UMCS of March 11, 2020, cancellation of all lectures and classes (at least until April 15, 2020) and the Communication of the Dean of Faculty of Political Science and Journalism of March 12, 2020, I would like to kindly inform you that my Office Hours in the summer semester 2020/2021 have been suspended until further notice.

I encourage you to contact me via e-mail and video conferencing - MS Teams (Monadays and Thursdays:
11:30 - 13:00).

At the same time I encourage you to monitor the UMCS website and the website of the Faculty of Political Science and Journalism.

 

Team codes to on-line classes in the summer semester 2020/2021:

Regional and Cross-Regional Economic Integration - IR, 2nd year BA (Global Economy):
First seminar - 25.02.2021, 09:40 -11:10 (CET), team code: w2mgbzv

International Relations in the Baltic Sea Region - optional course for IR, 2nd year BA & Erasmus:
First seminar (KW) - 25.02.2021, 13:00 -14:30 (CET), team code: dkltyn0

 

Terminy zajęć tradycyjnych oraz kody dostępu do zajęć zdalnych w semestrze zimowym 2020/2021:

Geografia polityczna - BN, 1 rok I st.:

 1. KW1 - pierwsze zajęcia 08.10.2020, godz. 12:50 -14:20, s. A.3.03; kod dostępu: 40b52aq
 2. KW2 - pierwsze zajęcia 08.10.2020, godz. 11:15 -12:45, s. A.3.03; kod dostępu: y10d8sq
 3. KW5 pierwsze zajęcia 08.10.2020, godz. 9:35 -11:05, s. A.3.03; kod dostępu: es87m7e

Międzynarodowe organizacje gospodarcze - SM, 2 rok II st:
Pierwsze zajęcia 02.10.2020, godz. 9:35-11:05, kod dostępu: scrlcsc

Polityka Bezpieczeństwa Unii Europejskiej - BN, 3 rok I st.:

specjalność ZBM:

 1. CA1 - pierwsze zajęcia 02.10.2020, godz. 11:15-12:45, kod dostępu: 525mpip
 2. CA2 - pierwsze zajęcia 07.10.2020, godz. 14:30-16:00, kod dostępu: 6ybjvc6

specjalność ZBW:

 1. CA1 - pierwsze zajęcia 02.10.2020, godz. 12:50-14:20, kod dostępu: pcfalw0
 2. CA2 - pierwsze zajęcia 07.10.2020, godz. 14:30-16:00, kod dostępu: 6ybjvc6

Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE - SM, 3 rok I st., spec. Bezpieczeństwo Międzynarodowe:
Pierwsze zajęcia 07.10.2020, godz. 17:45-19:15, kod dostępu: 4g7jjbq

Studia niestacjonarne:

Polityka Bezpieczeństwa Unii Europejskiej - BN, 3 rok I st.
Pierwsze zajęcia 10.10.2020 - godz. 11:50-12:35, s. A.4.04

 

Team codes to on-line classes in the winter semester 2021/2022:

International Economic Organizations - IR, 2nd year MA (Economic Diplomacy):
First lecture 06.10.2021, 16:20-17:50 (CET), team code: vbud2v5

International Regional Organizations - IR, 2nd year MA (International Institutions):
First seminar (KW) 05.10.2021, 13:00-14:30 (CET), team code: 6qvcnft

International Economic Organizations - IR, 3rd year BA (Global Economy):
First seminar (KW) 05.10.2021, 14:40-16:10 (CET), team code: e519jjk

Regionalization of the International System - IR, 2nd year BA:
First lecture 06.10.2021, 14:40-16:20 (CET), team code: n1zbuz2

 

 

 

 

 

 

Terminy egzaminów/zaliczeń w sesji zimowej 2020/2021:

 

 1. Geografia polityczna - BN, 1 rok I st.:
  1. KW2: , godz. , s. ;
  2. KW5: , godz. , s. ;
  3. KW6: , godz. , s.
 2. Polityka Bezpieczeństwa Unii Europejskiej - BN, 3 rok I st.:
  1. specjalność ZBW -  , od godz. , s.
  2. specjalność ZBM -  , od godz. , s.
 3. Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE - SM, 3 rok I st., spec. Bezpieczeństwo Międzynarodowe:
  : , od godz. , s.
 4. Międzynarodowe organizacje gospodarcze - SM, 1 rok II st.
  :, godz. , s.
 5. International Economic Organizations - IR, 2nd year MA (Economic Diplomacy):
  : , room no.
 6. International Regional Organizations - IR, 2nd year MA (International Institutions):
  : , room no.
 7. Regionalization of the International System - IR, 2nd year BA :
  : , room no.
   

Studia niestacjonarne:

 1. Polityka Bezpieczeństwa Unii Europejskiej - BN, 3 rok I st.
  1. 08.02.2020 - godz. 18:00, s. 011

W trakcie sesji egzaminacyjnej moje godziny konsultacji będą zmienione /

In the exam session my office hours would be changed:

 • 06.02.2020: 13:00-14:00
 • 07.02.2020: 14:30-16.00
 • 12.02.2020: 11:00-13:00
 • 13.02.2020: 13:00-14:00
 • 18.02.2020: 14:00-16:00