Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Stępnik

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHEMII FIZYCZNEJ
Telefon
(81) 537 55 64
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/22:


Teams po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

Adres

Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 3/243
20-031 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe:

1/ chromatografia cieczowa i jej zastosowania

2/ metody biomimetyczne w oznaczaniu aktywności biologicznej związków pochodzenia roślinnego

3/ metody obliczeniowe i ich zastosowanie w szacowaniu parametrów sterycznych, elektronowych i lipofilowych cząsteczki

4/ bariera krew-mózg i inne bariery biologiczne


Działalność naukowa

Publikacje naukowe z ostatnich 2 lat:

1. K. Stępnik, W. Kukula-Koch, In silico studies on triterpenoid saponins permeation through the blood-brain barrier combined with postmortem research on the brain tissues of mice affected by Astragaloside IV administration, International Journal of Molecular Sciences (2020), 21, 1-27 (140 pkt MEiN, IF 4,556).

 

2. K. Gaweł, W. Kukula-Koch, D. Nieoczym, K. Stępnik, W. van der Ent, N.S. Banono, D. Tarabasz, W.A. Turski, C.V. Esguerra, The influence of palmatine isolated from Berberis sibirica Radix on pentylenetetrazole-induced seizures in Zebrafish, CELLS (2020), 9, 1233 (140 pkt MEiN, IF 4,366).

 

3. M.J. Fiołka, S. Mieszawska, P. Czaplewska, A. Szymańska, K. Stępnik, W. Sofińska-Chmiel, T. Buchwald, K. Lewtak, Candida albicans cell wall as a target of action for the protein-carbohydrate fraction from coelomic fluid of Dendrobaena veneta, Scientific Reports (2020), 10, 16352 (140 pkt MEiN, IF 3,998).

 

4. K. Stępnik, Biomimetic Chromatographic Studies Combined with the Computational Approach to Investigate the Ability of Triterpenoid Saponins of Plant Origin to Cross the Blood–Brain Barrier, International Journal of Molecular Sciences (2021), 22(7): 3573 (140 pkt MEiN, IF 4,556).