Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Kamil Stępień

Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA INFORMATOLOGII, BIBLIOLOGII I EDUKACJI MEDIALNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy.


 


Zajęcia i kursy dla studentów (po uprzednim zalogowaniu się) są dostępne na Wirtualnym Kampusie UMCS pod linkiem: https://kampus.umcs.pl/course/index.php?categoryid=896

O sobie

Studia i zatrudnienie

2018 - rozprawa doktorska pt. "Fotografia w zasobach sieciowych - opis i wyszukiwanie". Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.
2017 - obecnie, redaktor techniczny czasopisma multimedialnego "Medialica", http://medialica.umcs.lublin.pl/
2016 - 2018 DiWi Hum Lab, Laboratoria Digitalizacji i Wizualizacji Informacji. 
2013 - 2014 Studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Ochrona własności Intelektualnej.
2009 - 2012 Studia licencjackie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek Pedagogika, specjalność Animator i Menedżer Kultury, specjalizacja fotograficzna, tytuł zawodowy licencjata.
2009 - 2012 Studium plastyczne w Lubelskiej Szkole Sztuki i Projektowania w Lublinie. Tytuł zawodowy plastyka o specjalności fotografia.
2009 - 2011 Studia magisterskie uzupełniające na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo, tytuł zawodowy magistra.
2006 - 2009 Studia licencjackie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo, tytuł zawodowy licencjata.

Działalność dydaktyczna

- Architektura Informacji
- Specjalistyczne źródła informacji
- Zachowania informacyjne
- Technologia informacyjna
- Zastosowanie grafiki komputerowej w digitalizacji
- Sieci i systemy informacyjne
- Nawigacja w systemach informacyjnych


Działalność naukowa

 

Google Scholar

Konferencje naukowe:

27-28.02.2021. Międzynarodowa Konferencja Naukowa WIAD21. Local Connections. Global Impact. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.  "<<Medialica>> jako nowy typ czasopisma”.

04-05.2020. Architektura informacji jako dyscyplina akademicka (AIDA 2). Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. „Książka sieciowa jako nowe narzędzie dydaktyczne”.

22.02.2020 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.  II Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD 20. „Architektura Informacji Istotą Projektu”. „Wizualizacja informacji i wiedzy w projektach studentów AI. Analiza przypadków”.

21-22.11.2019 - Publikowanie po przełomie cyfrowym, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. "Książka sieciowa jako narzędzie weryfikacji kompetencji informacyjnych studentów AI".

05-06.06.2018 - Architektura informacji jako dyscyplina akademicka (AIDA), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. "Wyszukiwanie odwrotne. Sposoby organizacji i prezentacji obrazów cyfrowych w sieci WWW"

09.11.2016 - III Konferencja DARIAH-PL. PCSS Poznań. "Wyszukiwanie wizualne i analiza obrazów cyfrowych". Wyszukiwanie Wizualne w przestrzeni WWW" oglądaj tutaj.

11-12.05.2015 - III Konferencja Naukowa Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian. "Strategie wyszukiwania obrazów i obrazem. Wyszukiwanie wizualne w przestrzeni WWW".

25-26.06.2015 - Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Homo communicativus 2. Przestrzeń informacyjna współczesnej nauki. Współczesne oblicza komunikacji i informacji. "Zastosowanie technologii Rzeczywistości Rozszerzonej (AR) w warsztacie badacza informacji".

24-25.06.2013 - Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Homo communicativus. Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK: referat (współautorstwo Agnieszka Kida-Bosek) "Digitalizacja <<Akcentu>> - założenia i plany projektu".

24-25.10.2013 - Ogólnopolska konferencja naukowa: Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku. Temat wystąpienia: "Formy funkcjonowania książki w przestrzeni sieciowej".

11.05.2011 - Konferencja w Bibliotece Pedagogicznej w Lipsku "Bibliotekarz w sieci" . Temat wystąpienia: "Folksonomia a systemy biblioteczne".

Publikacje:

 1. Fotografia uwalniająca rzeczywistość. Fotograficzna inwentaryzacja świata. Folia Bibliologica, Biuletyn Biblioteki Głownej UMCS, 2018, vol. LX (60), Lublin 2019, s. 165-185.
 2. Fotografia w bibliotece i w sieci: dwa podejścia do reprezentacji i wyszukiwania [Photography in the Library and on the Web: Two Perspectives on Representation and Retrieval], Kamil Stępień, Jadwiga Woźniak-Kasperek, Zagadnienia Informacji Naukowej, vol. 56/2018 nr 2 (112), Warszawa 2018, s.36-51.
 3. Analiza i interpretacja obrazów cyfrowych. Analiza kompozycyjna, treści, semiologiczna i psychoanaliza. Kultura i Historia nr 34/2018, Lublin 2018, s. 30-72.
 4. Komunikacja fotograficzna. Interpretacja fotografii. Kultura i Historia nr 34/2018, Lublin 2018, s. 162-186.
 5. Zastosowanie technologii Rzeczywistości Rozszerzonej (AR) w warsztacie badacza informacji, [w:]Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Przestrzeń informacyjna nauki, pod red. E. Głowackiej, M. Jarockiego i N. Pamuły - Cieślak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2016, s. 79-89.
 6. Wyszukiwanie obrazów i wyszukiwanie obrazem w przestrzeni internetowej, [w:] Biblioteka, Książka, Informacja i Internet,  pod red. Z. Osińskiego, R. Malesy i S.D. Kotuły, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2015, s. 47-59.
 7. Formy funkcjonowania książki w przestrzeni sieciowej, [w:] Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2014, s. 141-155.
 8. W stronę bibliografii 2.0. Menedżer cytowań bibliograficznych „Zotero”, [w:] Folia Bibliologica, 2013/2014, vol. LV/LVI, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2014, s. 183-192.
 9. Digitalizacja "Akcentu"- założenia i plany projektu[współautor] Agnieszka Kida, [w:] Współczesne Oblicza Komunikacji i Informacji, Problemy, badania, hipotezy, pod red. E. Głowackiej, M. Kowalskiej, P. Krysińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 323-334.
 10. Folksonomia i tagowanie. W: Biuletyn EBIB [online] 2012, nr 2 (129),Koniec 2.0? [Dostep: 15.03.2012] Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/images/stories/numery/129/129_stepien.pdf. ISSN 1507-7187
 11. Folksonomie, czyli społecznościowe opisywanie treści. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2010.

Zainteresowania naukowe

- wizualizacja informacji, wyszukiwanie wizualne
- Tagowanie, folksonomia, zachowania informacyjne użytkowników Internetu
- funkcjonowanie fotografii w przestrzeni sieciowej
- WEB 2.0, WEB 3.0
- ontologie i semantyka Internetu