Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Krzysztof Stachyra

dr hab. Krzysztof Stachyra
Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA WCZESNEJ EDUKACJI
Telefon
81 537 63 30
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.arteterapia.pl
Konsultacje

W semestrze letnim zapraszam na konsultacje do pokoju nr 51 (Instytut Pedagogiki) w:


poniedziałki, godz. 9.30 - 11.00


wtorki, 9.30-11.00


 


Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się na konsultacje w terminach innych niż wskazane powyżej.

Adres

Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin

O sobie

Absolwent PSM im. K. Lipińskiego w Lublinie, w klasie trąbki (dyplom w 1993 roku). Ukończył studia magisterskie na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie na kierunku Wychowanie Muzyczne (1993-1998), Podyplomowe Studia Muzykoterapii w Akademii Muzycznej we Wrocławiu (1998-2000), a także program ESL w North Park University w Chicago, USA (2001).

Równolegle z pracą naukową na uczelni pracował w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie na stanowisku nauczyciela wychowania muzycznego (1997-1998) oraz Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na stanowisku terapeuty zajęciowego (1997-2000). Obecnie prowadzi psychoterapię muzyczną, a także muzykoterapię z osobami dorosłymi z autyzmem i upośledzeniem umysłowym w Centrum Arteterapii w Lublinie.

Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę. Od 2016 roku członek Zarządu Światowej Federacji Muzykoterapii (World Federation of Music Therapy, WFMT) oraz przewodniczący Komisji Akdredytacji i Certyfikacji Światowej Federacji Muzykoterapii (Accreditation & Certification Commission, WFMT), zaś w latach 2011-16 członek Komisji ds. Edukacji i Szkolenia Muzykoterapeutów WFMT. W Polsce od 2012 roku przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej Muzykoterapeutów PSMT oraz kierownik Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Muzykoterapii na UMCS w Lublinie. Prowadzi zajęcia z zakresu muzykoterapii m.in. we Włoszech, Austrii czy Chorwacji (gdzie jest wykładowcą pierwszego programu kształcenia muzykoterapeutów oraz pełnił funkcję promotora rozprawy doktorskiej z tej dziedziny, obronionej w 2012 roku na Uniwersytecie w Zagrzebiu). Szkoli specjalistów m.in. z Grecji, Portugali, Słowenii, Turcji, Egiptu, Rosji, Węgier, Hiszpanii, Litwy, promując muzykoterapię w tych krajach. Od lat blisko współpracuje z Amerykańskim Stowarzyszeniem Muzykoterapeutów (AMTA), jak również ośrodkiem terapii dzieci autystycznych Giant Steps w USA, Creative Exchange Music Therapy Clinic w Westchester (USA) oraz The Nordoff-Robbins Music Therapy Center w Londynie (w ośrodkach tych odbył również staże naukowe). W 2005 roku obronił pracę doktorską na temat "Efektywność kierowanej wizualizacji i muzykoterapii w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych studentów pedagogiki". W 2007 roku na zaproszonie prof. Clive Robbins'a gościł w New York University, gdzie wizytował nowojorskie centrum muzykoterapii kreatywnej Nordoff-Robbins. W tym samym roku ukończył trening I stopnia w metodzie psychoterapii muzycznej Guided Imagery and Music (GIM) w Therapeutic Arts Institute w Chicago (kolejne dwa stopnie uzyskał w Irlandii i Wielkiej Brytanii). Obecnie jest na etapie finalizacji procesu uzyskiwania tytułu psychoterapeuty muzycznego GIM.

Laureat głównej nagrody na Światowym Kongresie Muzykoterapii w Wiedeniu/Krems w 2014 roku za poster przedstawiający projekt "W stronę profesjonalizacji muzykoterapii: Model szkolenia i certyfikacji". W tym samym roku na zaproszenie kompozytora Jana A.P.Kaczmarka gościł w roli eksperta na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym "Transatlantyk". Gość specjalny na konferencjach na Słowacji, Chorwacji i Włoszech (2015) oraz Światowym Kongresie Muzykoterapii w Japonii (2017).

Członek Komitetu Naukowego m.in. X. Europejskiego Kongresu Muzykoterapii w Wiedniu w 2016 oraz Międzynarodowej Konferencji Naukowej Creative Arts Interconnection – Paideia – Therapy” w Grecji w 2019.

Koordynator międzynarodowego projektu „Learning in a New Key” realizowanego w ramach programu Erasmus+ w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Portugalii i Polsce, którego celem jest współpraca terapeutów z nauczycielami po to, aby uczynić szkołę bardziej przyjazną uczniom (Grant numer: 2015-1-UK01-KA201-013752).

Redaktor naczelny pisma "Terapia przez sztukę" oraz współtwórca platformy internetowej "Terapia przez sztukę" (www.arteterapia.pl).
W latach 2008-2014 był współredaktorem międzynarodowego journalu muzykoterapeutów "Voices" wydawanego przez Uniwersytet Bergen w Norwegii (www.voices.no) (obecnie pełni funkcje recenzenta), zaś od 2013 redaktorem w amerykańskim "Journal of Biomusical Engineering". Członek zespołu redakcyjnego wydania specjalnego greckiego journalu "Approaches: Music Therapy & Special Education": 'Music Therapy in Europe: Paths of Professional Development'.

 

Jest autorem i redaktorem wielu pozycji naukowych z dziedziny muzykoterapii oraz kilku książek, m.in.:

- "Metoda Wizualizacji Kierowanej z Muzyką w kontekście terapeutycznym i edukacyjnym", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017,
- "Podstawy muzykoterapii"
 (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012 (wydanie II - 2014),
- "Modele, metody i podejścia w muzykoterapii" (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2012.
- "Muzykoterapia i wizualizacja w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych studentów pedagogiki", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009,
"Muzykoterapia i terapia przez sztuki plastyczne w piśmiennictwie polskojęzycznym", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007 (współautor),
"Publikacje polskojęzyczne przydatne w muzykoterapii dzieci. Przewodnik.", FIGARO, Lublin 2001.