Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Krzysztof Stachyra

dr hab. Krzysztof Stachyra
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA WCZESNEJ EDUKACJI
Telefon
81 537 63 68
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.arteterapia.pl
Konsultacje

Konsultacje w sem. zimowym odbywają się zarówno zdalnie jak i w Instytucie Pedaogigki ul. Głęboka 43 pokój 3.23 w terminach:


Wtorek, godz. 13.00-14.00  (pokój 3.23)


oraz


Piątek, godz. 8.45 - 9.45 (online)


 


W celu skorzystania z konsultacji online należy zalogować się na Wirtualnym Kampusie UMCS, i wybrać kurs "Konsultacje" na liście kursów pod moim nazwiskiem. Można również posłużyć się linkiem:


https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160328 


Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się na konsultacje w terminach innych niż wskazane powyżej.


Uprzejmie proszę o poinformowanie drogą mailową, najlepiej z jednodniowym wyprzedzeniem, o zamiarze skorzystania z konsultacji.

Adres

ul. Głęboka 43, pokój 3.23
20-612 Lublin

O sobie

Absolwent PSM im. K. Lipińskiego w Lublinie, w klasie trąbki (dyplom w 1993 roku). Ukończył studia magisterskie na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie na kierunku Wychowanie Muzyczne (1993-1998), Podyplomowe Studia Muzykoterapii w Akademii Muzycznej we Wrocławiu (1998-2000), a także program ESL w North Park University w Chicago, USA (2001).

Równolegle z pracą naukową na uczelni pracował w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie na stanowisku nauczyciela wychowania muzycznego (1997-1998) oraz Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na stanowisku terapeuty zajęciowego (1997-2000). Do 2015 roku prowadził muzykoterapię z osobami dorosłymi z autyzmem i upośledzeniem umysłowym w Centrum Arteterapii w Lublinie. Obecnie realizuje praktykę prywatną w zakresie psychoterapii muzycznej.

Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę. Od 2016 roku członek Zarządu Światowej Federacji Muzykoterapii (World Federation of Music Therapy, WFMT) oraz przewodniczący Komisji Akdredytacji i Certyfikacji Światowej Federacji Muzykoterapii (Accreditation & Certification Commission, WFMT), zaś w latach 2011-16 członek Komisji ds. Edukacji i Szkolenia Muzykoterapeutów WFMT. W Polsce od 2012 roku przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej Muzykoterapeutów PSMT oraz kierownik Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Muzykoterapii na UMCS w Lublinie. Prowadzi zajęcia z zakresu muzykoterapii m.in. we Włoszech, Austrii czy Chorwacji (gdzie był wykładowcą pierwszego programu kształcenia muzykoterapeutów oraz pełnił funkcję promotora rozprawy doktorskiej z tej dziedziny, obronionej w 2012 roku na Uniwersytecie w Zagrzebiu). Szkoli specjalistów m.in. z Grecji, Portugali, Słowenii, Turcji, Egiptu, Rosji, Węgier, Hiszpanii, Litwy, promując muzykoterapię w tych krajach. Od lat blisko współpracuje z Amerykańskim Stowarzyszeniem Muzykoterapeutów (AMTA), jak również ośrodkiem terapii dzieci autystycznych Giant Steps w USA, Creative Exchange Music Therapy Clinic w Westchester (USA) oraz The Nordoff-Robbins Music Therapy Center w Londynie (w ośrodkach tych odbył również staże naukowe). W 2005 roku obronił pracę doktorską na temat "Efektywność kierowanej wizualizacji i muzykoterapii w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych studentów pedagogiki". W 2007 roku na zaproszonie prof. Clive Robbins'a gościł w New York University, gdzie wizytował nowojorskie centrum muzykoterapii kreatywnej Nordoff-Robbins. W tym samym roku ukończył trening I stopnia w metodzie psychoterapii muzycznej Guided Imagery and Music (GIM) w Therapeutic Arts Institute w Chicago (kolejne dwa stopnie uzyskał w Irlandii i Wielkiej Brytanii). Obecnie jest na etapie finalizacji procesu uzyskiwania tytułu psychoterapeuty muzycznego GIM.

Laureat głównej nagrody na Światowym Kongresie Muzykoterapii w Wiedeniu/Krems w 2014 roku za poster przedstawiający projekt "W stronę profesjonalizacji muzykoterapii: Model szkolenia i certyfikacji". W tym samym roku na zaproszenie kompozytora Jana A.P.Kaczmarka gościł w roli eksperta na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym "Transatlantyk". Gość specjalny na konferencjach na Słowacji, Chorwacji i Włoszech (2015) oraz Światowym Kongresie Muzykoterapii w Japonii (2017).

Członek Komitetu Naukowego m.in. X. Europejskiego Kongresu Muzykoterapii w Wiedniu w 2016 oraz Międzynarodowej Konferencji Naukowej Creative Arts Interconnection – Paideia – Therapy” w Grecji w 2019, Światowego Kongresu Muzykoterapii w Republice Południowej Afryki (2020), Europejskiego Kongresu Muzykoterapii w Wielkiej Brytanii (2022) czy Światowego Kongresu Muzykoterapii w Kanadzie (2023).

Koordynator międzynarodowego projektu „Learning in a New Key” realizowanego w ramach programu Erasmus+ w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Portugalii i Polsce, którego celem jest współpraca terapeutów z nauczycielami po to, aby uczynić szkołę bardziej przyjazną uczniom (Grant numer: 2015-1-UK01-KA201-013752).

Redaktor naczelny pisma "Terapia przez sztukę" oraz współtwórca platformy internetowej "Terapia przez sztukę" (www.arteterapia.pl).
W latach 2008-2014 był współredaktorem międzynarodowego journalu muzykoterapeutów "Voices" wydawanego przez Uniwersytet Bergen w Norwegii (www.voices.no) (obecnie pełni funkcje recenzenta), zaś od 2013 redaktorem w amerykańskim "Journal of Biomusical Engineering". Członek zespołu redakcyjnego wydania specjalnego greckiego journalu "Approaches: Music Therapy & Special Education": 'Music Therapy in Europe: Paths of Professional Development'.

 

Numer ORCID: 0000-0002-3497-030X


Działalność naukowa

Obszary zainteresowań badawczych:

- muzykoterapia

- nowe perspektywy wykorzystania muzyki i aktywności muzycznych w praktyce edukacyjnej

- relaksacja i wizualizacja w radzeniu sobie z problemami oraz rozwijaniu kompetencji emocjonalnych 

- psychoterapia muzyczna 

 

Krzysztof Stachyra jest autorem i redaktorem wielu pozycji naukowych z dziedziny muzykoterapii oraz kilku książek, m.in. (wybnór z ostatnich 10 lat):

Publikacje zwarte (książki):

- "Metoda Wizualizacji Kierowanej z Muzyką w kontekście terapeutycznym i edukacyjnym", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017,
- "Podstawy muzykoterapii"
 (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012 (wydanie II - 2014),
- "Modele, metody i podejścia w muzykoterapii" (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2012.

 

Artykuły i rozdziały w książkach:

 • Kantor, J., Karkou, V., Chráska, M., Duhovska, J., Fitzthum, E., Gerlichova, M., Kaczynski, E., Stachyra, K., Voigt, M. & Kantorová, L. (2022), A Research-based Map of Music Therapy in the Czech Republic: Comparisons with Other Arts Therapies.Nordic Journal of Music Therapy, s. 1-15.  (ID: 1958906 DOI:10.1080/08098131.2021.1958906)
 • Stachyra, K. (2021) „Group Music Making approaches to enhance relational health” W: N. Clough, J. Tarr (red.) Addressing Issues of Mental Health in Schools through the Arts. Teachers and Music Therapists Working Together. London: Routledge Publisher: 275-277. ISBN 9780367145309
 • Stachyra, K. (2021) „Creating a safe environment for listening to music in the classroom” W: N. Clough, J. Tarr (red.) Addressing Issues of Mental Health in Schools through the Arts. Teachers and Music Therapists Working Together. London: Routledge Publisher: 278-279.
 • Stachyra, K. (2021) „A creative arts approach to address emotional difficulties” W: N. Clough, J. Tarr (red.) Addressing Issues of Mental Health in Schools through the Arts. Teachers and Music Therapists Working Together. London: Routledge Publisher: 280-282.
 • Stachyra, K. (2021) „Exploring the need for arts experiences within teacher education” W: N. Clough, J. Tarr (red.) Addressing Issues of Mental Health in Schools through the Arts. Teachers and Music Therapists Working Together. London: Routledge Publisher: 283-285.
 • Stachyra, K. (2020) „Music Therapy: Music at people’s service", PhilosophyArtTherapy. Special Edition, s. 245-254 (ISSN 2732-7345).
 • Stachyra, K. (2020) „Muzykoterapia a interwencja za pomocą muzyki” W: Ł. Bieleninik, L. Konieczna-Nowak (red.) Muzykoterapia dzieci przedwcześnie urodzonych i ich rodzin. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 91-100 (ISBN 9788366470057)
 • Stachyra K. (2020) „Rzecz o słuchaniu muzyki. Refleksje nad słuchaniem muzyki z dziećmi” W: Andrzejewska J., Bilewicz-Kuźnia B. (red.), Oblicza edukacji przedszkolnej i szkolnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 111-124 (ISBN 9788322793435)
 • Stachyra K., Łucjan-Kowalska A. (2020), Otwieranie przestrzeni w szkole do aktywności kreatywnej opartej na muzyce. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” nr 2, s. 24-33.
 • Stachyra, K. (2019) „Muzykoterapia – rozprawa z mitami…”, Ars inter Culturas vol. 8, s. 293-304 (ISSN 2083-1226) https://doi.org/10.34858/AIC.8.2019.018
 • Kern, P., Sato, K., Federico, G., Poopityastaporn, P., & Stachyra, K. (2018). The color of us: Moving forward with inclusion programming worldwide. Proceedings of the 15. World Congress of Music Therapy. Music Therapy Today, 14(1), 31–32.
 • Clough N., Tarr J., Stachyra K., Addessi A.R., Maliszewska K. (2017), Exploring teacher competences for relational health in schools. “Educacao, Sociedade & Culturas” Nr 50 - “Special Issue «Engaging Vulnerable Young People in Education Through the Arts» / «IMPLICANDO JOVENS VULNERÁVEIS NA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DAS ARTES», s. 15-32. ISSN 0872-7643. (http://www.fpce.up.pt/ciie/?q=publication/revista-educa%C3%A7%C3%A3o-sociedade-culturas/edition/educacao-sociedade-culturas-50 )
 • Stachyra K. (2017), Dyrektywna Wizualizacja Kierowana z Muzyką – zarys metody [w:] B. Pazur (red.) Non omnis moriar. Na tropach piękna. Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA, Lublin, s. 65-78. ISBN 9788378474692
 • Stachyra K. (2017), Edukacja i arteterapia − ważne formy wspierania i kształtowania człowieka. „Wychowanie Muzyczne” nr 4/2017, s. 4-9.
 • Stachyra K. (2016), Emotional Expression in Music Therapy Using Guided Imagery and Music [w:] L. Konieczna-Nowak (red.) Music Therapy and Emotional Expression: A Kaleidoscope of Perspectives, Katowice: Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, s. 83-95.
 • Stachyra K. (2016), Muzykoterapia w pracy nad rozwojem umiejętności komunikacyjnych osób z autyzmem - zarys problematyki [w:] B. Pazur (red.) Język muzyki dla osób (nie tylko) ze świata autyzmu. Studia - Refleksje – Doświadczenia. Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA, Lublin, s. 21-32.
 • Stachyra K. (2016), ’Tańce na siedząco’ jako specyficzna forma ruchu z muzyką [w:] A. Glińska-Lachowicz (red.), Arteterapia w działaniu. Propozycje warsztatów i działań terapeutycznych. Difin, Warszawa, s. 122-127.
 • Stachyra K. (2015), Towards professionalisation of music therapy: A model of training and certification in Poland. Approaches 7(1), Special Issue: Music Therapy in Europe: Paths of Professional Development, s. 110-117.
 • Stachyra K. (2015), Inclusion programming in Poland. Imagine – Color of us, vol. 6, nr 1, s. 114.
 • Stachyra K. (2015), The effectiveness of receptive music therapy programming in the development of university students’ emotional competence [w:] P. Krajči, K. Priesterová (red.) Dimenzia muzikoterapie v praxi, výskume a edukácii. Bratysława: Wydawnictwo IRIS, s. 73-87. (ISBN 978-80-89726-32-5).
 • Kern, P., Stachyra, K., Lindahl Jacobsen, S., Tuomi, K., Georgiadi, E., Flower, C., & Stegeman, T. (2014). The color or us at the World Congress of Music Therapy in Vienna/Krems, Austria. Imagine 5(1), s. 116-119.
 • Stachyra K. (2014), Warsztaty muzyczne jako forma wszechstronnego rozwoju pedagoga muzycznego [w:] R. Gozdecka (red.) Wieloaspektowe działania muzyczne we współczesnej rzeczywistości kulturowej. Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 119-132.
 • Kern, P., Lindahl Jacobsen, S., Tuomi, K., Georgiadi, E., Stachyra, K., Flower, C., & Stegeman, T. (2014). The color or us: Music therapy for young children in Europe [w:] J. Fachner, P. Kern, & G. Tucek (red.) Proceedings of the 14. World Congress of Music Therapy. Special issue of Music Therapy Today 10(1), 256-257. Retrieved from http://musictherapytoday.wfmt.info.
 • Stachyra K. (2013), Wybrane techniki muzykoterapii oparte na piosenkach. „Terapia przez Sztukę” nr 4 (01) 2012-2013, s. 26-30.
 • Stachyra K. (2013), In search of the golden mean – our way to music therapy. Voices: A World Forum for Music Therapy. Retrieved May 07, 2013, 
 • Stachyra K. (2013), Secrets of the 2005 World Music Therapy Congress in Brisbane, Australia. An interview with Helen Shoemark, a member of the organisation committee. Journal “Voices”, vol. 13, nr 1. Dostęp online 10.02.2016: https://voices.no/index.php/voices/issue/view/76
 • Stachyra K. (2013), World Congress of Music Therapy from a participant perspective. An interview with Nicole Rivera. Journal “Voices”, vol. 13, nr 1. Dostęp online 10.02.2016: https://voices.no/index.php/voices/issue/view/76
 • Stachyra K. (2013), Memories from Brisbane. An interview with Petra Kern. Journal “Voices”, vol. 13, nr 1. Dostęp online 10.02.2016: https://voices.no/index.php/voices/issue/view/76
 • Stachyra K. (2012), Creativity – Education – Therapy. “Voices: A World Forum for Music Therapy”. Retrieved May 14, 2012, from http://testvoices.uib.no/?q=fortnightly-columns/2012-creativity-education-therapy Retrieved May, 2012.
 • Stachyra K. (2012), Clive Robbins’ influence on Polish music therapy. “Approaches: Music Therapy & Special Music Education”, 4(1), 70-73. Retrieved from http://approaches.primarymusic.gr
 • Stachyra K. (2012), Kreatywność sercem muzykoterapii [w:] B. Kasprzak (red.) Uzdrawiająca moc relacji, kreatywność w edukacji i terapii. Świdnik, s. 47-52.
 • Stachyra K. (2012), Definiowanie i klasyfikacja muzykoterapii [w:] K. Stachyra (red.) Podstawy muzykoterapii, UMCS, Lublin, s. 27-46.
 • Stachyra K. (2012), Guided Imagery and Music [w:] K. Stachyra (red.) Modele, metody i podejścia w muzykoterapii, UMCS, Lublin, s. 33-50.
 • Stachyra K. (2012), Kodeks etyczny muzykoterapeuty [w:] K. Stachyra (red.) Podstawy muzykoterapii, UMCS, Lublin, s. 285-286.
 • Stachyra K. (2012), Muzykoterapia a edukacja muzyczna [w:] K. Stachyra (red.) Podstawy muzykoterapii, UMCS, Lublin, s. 47-52.
 • Stachyra K. (2012), Muzykoterapia w okresie prenatalnym i u noworodków [w:] K. Stachyra (red.) Podstawy muzykoterapii, UMCS, Lublin, s. 147-160.
 • Stachyra K. (2012), Muzykoterapia w resocjalizacji [w:] K. Stachyra (red.) Podstawy muzykoterapii, UMCS, Lublin, s. 213-219.
 • Stachyra K. (2012), Proces muzykoterapii [w:] K. Stachyra (red.) Podstawy muzykoterapii, UMCS, Lublin, s. 55-83.
 • Stachyra K. (2012), Relaksacja w muzykoterapii [w:] K. Stachyra (red.) Podstawy muzykoterapii, UMCS, Lublin, s. 87-114.
 • Stachyra K. (2012), Rys historyczny muzykoterapii [w:] K. Stachyra (red.) Podstawy muzykoterapii, UMCS, Lublin, s. 13-26.
 • Stachyra K. (2012), System certyfikacji muzykoterapeutów w Polsce [w:] K. Stachyra (red.) Podstawy muzykoterapii, UMCS, Lublin, s.277-284.
 • Stachyra K. (2012), Techniki receptywne oparte na piosenkach [w:] K. Stachyra (red.) Podstawy muzykoterapii, UMCS, Lublin, s. 137-144.
 • Stachyra K. (2012), Wizualizacja w muzykoterapii [w:] K. Stachyra (red.) Podstawy muzykoterapii, UMCS, Lublin, s. 115-136.