Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Joanna Sanecka-Tyczyńska

dr hab. Joanna Sanecka-Tyczyńska
Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA TEORII I METODOLOGII NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021


W formie zdalnej na platformie MS Teams po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą elektroniczną (joannasanecka@o2.pl). Kod dostępu: rxwb1kc

Adres

Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie. W 2005 roku z wynikiem bardzo dobrym ukończyła studia historyczne o specjalności nauczycielskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS, specjalizacja w dziedzinie historii najnowszej. Temat pracy magisterskiej: Działalność Zrzeszenia Studentów Polskich w Lublinie 1960-1989. Promotor: dr hab. Emil Horoch, prof. nadzw. W 2009 roku ukończyła stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Politologii UMCS i obroniła pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Trembickiej. Od 2009 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta. Autorka dwóch monografii (Państwo obywatelskie i wspólnota polityczna. Studium o myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości, Lublin 2011, ss. 302; Racja stanu we współczesnej polskiej myśli politycznej 2001-2015, Lublin 2018, ss. 512) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Od 17 maja 2019 roku doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce.

 


Ogłoszenia

Realizacja zajęć w semestrze zimowym 2020/2021

Studia stacjonarne - zajęcia w trybie zdalnym

Polityka zagraniczna RP <WY> (DziKS, II rok, II stopień), zajęcia w II połowie semestru (pierwsze zajęcia 7 grudnia br.), kod dostępu do zespołu w MS Teams: f22jor8

Polityka zagraniczna RP <CA> (BN II rok, I stopień), zajęcia w II połowie semestru (pierwsze zajęcia 26 listopada br.), kod dostępu do zespołu w MS Teams: 0dp81np

Studia niestacjonarne - zajęcia w trybie zdalnym wg planu zajęć.

Polityka zagraniczna RP <WY, CA> (BN II rok, I stopień), pierwsze zajęcia 6 grudnia br., kod dostępu do zespołu w MS Teams: 1aweia5

 

!!! W czasie zajęć studenci mają obowiązek włączania kamery i korzystania z mikrofonu.