Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Joanna Sanecka-Tyczyńska

dr hab. Joanna Sanecka-Tyczyńska
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA TEORII I METODOLOGII NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr zimowy 2019/2020 (pok. 010A):


Terminy konsultacji obowiązujace od 27 stycznia br.:


27 I - 9.30-11.30


3 II - 9.30-11.30


5 II - 9.00-11.00


17 II - 9.15-11.15


(ws. konsultacji proszę o wcześniejszy kontakt mailowy)


joannasanecka@o2.pl


 


 


 

Adres

Plac Litewski 3
20-080 Lublin

O sobie

Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie. W 2005 roku z wynikiem bardzo dobrym ukończyła studia historyczne o specjalności nauczycielskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS, specjalizacja w dziedzinie historii najnowszej. Temat pracy magisterskiej: Działalność Zrzeszenia Studentów Polskich w Lublinie 1960-1989. Promotor: dr hab. Emil Horoch, prof. nadzw. W 2009 roku ukończyła stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Politologii UMCS i obroniła pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Trembickiej. Od 2009 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta. Autorka dwóch monografii (Państwo obywatelskie i wspólnota polityczna. Studium o myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości, Lublin 2011, ss. 302; Racja stanu we współczesnej polskiej myśli politycznej 2001-2015, Lublin 2018, ss. 512) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Od 17 maja 2019 roku doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce.