Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Joanna Sanecka-Tyczyńska

dr hab. Joanna Sanecka-Tyczyńska
Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA TEORII I METODOLOGII NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni 2019/2020 (pok. 010A):


Poniedziałki 10.15-11.15


Środy 10.15-11.15


(ws. konsultacji proszę o wcześniejszy kontakt via e-mail)


joannasanecka@o2.pl


 


W związku z Zarządzeniem Rektora UMCS z dnia 11 marca 2020 r. ws. odwołania zajęć dydaktycznych (nie krócej niż do 15 kwietnia 2020 r.) oraz Komunikatem Dziekana WPiD UMCS z 12 marca 2020 r. uprzejmie informuję, że zawieszam konsultacje w semestrze letnim 2019/2020 w pokoju 010A do odwołania. Zachęcam do kontaktu drogą elektroniczną.


 

Adres

Plac Litewski 3
20-080 Lublin

O sobie

Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie. W 2005 roku z wynikiem bardzo dobrym ukończyła studia historyczne o specjalności nauczycielskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS, specjalizacja w dziedzinie historii najnowszej. Temat pracy magisterskiej: Działalność Zrzeszenia Studentów Polskich w Lublinie 1960-1989. Promotor: dr hab. Emil Horoch, prof. nadzw. W 2009 roku ukończyła stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Politologii UMCS i obroniła pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Trembickiej. Od 2009 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta. Autorka dwóch monografii (Państwo obywatelskie i wspólnota polityczna. Studium o myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości, Lublin 2011, ss. 302; Racja stanu we współczesnej polskiej myśli politycznej 2001-2015, Lublin 2018, ss. 512) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Od 17 maja 2019 roku doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce.

 


Ogłoszenia

Szanowni Studenci (I rok BN I stopień, I rok BN II stopień, II rok BN II stopień)

 

Informuję, że zajęcia dydaktyczne zaplanowane na semestr letni będę realizować w trybie zdalnym na platformie Microsoft Teams. Będziecie Państwo otrzymywać materiały dydaktyczne oraz zadania do wykonania. Pozostaję do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail.