Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Joanna Sanecka-Tyczyńska

dr hab. Joanna Sanecka-Tyczyńska
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA TEORII I METODOLOGII NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Urlop wypoczynkowy do 9 września br.


W semestrze letnim i letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej - dyżur i konsultacje w formie zdalnej na platformie MS Teams - w poniedziałki w godz. 11.00-13.00. Kod dostępu: rxwb1kc


Ws. konsultacji proszę o wcześniejszy kontakt mailowy: joannasanecka@o2.pl

Adres

Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie. W 2005 roku z wynikiem bardzo dobrym ukończyła studia historyczne o specjalności nauczycielskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS, specjalizacja w dziedzinie historii najnowszej. Temat pracy magisterskiej: Działalność Zrzeszenia Studentów Polskich w Lublinie 1960-1989. Promotor: dr hab. Emil Horoch, prof. nadzw. W 2009 roku ukończyła stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Politologii UMCS i obroniła pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Trembickiej. Od 2009 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta. Autorka dwóch monografii (Państwo obywatelskie i wspólnota polityczna. Studium o myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości, Lublin 2011, ss. 302; Racja stanu we współczesnej polskiej myśli politycznej 2001-2015, Lublin 2018, ss. 512) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Od 17 maja 2019 roku doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce.

 


Ogłoszenia

Realizacja zajęć zdalnych w semestrze letnim 2021/2022

Bezpieczeństwo narodowe I rok, II stopień (ST):

  • Bezpieczeństwo zewn. we współczesnej polskiej myśli politycznej (CA 1- specjalność Cyberbezpieczeństwo) - kod zespołu w MS Teams itpg30a - poniedziałki 13.00-14.30  (od 28 II)
  • Bezpieczeństwo zewn. we współczesnej polskiej myśli politycznej (CA 2 - specjalność Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych - kod zespołu w MS Teams 74cqjp6 - poniedziałki 13.00-14.30 (od 7 III)
  • Seminarium licencjackie studia stacjonarne - kod zespołu w MS Teams 8dw5uc5
  • Seminarium magisterskie studia niestacjonarne - kod zespołu w MS Teams 9gsv9wk
  • Bezpieczeństwo zewn. we współczesnej polskiej myśli politycznej (WY, Bezpieczeństwo narodowe, NST) - kod zespołu w MS Teams odmx96l