Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Joanna Sanecka-Tyczyńska

dr hab. Joanna Sanecka-Tyczyńska
Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA TEORII I METODOLOGII NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w formie zdalnej na platformie MS Teams. Kod dostępu: rxwb1kc


Ws. konsultacji proszę o wcześniejszy kontakt mailowy: joannasanecka@o2.pl

Adres

Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie. W 2005 roku z wynikiem bardzo dobrym ukończyła studia historyczne o specjalności nauczycielskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS, specjalizacja w dziedzinie historii najnowszej. Temat pracy magisterskiej: Działalność Zrzeszenia Studentów Polskich w Lublinie 1960-1989. Promotor: dr hab. Emil Horoch, prof. nadzw. W 2009 roku ukończyła stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Politologii UMCS i obroniła pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Trembickiej. Od 2009 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta. Autorka dwóch monografii (Państwo obywatelskie i wspólnota polityczna. Studium o myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości, Lublin 2011, ss. 302; Racja stanu we współczesnej polskiej myśli politycznej 2001-2015, Lublin 2018, ss. 512) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Od 17 maja 2019 roku doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce.

 


Ogłoszenia

Realizacja zajęć w semestrze letnim 2020/2021

Seminaria dyplomowe

  • Seminarium licencjackie, studia stacjonarne (II rok) - kod zespołu w MS Teams 4wsgqiv
  • Seminarium licencjackie, studia niestacjonarne (BN, II rok) - kod zespołu w MS Teams s2sva44

Bezpieczeństwo narodowe II rok, II stopień (specjalność Bezp. wewn. RP): 

  • Polska w procesie przemian geopolitycznych w Europie w XX i XXI w. - kod zespołu w MS Teams 2vjv1nu  - czwartki 11.20-12.50 (od 4 marca)

Bezpieczeństwo narodowe I rok, II stopień (ST):

  • Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa we współczesnej polskiej myśli politycznej (specjalność Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych) - kod zespołu w MS Teams i0najxe - poniedziałki 13.00-14.30  (od 8 marca)
  • Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa we współczesnej polskiej myśli politycznej (specjalność Cyberbezpieczeństwo) - kod zespołu w MS Teams 8b6sllg - poniedziałki 13.00-14.30  (od 1 marca)

Bezpieczeństwo narodowe I rok, I stopień (ST):

  • CA 1 Historia instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego - kod zespołu w MS Teams 9exl0o9 - poniedziałki 14.40-16.10   (od 1 marca)
  • CA 2 Historia instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego - kod zespołu w MS Teams yopc102 - poniedziałki 14.40-16.10  (od 8 marca)
  • CA 3 Historia instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego - kod zespołu w MS Teams 20u2ryd - poniedziałki 16.20-17.50  (od 1 marca)
  • CA 4 Historia instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego - kod zespołu w MS Teams xr28759 - poniedziałki 16.20-17.50  (od 8 marca)

Bezpieczeństwo narodowe I rok, II stopień (NST):

  • Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa we współczesnej polskiej myśli politycznej - kod zespołu w MS Teams 8yd01dj - zajęcia 7 III (13.30-17.35) i 28 III (8.30-12.35).