Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marcin Pomarański

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Wtorek, godz. 8.30-11.00 (pokój 104)
Piątek, godz. 7.30-8.00  (pokój 104)

O sobie

Politolog i filozof, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Ruchów Politycznych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor publikacji naukowych podejmujących problematykę współczesnych ruchów politycznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, relacji państwa z Kościołami, współczesnego ekstremizmu religijnego i politycznego, a także form współczesnego protestu politycznego. Autor monografii Współczesny amerykański fundamentalizm protestancki.


Ogłoszenia

Z powodów rodzinnych odwołuję wszystkie zajęcia i konsultacje w dniu 9 listopada 2018 roku (piątek).