Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marcin Pomarański

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora UMCS z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uprzejmie informuję, że zawieszam moje konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 w pokoju A.4.13 do odwołania.


Zachęcam do kontaktu elektronicznego oraz wideokonferencji - MS Teams (środy, czwartki w godz. 14:00-16:00).

O sobie

Politolog i filozof; doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk
o polityce; autor publikacji naukowych podejmujących problematykę współczesnych doktryn i ruchów politycznych, relacji polityki i religii, partycypacji obywatelskiej, a także utopii politycznych.


Ogłoszenia

Terminy zajęć tradycyjnych oraz kody dostępu do zajęć zdalnych w semestrze zimowym 2020/2021:

 Bezpieczeństwo społeczne (studia niestacjonarne) – BN 3 rok, I st., spec. ZBW

         WY – zajęcia zdalne w MS Teams, kod dostępu: 9mdl7qq

Religie i związki wyznaniowe – BN 1 rok I st.

CA1 – środa, godz. 8.00-9.30,  s. A.1.15     (pierwsze zajęcia 14.10.2020)

CA2 – środa, godz. 9.35-11.05,  s. A.1.16    (pierwsze zajęcia 14.10.2020)

Bezpieczeństwo społeczne – BN 3 rok, I st., spec. ZBW

WY – czwartek, godz. 14.30-16.00,  zajęcia zdalne w MSTeams, kod dostępu: 8wktcii (pierwsze zajęcia 15.10.2020)

Ruchy separatystyczne  - BN 1 rok II st.

CA2 – czwartek, godz. 12.50-14.20, zajęcia zdalne w MSTeams, kod dostępu: 7o2wrby (co dwa tygodnie; pierwsze zajęcia 15.10.2020)

Historia i współczesność Federalnego Biura Śledczego (FBI) – BN 2 rok II st.

PF – środa, godz. 14.30-16.00, zajęcia zdalne w MSTeams, kod dostępu: jt04aoz (pierwsze zajęcia 14.10.2020)