Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Joanna Pędzisz

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Konsultacje w semestrze letnim 2024


poniedziałki: 13.30 - 14.30, DS Kronos, pok. 336


piątki: 10.00 - 11.00, MS Teams


 


Konsultacje w sesji (od 24.06 do 12.07)


wtorki: 12.00 - 13.00, DS Kronos, pok. 336


czwartki: 12.00 - 13.00, DS Kronos, pok. 336 oraz MS Teams


 


Uwaga!


11.07 (czwartek) konsultacje nie odbędą się. Zapraszam do kontaktu mailowego.

Adres

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin

O sobie

Wykształcenie

1996 - 2002 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, studia na kierunku: filologia, filologia germańska

06.2002 egzamin magisterski, temat pracy magisterskiej: Emotionen in der Textrezeption

07.2007  obrona rozprawy doktorskiej, tytuł rozprawy doktorskiej: Provozierter Dissens als Kommunikationsstrategie am Beispiel  der Polit-Talkshow von Sabine Christiansen im deutschen Fernsehen

11.2007  nadanie tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa germańskiego i stosowanego

14.03.2018 uchwała Rady Wydziału UMCS o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie językoznawstwa

 

Zainteresowania naukowe

 1. lingwistyka tekstu
 2. analiza konwersacyjna,
 3. analiza dyskursu 
 4. dydaktyka nauczania języka niemieckiego:
 • rozwój kompetencji dyskursywnej poprzez uczestnictwo w dyskursie medialnych
 • rozwój sprawności dyskursywnych w zakresie tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych
 • dydaktyka translacji w zakresie tłumaczenia symultanicznego 

Zajęcia dydaktyczne

Tłumaczenie symultaniczne 

Seminarium dyplomowe

Analiza dyskursu medialnego

Kompetencja dyskursywna w interakcjach społecznych

 

Stypendia zagraniczne

01.10.1998 - 28.02.1999   stypendium semestralne dla studentów filologii germańskiej w Essen (Gesamthochschule Essen) przyznane przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej DAAD

01.10.2005 - 31.07.2006    stypendium naukowe na realizację projektu badawczego w Essen (Universität Duisburg-Essen) przynane przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej DAAD

 

Działalność w stowarzyszeniach i towarzystwach

 • od 2011   członkini Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej
 • członkini Komisji Rewizyjnej (Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej) w kadencji 2015 - 2018
 • od 03.2018  członkini Komitetu Naukowego Interdyscyplinarnego Forum ‘Semantyka’
 • od 2018     członkini Rady Recenzentów czasopisma „Linguistische Treffen in Wrocław”
 • członkini Komisji Rewizyjnej (Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej)  w kadencji 2018 - 2022
 • od 2020    członkini Rady Recenzentów czasopisma "Tekst i dyskurs - text und diskurs"
 • członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2022 - 2025
 • od 2023 członkini MGV (Mitteleuropäischer Germanistenverband)

 

Działalność organizacyjna

 • członkini Komisji ds. Oceny Wniosków o Wyznaczenie i Zmianę Promotorów w Postępowaniach Doktorskich w Dyscyplinie Językoznawstwo
 • członkini Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich dla dyscypliny językoznawstwo
 • członkini Zespołu Programowego dla kierunku lingwistyka stosowana
 • przewodnicząca Zespołu Programowego dla kierunku polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie: 

https://www.umcs.pl/pl/polsko-niemieckie-studia-kulturowe-i-translatorskie.htm

https://www.umcs.pl/pl/polsko-niemieckie-studia-kulturowe-i-translatorskie-i-stopien,27032.htm

https://www.youtube.com/watch?v=4DphpUKSQbE

 

Współtwóczyni serii rozmów "Lingwistyka na luzie" (Youtube)

Zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=GuX-EVSF4TM

Znaczenie a struktura: https://www.youtube.com/watch?v=MMGPPbGCZHk&t=44s

Znaczenie a użycie: https://www.youtube.com/watch?v=hGkH27ANWtg&t=888s

Znaczenie a konwencja: https://www.youtube.com/watch?v=2GUaFxauRm8&t=1680s

Znaczenie a prototyp: https://www.youtube.com/watch?v=7jHrTfPpraI&t=1160s

Znaczenie a metafora: https://www.youtube.com/watch?v=NZfiDCYab70&t=2007s

Znaczenie a dyskurs: https://www.youtube.com/watch?v=kD0A2_vY9l8&t=26s

Znaczenie a multimodaność: https://www.youtube.com/watch?v=L6uwSftG42Q&t=1s

Znaczenie a poznanie: https://www.youtube.com/watch?v=NnBqdGcUUHM&t=68s

 

Współtwórczyni serii filmów edukacyjnych "Co to jest...?"

Zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=2mpO15UZYFg&list=PLKtL2eHwT3goXxuok-rh6FY3XVFCEp5xj

Co to jest język? https://www.youtube.com/watch?v=_2Ks6xN6mTs&list=PLKtL2eHwT3goXxuok-rh6FY3XVFCEp5xj&index=2

Co to jest znak językowy? https://www.youtube.com/watch?v=FBaF4BnJ0jM&list=PLKtL2eHwT3goXxuok-rh6FY3XVFCEp5xj&index=3

Co to jest znaczenie? https://www.youtube.com/watch?v=bQDF_1nMz1k&list=PLKtL2eHwT3goXxuok-rh6FY3XVFCEp5xj&index=4

Co to jest tekst? https://www.youtube.com/watch?v=dZqyb6jUFoM&list=PLKtL2eHwT3goXxuok-rh6FY3XVFCEp5xj&index=5

Co to jest perspektywa? https://www.youtube.com/watch?v=cMnKg37vy5g&list=PLKtL2eHwT3goXxuok-rh6FY3XVFCEp5xj&index=6

Co to jest komunikacja językowa? https://www.youtube.com/watch?v=lXPfgPF5JbU&list=PLKtL2eHwT3goXxuok-rh6FY3XVFCEp5xj&index=7

Co to jest multimodalność? https://www.youtube.com/watch?v=Yiq_qa4BZzY&list=PLKtL2eHwT3goXxuok-rh6FY3XVFCEp5xj&index=8

Co to jest dyskurs? https://www.youtube.com/watch?v=hDQOu-xWTFE&list=PLKtL2eHwT3goXxuok-rh6FY3XVFCEp5xj&index=9

 


Działalność naukowa

Wykaz publikacji

Monografie:

1. Profil des Online-Diskurses in Blog-Interaktionen an der Schnittstelle zwischen theoretischem Konzept und empirischem Modell. [w] Golec, Janusz/ Schwenk, Hans-Jörg (red.) Lubliner Beiträge zur Germanistik und Angewandten Linguistik. Bd 6. Frankfurt a. M. 2017  

 

Artykuły w czasopismach (wybór: 2015 - 2024):

1. Zur Entwicklung der diskursiven Kompetenz: Didaktische Implikationen. [w]: Bartoszewicz, Iwona/ Hałub, Marek/ Małyszek, Tomasz (red.): Germanica Wratislaviensia 140. Acta Universitatis Wratislaviensis No 3658, Wrocław 2015, s. 315-332

2. Phrasenstrukturen im Online-Diskurs – „Bewerten“ als diskursive Handlung der Internetnutzer. [w]: Bartoszewicz, Iwona/ Szczęk, Joanna/ Tworek, Artur (red.): Linguistische Treffen in Wroclaw. Vol. 11. Phrasenstrukturen und –interpretationen im Gebrauch II. Wrocław-Dresden 2015, S. 157-166

3. ‘Komentuj na blogu’: interakcje w blogosferze jako przedmiot badań w analizie dyskursu internetowego. [w]: Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik nr 21, 2017. Warszawa, s. 115-126

4. Wpływ kompetencji dyskursywnej na rozwój sprawności translatorskich w zakresie tłumaczenia symultanicznego [w]: Applied Linguistics Papers Volume 25/1, 2018. Warszawa, s. 181 – 192

5. Joanna Pędzisz/ Przemysław Staniewski (2018): Körper in Bewegung: Zur Figurativität der Sprache zeitgenössischer Tänzer aus kognitiver Perspektive. In: Linguistische Treffen in Wrocław, Vol. 14, 2018, S. 159–174

6. Kształcenie tłumacza symultanicznego a trening rozwoju osobistego. O portfolio tłumaczeniowym jako narzędziu wspierającym samopoznanie [w]: Applied Linguistics Papers Volume 26/ 2, 2019, Warszawa, s. 91-102 

7. Zu Manifestationsformen von Emotionen der zeitgenössischen TänzerInnen [w]: Linguistische Treffen in Wrocław, Vol. 17 (1) 2020, s. 223–236.

8. Rollen der Internetnutzer im Online-Diskurs am Beispiel der Interaktion in der Blogosphäre [w]: LUBLIN STUDIES IN MODERN LANGUAGES AND LITERATURE Vol 45, No 1 (2021), s. 87 - 98. DOI:10.17951/lsmll.2021.45.1.87-98

9. Koncepcja ruchu w dyskursie o tańcu współczesnymActa Neophilologica, t. 2, nr XXII, grudzień 2020, s. 83-96, doi:10.31648/an.5586.

10. Pędzisz, Joanna/ Staniewski Przemysław: Językowe wykładniki propriocepcji w tańcu współczesnym: perspektywa kognitywna. Prace Filologiczne, tom LXXV, cz. 2, https://doi.org/10.32798/pf.693

11. Verschlüsselte Kommunikation zeitgenössischer Tänzer*innen (?). Wortfolge. Szyk Słów, 6/ 2022, doi: https://doi.org/10.31261/WSS.2022.06.09

12. Sprache und Tanz im Phonetikunterricht. Sprache im Beruf 6(1)/ 2023, 76-82.

13. Verbalisierung des Wissens über Bewegungsqualitäten im zeitgenössischen Tanz: Fallstudie. Lublin Studies in Modern Languages and Literature 47/1, 2023, 71-82.

14. Kompetenzportfolio in der Entwicklung der transla-torischen Kompetenz: Formen, Funktionen.Effizienz.  Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen, 2023, 133-144. http://dx.doi.org/10.18778/2196-8403.2023.06

 

Rozdziały w monografiach (wybór: 2015 - 2024):

1. Kompetencja dyskursywna a rozwój sprawności językowych: możliwości, perpektywy, wyzwania, 2016 [w]: Czachur, Waldemar/ Kulczyńska, Agnieszka/ Kumięga, Łukasz (red.): Jak analizować dyskurs? Perspektywy dydaktyczne. Kraków: UNIVERSITAS, S. 119-136

2. Voice und Ideology broker im Online-Diskurs. Zur medialen Realität der Interaktion in Online-Diskussionen über Windparks. [w] Kaczmarek, Dorota (red.): Politik – Medien – Sprache. Deutsche und polnische Realien aus linguistischer Sicht. Lódź 2016: Wydawnictwo Universytetu Łódzkiego, s. 155-167

3. dem Fußboden das Körpergewicht abgeben, sich in den Fußboden einschrauben, den Körper scannen: Zu Forschungsgegenständen und Forschungsfragen im Diskurs der zeitgenössischen Tänzer (2019) [w]: Wiktorowicz, Józef/ Just Anna/ Owsiński Piotr A. (red.): Facetten der Sprachwissenschaft. Bausteine zur diachronen und synchronen Linguistik, s. 203 - 214. Berlin.

4. Tanzende Körper im Lichte sozialer Transformationen: Eine text- und diskurslinguistisch orientierte Reflexion über Re-Codierungen öffentlicher Diskurse im zeitgenössischen Tanz. [w]: Rutka, Anna/ Szulc-Brzowska, Magdalena (red.) (2019): Werte und Paradigmen zwischen Wandel und Kontinuität. Literatur- und sprachwissenschaftliche Perspektiven. Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht Verlage, s. 239–258  

5. Reprezentacja ciała w ruchu: Między metaforą, wizualizacją a realizacją [w] Hetmański, Marek/ Zykubek, Andrzej (red.) (2020) Metafory ucieleśnione. Lublin: Wydawnictwo Academicon, s. 167-185.

6. Release your hands. It’s not the zombie-walk. Humor in der Versprachlichung der Bewegungsqualitäten im Tanzunterricht. [w] Wowro, Iwona/ Jakosz, Mariusz (red.) (2022): Mit Humor ist nicht immer zu spaßen. An der Grenze von Spaß und Ernst, Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, s. 345 - 357

7. Zur sprachlichen Manifestation des künstlerischen Prozesses in der Corona-Pandemie am Beispiel des zeitgenössischen Tanzes. [w] Corona-Pandemie: Diverse Zugänge zu einem aktuellen Superdiskurs / Jakosz Mariusz, Kałasznik Marcelina (red.), 2022, Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, s.467 - 482.

8. Performatives Handeln der zeitgenössischen Tänzer*innen als soziale Praktik im Tanzunterricht. 
[w]: Texte und Diskurse intra- und interlingual / Żebrowska Ewa, Bąk Paweł (red.), 2024, Franz Steiner Verlag, s.83-98, ISBN 978-3-515-13654-9

9. On the Perception of Vulnerability in Aesthetic Dance Discourse. [w]: Vulnerability. Real, Imagined, and Displayed Fragility in Language and Society / Bonacchi Silvia (red.), 2024, Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, s.147-166, ISBN 978-3-7370-1704-6. DOI:10.14220/9783737017046.147.

 

Inne:

3. Wissenschaftliche multimodale Texte sehen und verstehen: Didaktische Implikationen. [w] Arich-Gerz, Bruno/ Arnone, Rosa/ Pędzisz, Joanna/ Sander, Isa-Lou (red.): Berufsbezogene und (inter)kulturelle Kompetenzen im deutsch-polnischen Kultur- und Wirtschaftsraum. Vierster Stoß (2022), Lublin-Aachen, S. 109-120.

Recenzje

1. Im Labyrinth der Diskursanalyse? Jürgen Spitzmüller/ Ingo H. Warnke (2011): Diskurslinguistik. Eine Einführung in Theorien und Methoden der transtextuellen Sprachanalyse. Berlin/Boston: Walter de Gruyter [w]: CZACHUR, W. (red.): Tekst i dyskurs - Text und Diskurs 5, 2012, Warszawa - Rzeszów, s. 333 - 337

2. Językoznawstwo antropologiczne. Zadania i metody, Piotr Chruszczewski, Wrocław 2011 [w] Roczniki Humanistyczne 2012, tom 60, nr 5, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 322 - 327

3. Diskursive Weltbilder im Kontrast. Linguistische Konzeption und Methode der  kontrastiven Diskursanalyse deutscher und polnischer Medien, Waldemar Czachur, Wrocław 2011 [w] Muttersprache 123 (2013), s. 344 - 347

4. Andrzej Kątny (red.), Studia Germanica Gedanensia 37: Kontrastive Linguistik und Interkulturelle Kommunikation. Sprach- und Kulturkontakte. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2017, 238 S. [w] Applied Linguistics Papers 25/ 2, 2018, s. 203–206

5.Ein interdisziplinärer Blick auf Sprache, Wissen und Medien, Roman Opiłowski und Waldemar Czachur (Hrsg.) (2015): Sprache – Wissen – Medien. Festschrift für Professor Gerd Antos. Wrocław/Dresden, 243 S.) [w] Germanica Wratislaviensia 143, 2018, s. 521–524

6. Mowa nienawiści w naukowym tyglu — Jacek Makowski (Hrsg.)-, Hassrede – ein multidimensionales Phänomen im interdisziplinären Vergleich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, ss. 253 [w] Zagadnienia Rodzajów Literackich Tom 62 Nr 4 (2019), s. 161 – 164.  

 

 Tłumaczenia (wybór)

1. Knieja, Jolanta/ Pędzisz, Joanna: Sandig, Barbara: Text als prototypisches Konzept, [w]: Mangasser – Wahl, Martina (ed.): „Prototypentheorie in der Linguistik. Anwendungsbeispiele – Methodenreflexion – Perspektiven“. Staufenburg: Tübingen, 93 – 112. [W]: Bilut – Homplewicz, Zofia/ Czachur, Waldemar/ Smykała, Marta (ed.): „Lingwistyka tekstu w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy“, Wrocław: ATUT, 2009, s. 149 - 170

2. Bucher, Hans-Jürgen (2013): Online-Diskurse als multimodale Netzwerk-Kommunikation. Plädoyer für eine Paradigmenerweiterung. [w] Fraas, Claudia/ Meier, Stefan/ Pentzold, Christian (Hrsg.): Online-Diskurse. Theorien und Methoden transmedialer Online-Diskursforschung. Köln: Herbert von Halem Verlag, s. 57-101/ Dyskurs internetowy jako multimodalna komunikacja usieciowiona. Postulat rozwinięcia paradygmatu [w]: Opiłowski, Roman/ Jarosz, Józef/ Staniewski, Przemysław (red.) (2015): Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń. Wrocław – Dresden, s. 221-254.

 3. Kaczmarek, Dorota/ Pędzisz, Joanna: Klug, Nina-Maria: Multimodalna semantyka tekstu i dyskursu. [w] Czachur, Waldemar/ Hanus, Anna/ Miller, Dorota (red.) (2022): Dyskurs, media, multimodalność. Przyczynek do dialogu germanistyczno-polonistycznego. Wrocław: Atut, s. 241 - 269.