Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Joanna Pędzisz

dr hab. Joanna Pędzisz
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


 Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023


wtorki: DS. Kronos, pok. 336: godz. 14.15 - 15.00


piątki: DS. Kronos, pok. 336: godz. 10.00 - 10.45


 

Adres

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin

O sobie

Wykształcenie

1996 - 2002 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, studia na kierunku: filologia, filologia germańska

06.2002 egzamin magisterski, temat pracy magisterskiej: Emotionen in der Textrezeption

07.2007  obrona rozprawy doktorskiej, tytuł rozprawy doktorskiej: Provozierter Dissens als Kommunikationsstrategie am Beispiel  der Polit-Talkshow von Sabine Christiansen im deutschen Fernsehen

11.2007  nadanie tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa germańskiego i stosowanego

14.03.2018 uchwała Rady Wydziału UMCS o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie językoznawstwa

 

Zainteresowania naukowe

  1. lingwistyka tekstu
  2. analiza konwersacyjna,
  3. analiza dyskursu 
  4. dydaktyka nauczania języka niemieckiego:
  • rozwój kompetencji dyskursywnej poprzez uczestnictwo w dyskursie medialnych
  • rozwój sprawności dyskursywnych w zakresie tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych
  • dydaktyka translacji w zakresie tłumaczenia symultanicznego 

Zajęcia dydaktyczne

Tłumaczenie symultaniczne 1. i 2. języka  

Seminarium dyplomowe 

Analiza dyskursu medialnego

Kompetencja dyskursywna w interakcjach społecznych

 

Stypendia zagraniczne

01.10.1998 - 28.02.1999   stypendium semestralne dla studentów filologii germańskiej w Essen (Gesamthochschule Essen) przyznane przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej DAAD

01.10.2005 - 31.07.2006    stypendium naukowe na realizację projektu badawczego w Essen (Universität Duisburg-Essen) przynane przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej DAAD

 

od 05.2008 członkini Stowarzyszenia Germanistów Polskich

od 2011   członkini Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej

od 03.2018  członkini Komitetu Naukowego Interdyscyplinarnego Forum ‘Semantyka’

od 2018     członkini Rady Recenzentów czasopisma „Linguistische Treffen in Wrocław”

od 2019    członkini Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego

od 2020    członkini Rady Recenzentów czasopisma "Tekst I dyskurs - text und diskurs"

 

 

 


Działalność naukowa

Wykaz publikacji

1.    Integracja sprawności językowych a kształcenie kompetencji translatorskiej w ramach tłumaczenia konsekutywnego, 2004 [w]: Neofilolog, Nr 25. Poznań, s. 75-90

2.      Muzyka i teksty piosenek – drogą do rozwoju kompetencji interkulturowej, 2005 [w]: Języki Obce w Szkole, Nr 3/2005, Warszawa, s. 42-51

3.     Obraz jako impuls do kształtowania umiejętności argumentowania, 2006 [w]: Języki Obce w Szkole, Nr 2/2006, Warszawa, s. 115-121

4. Reklama - tekst i obraz. Oddziaływanie czy informowanie?, 2006 [w]: KRIEGER-KNIEJA, J./ PAPROCKA-PIOTROWSKA, U. (red.) Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym. Nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych, Lublin, s. 467-481

5. Zur Sprecheridentität der Talkshowgäste am Beispiel der Polit-Talkshow von Sabine Christiansen, 2006 [w]: KRIEGER-KNIEJA, J./ KRAJKA, J. (red.) Lubelskie Materiały Neofilologiczne, 29/30, Lublin

6. Zur Rollendynamik in dem Kommunikationsgefüge politische Talkshow, 2007 [w]: KRIEGER-KNIEJA, J./ KRAJKA, J. (red.) Lubelskie Materiały Neofilologiczne, 31, Lublin, s. 68-85

7. Polit-Talk - Debatte mit Pointe oder Beitrag zum Diskurs [w]: CZACHUR, W./ ZIELIŃSKA, K. (red.) Tekst i dyskurs - Text und Diskurs 1, 2008, Warszawa, s. 99-116

8. Integracja sprawności językowych a rozwój kompetencji gramatycznej 2008 [w]: Języki Obce w Szkole, Nr 4/2008, Warszawa, s. 135-148

9. Kreieren, Steuern, Kontrollieren, Aufrechterhalten der Interaktionsprozesse. Zu kommunikativen Handlungen der Moderatorin in der politischen Talkshow. 2008 [w]: KNIEJA,  J. /KRAJKA, J. (red.), Lubelskie MateriałyNeofilologiczne, 32, Lublin: Wydawnictwo UMCS, str. 211-127.

10. Konflikt im Diskurs und Dissens in der Interaktion. Am Beispiel der politischen Talkshow.  [w]: CZACHUR, W./ ZIELIŃSKA, K. (red.): Tekst i dyskurs - Text und Diskurs 2, 2009, Warszawa, s. 81 – 105

11. Dissens als Handlungsmuster [w]: KOLAGO, L. (red.): Studia Niemcoznawcze, tom XLIII, Warszawa 2009, s. 395 - 412

12.   Zu Beziehungs-Manövern in der politischen Debatte, 2009 [w]: KNIEJA, J./ KRAJKA, J. (red.): Lubelskie Materiały Neofilologiczne, 33, Wydawnictwo UMCS Lublin, s. 114 – 128

13.   Blog jako narzędzie wspierające rozwój kompe­tencji dyskursywnej, [w]: KARPIŃSKA-SZAJ, K./ CHUDAK, S. (red.): Neofilolog, nr 33, 2009. Poznań, s. 101 – 112

14. Dissens in der Interaktion: methodologischer Rahmen der Analyse2010 [w]: KNIEJA, J./ KRAJKA, J. (red.): Lubelskie Materiały Neofilologiczne 34, Wydawnictwo UMCS Lublin, s. 51 – 64

15.  Różnorodność głosów w dyskursie: przekleństwo czy błogosławieństwo?, 2011 [w]: CIESZKOWSKI, MAREK/ SZCZEPANIAK, JACEK (red.): My w wieży Babel. Między przekleństwem a błogosławieństwem. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 181 - 196

16. Die deutsche Kultur und kreatives Schreiben in Interaktion, 2011 [w]: GRUCZA, FRANCISZEK/ ZIMNIAK, PAWEŁ/ PAWŁOWSKI, GRZEGORZ (red.): Die deutsche Sprache, Kultur und Literatur in polnisch-deutscher Interaktion. Beiträge der internationalen wissenschaftlichen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten. Warszawa: Wydawnictwo Euro-Edukacja

17. Diskursthema und Themen im Diskurs. Zur thematischen Profilierung der diskursiven Wirklichkeit. [w]: CZACHUR, W. (red.): Tekst i dyskurs - Text und Diskurs 5, 2012, Warszawa - Rzeszów, s. 231 – 248

18. Zur Intertextualität der Hypertextsorte Weblog, 2012 [w]: GRUCZA, FRANCISZEK/ HEINAMANN, MARGOT/ MIKOŁAJCZYK, BEATA/ KELLNER, BEATE/ MÜLLER, JAN-DIRK/ WARNKE, INGO H. (red.): Band 16. Akten des XII. internationalen Germanistenkongresses, Warschau 2010. Germanistische Textlinguistik. Digitalität und Textkulturen. Vormoderne Textualität. Diskurslinguistik im Spannungsfeld von Diskription und Kritik, Band 16. Frankfurt am Main, Peter Lang. 

19. Neue Medien in der Politik - Politik in Neuen Medien: Zum Diskursstrang Bundestagswahlen in der Blogosphäre, 2013 [w] KRZYSIAK, LUCYNA (red.): Blickpunkte der Germanistik. Literatur- und Kulturwissenschaft, Linguistik und Fremdsprachendidaktik. Band 1. GOLEC, JANUSZ/ SCHWENK, HANS-JÖRG (red.): Lubliner Beiträge zur Germanistik und Angewandte Linguistik, Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 91 - 100

20. Perspektiven-Bearbeitung im Dissens, 2013 [w] KRZYSIAK, LUCYNA (red.): Blickpunkte der Germanistik. Literatur- und Kulturwissenschaft, Linguistik und Fremdsprachendidaktik. Band 1. GOLEC, JANUSZ/ SCHWENK, HANS-JÖRG (red.): Lubliner Beiträge zur Germanistik und Angewandte Linguistik, Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 123 - 132

21. Rozwój kompetencji dyskursywnej: ewaluacja efektów jej kształcenia, 2013 [w]: Neofilolog, Nr 40/1. Poznań-Bydgoszcz, s. 145-156

22. Noch eine Interaktion oder schon ein Diskurs? Zu linguistischen Diskursmerkmalen der Interaktionsprozesse in der Blogosphäre, 2013 [w]: OLSZEWSKA, DANUTA/ KĄTNY, ANDRZEJ (red.): Studia Germanica Gedanensia 29. Texte und Diskurse. Theorie, Translation und Didaktik, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 211 - 220

23. Diskursive Blog-Interaktion: massenmediale oder interpersonale Diskursrealisation?, 2013 [w]: BILUT-HOMPLEWICZ, ZOFIA/ CZACHUR, WALDEMAR (red.) Tekst i dyskurs - Text und Diskurs 6, Warszawa - Rzeszów, s. 203 - 217 

24. Wie funktioniert das Kommunikationsgefüge diskursive Blog-Interaktion? Zum Phänomen der Hybridisierung im sprachlich-visuellen Online-Diskurs, 2014 [w]: ANTOS, GERD/ OPIŁOWSKI, ROMAN/ JAROSZ, JÓZEF (red.): Sprache und Bild im massenmedialen Text. Formen, Funktionen und Perspektiven im deutschen und polnischen Kommunikationsraum. Breslauer Studien zur Medienlinguistik. Wrocław - Dresden: ATUT, s. 241-255

25. Od shadowingu do projektu – modelowanie dydaktyki tłumaczenia symultanicznego, Lingwistyka Stosowana, nr 11, 2014, s. 65-74

26. Diskurs und discourse: Versuch einer Integration der Diskursanalyse und Cognitive Grammar. Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten, 2014, Zeszyt 3 (2014), s. 249–260 Data publikacji online: 22 grudnia 2014, http://www.ejournals.eu/ZVPG/2014/Zeszyt-3/

27. Kontroliert und gesteuert? Zu Controlling-Mechanismen beim Simultandolmetsch-Vorgang - didaktische Implikationen.[w] Zenon Weigt/ Dorota Kaczmarek/ Jacek Makowski/ Marcin Michoń (red.):Didaktische und linguistische Implikationen der interkulturellen Kommunikation . Felder der Sprache - Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 

28. Zur Entwicklung der diskursiven Kompetenz: Didaktische Implikationen. [w]: Bartoszewicz, Iwona/ Hałub, Marek/ Małyszek, Tomasz (red.): Germanica Wratislaviensia 140. Acta Universitatis Wratislaviensis No 3658, Wrocław 2015, s. 315-332

29. Phrasenstrukturen im Online-Diskurs – „Bewerten“ als diskursive Handlung der Internetnutzer. [w]: Bartoszewicz, Iwona/ Szczęk, Joanna/ Tworek, Artur (red.): Linguistische Treffen in Wroclaw. Vol. 11. Phrasenstrukturen und –interpretationen im Gebrauch II. Wrocław-Dresden 2015, S. 157-166

30. Kompetencja dyskursywna a rozwój sprawności językowych: możliwości, perpektywy, wyzwania, 2016 [w]: Czachur, Waldemar/ Kulczyńska, Agnieszka/ Kumięga, Łukasz (red.): Jak analizować dyskurs? Perspektywy dydaktyczne. Kraków: UNIVERSITAS, S. 119-136

31. Voice und Ideology broker im Online-Diskurs. Zur medialen Realität der Interaktion in Online-Diskussionen über Windparks. [w] Kaczmarek, Dorota (red.): Politik – Medien – Sprache. Deutsche und polnische Realien aus linguistischer Sicht. Lódź 2016: Wydawnictwo Universytetu Łódzkiego, s. 155-167

32. Profil des Online-Diskurses in Blog-Interaktionen an der Schnittstelle zwischen theoretischem Konzept und empirischem Modell. [w] Golec, Janusz/ Schwenk, Hans-Jörg (red.) Lubliner Beiträge zur Germanistik und Angewandten Linguistik. Bd 6. Frankfurt a. M. 2017  

33. ‘Komentuj na blogu’: interakcje w blogosferze jako przedmiot badań w analizie dyskursu internetowego. [w]: Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik nr 21, 2017. Warszawa, s. 115-126

34. Wpływ kompetencji dyskursywnej na rozwój sprawności translatorskich w zakresie tłumaczenia symultanicznego [w]: Applied Linguistics Papers Volume 25/1, 2018. Warszawa, s. 181 – 192

35. Joanna Pędzisz/ Przemysław Staniewski (2018): Körper in Bewegung: Zur Figurativität der Sprache zeitgenössischer Tänzer aus kognitiver Perspektive. In: Linguistische Treffen in Wrocław, Vol. 14, 2018, S. 159–174

36. Kształcenie tłumacza symultanicznego a trening rozwoju osobistego. O portfolio tłumaczeniowym jako narzędziu wspierającym samopoznanie [w]: Applied Linguistics Papers Volume 26/ 2, 2019, Warszawa, s. 91-102 

37. dem Fußboden das Körpergewicht abgeben, sich in den Fußboden einschrauben, den Körper scannen: Zu Forschungsgegenständen und Forschungsfragen im Diskurs der zeitgenössischen Tänzer (2019) [w]: Wiktorowicz, Józef/ Just Anna/ Owsiński Piotr A. (red.): Facetten der Sprachwissenschaft. Bausteine zur diachronen und synchronen Linguistik, s. 203 - 214. Berlin.

38. Tanzende Körper im Lichte sozialer Transformationen: Eine text- und diskurslinguistisch orientierte Reflexion über Re-Codierungen öffentlicher Diskurse im zeitgenössischen Tanz. [w]: Rutka, Anna/ Szulc-Brzowska, Magdalena (red.) (2019): Werte und Paradigmen zwischen Wandel und Kontinuität. Literatur- und sprachwissenschaftliche Perspektiven. Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht Verlage, s. 239–258  

39. Zu Manifestationsformen von Emotionen der zeitgenössischen TänzerInnen [w]: Linguistische Treffen in Wrocław, Vol. 17 (1) 2020, s. 223–236.

40. Rollen der Internetnutzer im Online-Diskurs am Beispiel der Interaktion in der Blogosphäre [w]: LUBLIN STUDIES IN MODERN LANGUAGES AND LITERATURE Vol 45, No 1 (2021), s. 87 - 98. DOI:10.17951/lsmll.2021.45.1.87-98

41. Koncepcja ruchu w dyskursie o tańcu współczesnymActa Neophilologica, t. 2, nr XXII, grudzień 2020, s. 83-96, doi:10.31648/an.5586.

42. Pędzisz, Joanna/ Staniewski Przemysław: Językowe wykładniki propriocepcji w tańcu współczesnym: perspektywa kognitywna. Prace Filologiczne, tom LXXV, cz. 2, https://doi.org/10.32798/pf.693

43. Reprezentacja ciała w ruchu: Między metaforą, wizualizacją a realizacją [w] Hetmański, Marek/ Zykubek, Andrzej (red.) (2020) Metafory ucieleśnione. Lublin: Wydawnictwo Academicon, s. 167-185.

44. Verschlüsselte Kommunikation zeitgenössischer Tänzer*innen (?). Wortfolge. Szyk Słów, 6/ 2022, doi: https://doi.org/10.31261/WSS.2022.06.09

45. Release your hands. It’s not the zombie-walk. Humor in der Versprachlichung der Bewegungsqualitäten im Tanzunterricht. [w] Wowro, Iwona/ Jakosz, Mariusz (red.) (2022): Mit Humor ist nicht immer zu spaßen. An der Grenze von Spaß und Ernst, Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, s. 345 - 357, https://www.vr-elibrary.de/doi/pdf/10.14220/9783737014304.345 

 

Recenzje

1. Im Labyrinth der Diskursanalyse? Jürgen Spitzmüller/ Ingo H. Warnke (2011): Diskurslinguistik. Eine Einführung in Theorien und Methoden der transtextuellen Sprachanalyse. Berlin/Boston: Walter de Gruyter [w]: CZACHUR, W. (red.): Tekst i dyskurs - Text und Diskurs 5, 2012, Warszawa - Rzeszów, s. 333 - 337

2. Językoznawstwo antropologiczne. Zadania i metody, Piotr Chruszczewski, Wrocław 2011 [w] Roczniki Humanistyczne 2012, tom 60, nr 5, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 322 - 327

3. Diskursive Weltbilder im Kontrast. Linguistische Konzeption und Methode der  kontrastiven Diskursanalyse deutscher und polnischer Medien, Waldemar Czachur, Wrocław 2011 [w] Muttersprache 123 (2013), s. 344 - 347

4. Andrzej Kątny (red.), Studia Germanica Gedanensia 37: Kontrastive Linguistik und Interkulturelle Kommunikation. Sprach- und Kulturkontakte. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2017, 238 S. [w] Applied Linguistics Papers 25/ 2, 2018, s. 203–206

5.Ein interdisziplinärer Blick auf Sprache, Wissen und Medien, Roman Opiłowski und Waldemar Czachur (Hrsg.) (2015): Sprache – Wissen – Medien. Festschrift für Professor Gerd Antos. Wrocław/Dresden, 243 S.) [w] Germanica Wratislaviensia 143, 2018, s. 521–524

6. Mowa nienawiści w naukowym tyglu — Jacek Makowski (Hrsg.)-, Hassrede – ein multidimensionales Phänomen im interdisziplinären Vergleich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, ss. 253 [w] Zagadnienia Rodzajów Literackich Tom 62 Nr 4 (2019), s. 161 – 164.  

 

 Tłumaczenia

1. Kołtunowski, Piotr: Argumentative Bedeutung von historischen Analogien in der nationalsozialistischen Propaganda während des Zweiten Krieges. Einige Bemerkungen über Methodologie und Forschungsergebnisse eines Projektes,[w]: KRIEGER-KNIEJA, J./ KRAJKA, J. (red.): Lubelskie Materiały Neofilologiczne, Wydawnictwo UMCS Lublin, 2008, s. 282 – 300

 2. Knieja, Jolanta/ Pędzisz, Joanna: Sandig, Barbara: Text als prototypisches Konzept, [w]: Mangasser – Wahl, Martina (ed.): „Prototypentheorie in der Linguistik. Anwendungsbeispiele – Methodenreflexion – Perspektiven“. Staufenburg: Tübingen, 93 – 112. [W]: Bilut – Homplewicz, Zofia/ Czachur, Waldemar/ Smykała, Marta (ed.): „Lingwistyka tekstu w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy“, Wrocław: ATUT, 2009, s. 149 - 170

3. Bucher, Hans-Jürgen (2013): Online-Diskurse als multimodale Netzwerk-Kommunikation. Plädoyer für eine Paradigmenerweiterung. [w] Fraas, Claudia/ Meier, Stefan/ Pentzold, Christian (Hrsg.): Online-Diskurse. Theorien und Methoden transmedialer Online-Diskursforschung. Köln: Herbert von Halem Verlag, s. 57-101/ Dyskurs internetowy jako multimodalna komunikacja usieciowiona. Postulat rozwinięcia paradygmatu [w]: Opiłowski, Roman/ Jarosz, Józef/ Staniewski, Przemysław (red.) (2015): Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń. Wrocław – Dresden, s. 221-254.