Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agnieszka Ostasz

Telefon
81 537 57 58
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

"Mała Chemia" pok. 31, Semestr zimowy 2019/20: czwartek 11.00-12.30


 

O sobie

ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-5397-4103
 

Funkcje: Opiekun I roku I° sp. Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków 

 


Działalność naukowa

  • Synteza, charakterystyka strukturalna i fizykochemiczna kompleksów metali  d-elektronowych z liganadmi N,O,S-donorowmi w fazie stałej 
  • Projektowanie, synteza oraz charakterystyka strukturalna i fizykochemiczna kompleksów supramolekularnych (kokryształów, soli) aktywnych farmaceutycznie składników (API-Active Pharmaceutical Ingredient), ze szczególnym uwzględnieniem chemioterapetyków z diaminopirymidynową jednostkę strukturalną
  • Polimery koordynacyjne jedno, dwu i trójwymiarowe na bazie kwasów polikarboksylowych, ksililenotiooctowych, ksililenosulfonylooctowych  oraz jonach metali przejściowych i  lantanowców(III)
  • Sieci metalo-organiczne typu MOF - synteza oraz charakterystyka strukturalna i fizykochemiczna
  • Analiza termiczna materiałów organicznych (kokryształy, sole itp.) i nieorganicznych min. analiza trwałości, przemian zachodzących w trakcie ogrzewania, analiza gazowych produktów rozkładu różnego rodzaju związków chemicznych oraz materiałów różnego pochodzenia
  • Analiza ATR-FTIR związków organicznych i metaloorganicznych