Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agnieszka Ostasz

Telefon
81 537 57 58
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

"Mała Chemia" pok. 31, Semestr letni 2022/23: środa 11.00-12.30 


 

O sobie

ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-5397-4103
 
Researcher ID: G-4743-2013
 
 

Funkcje: Opiekun I roku I° sp. Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków 

 


Działalność naukowa

  • Synteza, charakterystyka strukturalna i fizykochemiczna kompleksów metali  d-elektronowych z liganadmi N,O,S-donorowmi w fazie stałej 
  • Projektowanie, synteza oraz charakterystyka strukturalna i fizykochemiczna kompleksów supramolekularnych (kokryształów, soli) aktywnych farmaceutycznie składników (API-Active Pharmaceutical Ingredient), ze szczególnym uwzględnieniem chemioterapetyków z diaminopirymidynową jednostkę strukturalną
  • Polimery koordynacyjne jedno, dwu i trójwymiarowe na bazie kwasów polikarboksylowych, ksililenotiooctowych, ksililenosulfonylooctowych  oraz jonach metali przejściowych i  lantanowców(III)
  • Sieci metalo-organiczne typu MOF - synteza oraz charakterystyka strukturalna i fizykochemiczna
  • Analiza termiczna materiałów organicznych (kokryształy, sole itp.) i nieorganicznych min. analiza trwałości, przemian zachodzących w trakcie ogrzewania, analiza gazowych produktów rozkładu różnego rodzaju związków chemicznych oraz materiałów różnego pochodzenia
  • Analiza ATR-FTIR związków organicznych i metaloorganicznych

 

 

Wybrane publikacje:


1. A. Ostasz, R. Łyszczek, L. Mazur, J. Sienkiewicz-Gromiuk, I. Rusinek, Z. Rzączyńska,
 Some Properties of Nd and Er complexes with 1,2,3,4,5,6-benzenehexacarboxylic (mellitic) acid,  Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 99 203-210 (2013)
 
2. D. F. Parra, P. L. Forster,R. Łyszczek, A.Ostasz, A. B. Lugao, Z. Rzączyńska
Thermal behavior of HIGH RED luminescent Poly(3-h                              ydroxybutyrate): Eu(tta)3(H2O), J THERM ANAL CALORIM  114 1046- 1056, (2013)
 
3. A. Ostasz, R. Łyszczek, L. Mazur, B. Tarasiuk Co-rystal formation between 2-amino-4,6-dimethylpyrimidine and new p-xylylene-bis(thioacetic) acid. CrystEngComm, 2014, 16, 10262–10272
 
4. R. Łyszczek, A. Ostasz , A. Bartyzel, A. Lipke, Thermal, spectroscopic and luminescence investigation of  lanthanide (III) coordination polymers based on the V-shaped 4,4’-sulfonyldibenzoic acid,  J. Anal. Appl. Pyrol., 115 (2015) 370–378
 
 
5. R. Łyszczek, L. Mazur, A. Ostasz, A. Bartyzel, H. Głuchowska; Lanthanide metal–organic frameworks: Structural, thermal and sorption properties;  ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY 2017, 35, 677-683; https://doi.org/10.1177/0263617417704310
 
6. Łyszczek, R., Podkościelna, B., Lipke, A., Ostasz, A., Puszka, A.; Synthesis and thermal characterization of luminescent hybrid composites based on bisphenol A diacrylate and NVP; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2019, 138, 4463-4473; https://doi.org/10.1007/s10973-019-08914-1
 
 
7. Ostasz, A; Kirillov ,
A, Bringing a New Flexible Mercaptoacetic Acid Linker to the Design of Coordination; Polymers  2020, 12(6), 1329; https://doi.org/10.3390/polym12061329

 
 8. Łyszczek, R.; Rusinek, I.;Ostasz, A.; Sienkiewicz-Gromiuk, J.; Vlasyuk, D.; Groszek, M.; Lipke, A.; Pavlyuk, O; New Coordination Polymers of Selected Lanthanides with 1,2-Phenylenediacetate Linker: Structures, Thermal and Luminescence Properties.; Materials 2021, 14, 4871. https://doi.org/10.3390/ma14174871