Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Jakub Olchowski

dr Jakub Olchowski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Terminy konsultacji w letnim semestrze roku akademickiego 2023/24 (26.02-23.06.2024):


Wtorek - godz. 13.00-14.30


Czwartek - godz. 13.00-14.30


Konsultacje odbywają się w pokoju nr 5.02


 


 


 

Adres

ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Absolwent wydziału Politologii UMCS w Lublinie (1999), rozprawa doktorska obroniona w 2008.

W latach 2000-2019 zatrudniony w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS, od 2019 w Katedrze Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

Prowadzone zajęcia:

Organizacje międzynarodowe

Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego

Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego

Regionalne instytucje bezpieczeństwa

Warsztaty z pisania komentarzy i analiz eksperckich

International Organisations

International Law and Organisations

 

 


Działalność naukowa

Zainteresowania badawcze:

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Procesy transnarodowe

Stosunki międzynarodowe w Europie Środkowo-Wschodniej

Paradygmat cywilizacyjny stosunków międzynarodowych

Informacja/dezinformacja i manipulacja jako instrument polityki

Współpraca naukowa: z ośrodkami naukowymi oraz analitycznymi, krajowymi i zagranicznymi (głównie na Ukrainie i Litwie), redaktor działu państw wschodnioeuropejskich w Komitecie Redakcyjnym "Rocznika IEŚW"

Konferencje: uczestnik ponad 100 konferencji krajowych i zagranicznych; organizator i współorganizator wielu przedsięwzięć (m.in. Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, Kongresu Współpracy Transgranicznej, Lublin Central Europe Forum).

Główne publikacje:

M. Pietraś, J. Olchowski, Ekologiczna ścieżka globalizacji, [w:], Oblicza procesów globalizacji, red. M. Pietraś, Lublin 2002.

J. Olchowski, Europa i obcy – kulturowe i religijne bariery adaptacyjne, [w:] Adaptacja wartości europejskich w państwach islamu, red. A. Ziętek, K. Stachurska, Lublin 2004.

A. Ziętek, J. Olchowski, Kultura, [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 2006.

J. Olchowski, Kulturowo – cywilizacyjna tożsamość Ukrainy, [w:] Ukraina w stosunkach międzynarodowych, red. M. Pietraś, T. Kapuśniak, Lublin 2007.

J. Olchowski, Rozpad Jugosławii – prolog transformacji ładu międzynarodowego, [w:] Późnowestfalski ład międzynarodowy, red. M. Pietraś, K. Marzęda, Lublin 2008.

J. Olchowski, K. Pawłowski, Europa Południowo – Wschodnia, [w:] Regiony w stosunkach międzynarodowych, red. I. Topolski, H. Dumała, A. Dumała, Lublin 2009.

J. Olchowski, Etniczność na obszarze byłego Związku Radzieckiego – nowe „stare zagrożenie”?, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i zagrożenia XXI wieku, red. P. Olszewski, T. Kapuśniak, W. Lizak, Radom 2009.

J. Olchowski, Kulturowo-cywilizacyjna tożsamość RP, [w:] Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania. Koncepcje. Realizacja, red. A. Gil, T. Kapuśniak, Lublin – Warszawa 2009.

J. Olchowski, Stosunki Białorusi z Radą Europy i OBWE, [w:] Białoruś w stosunkach międzynarodowych, red. I. Topolski, Lublin 2009.

Współautor podręcznika Międzynarodowe stosunki kulturalne, red. A. Ziętek, Warszawa 2010.

J. Olchowski, Od imperializmu kulturowego do dyplomacji kulturalnej, [w:] Rosja między imperium a mocarstwem nowoczesnym, red. A. Dudek, R. Mazur, Toruń 2010.

J. Olchowski, Interesy NATO w regionie czarnomorsko-kaspijskim, [w:] Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych, red. B. Bojarczyk, T. Kapuśniak, Lublin 2011.

J. Olchowski, Islam jako czynnik bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, [w:] Wspólnota Niepodległych Państw, red. T. Kapuśniak, Lublin – Warszawa 2011.

J. Olchowski, Geneza i specyfika „nowych wojen”, [w:] Wojna o pokój. Współczesna rywalizacja, spory, konflikty i wojny, red. M. Kubiak, M. Minkina, Warszawa – Siedlce 2011.

NATO w pozimnowojennym środowisku (nie)bezpieczeństwa, red. M. Pietraś, J. Olchowski, Lublin 2011.

J. Olchowski, Polityka  Sojuszu Północnoatlantyckiego wobec Azji Centralnej, [w:] Nowa Wielka gra w regionie Azji Centralnej, red. T. Stępniewski, Lublin-Warszawa 2012.

20 lat polsko-litewskiego sąsiedztwa 1991-2011. Wybrane problemy, red. K. Marzęda-Młynarska, J. Olchowski, Lublin 2015.

J. Olchowski, Konflikt ukraiński – wyzwanie dla NATO, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 2015, nr 10, z. 1.

J. Olchowski, Zagrożenia bezpieczeństwa, [w:] Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, red. M. Pietraś, K. Wojtaszczyk, Warszawa 2016.

B. Bojarczyk, J. Olchowski, Prospects of Nuclear Energy in the Context of Poland's EnergySecurity, [w:] New Technologies as a Factor of International Relations, red. M. Szkarłat, K. Mojska, Cambridge 2016.

J. Olchowski, Problemy reformy ONZ, [w:] Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w kształtowaniu ładu międzynarodowego, red. M. Pietraś, K. Wojtaszczyk, Warszawa 2017.

J. Olchowski, Konflikt rosyjsko-ukraiński w kontekście rywalizacji Rosji z Zachodem, [w:] Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie w latach 2014-2016, red. W. Baluk, M. Doroszko, Lublin 2017.

J. Olchowski, The Political System of Bosnia and Herzegovina, [w:] Political Systems of the Former Yugoslavia, Berlin 2017.

J. Olchowski, Ewolucja koncepcji strategicznej Sojuszu Północnoatlantyckiego, [w:] Sojusz Północnoatlantycki w środowisku niepewności i zmiany, red. W. Paruch, M. Pietraś, B. Surmacz, Warszawa 2020.

J. Olchowski, Militaryzacja informacji – Rosja na „infowojnie”, [w:] Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji, red. H. Chałupczak, K. Marzęda-Młynarska, M. Pietraś, R. Suduł, Lublin-Zamość 2020.

J. Olchowski, Relacje Ukrainy z NATO - trudne partnerstwo, Lublin 2021.

J. Olchowski, Trójkąt Lubelski – perspektywy współpracy, [w:] Dziedzictwo Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość partnerstwa Polski i Ukrainy, red. W. Baluk, J. Makar, M. Doroszko, Lublin 2021.

Współautorstwo publikacji Raport. Stan i perspektywy partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy. Punkt widzenia Polski i Ukrainy, Międzynarodowy Zespół Badań Stosunków Polski i Ukrainy, Lublin-Kijów 2021.

J. Olchowski, North Atlantic Treaty Organization towards the war in Syria 2011-2015, “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2021, nr 19, z. 4.

Я. Ольховски, 30 лет эволюции безопасности после холодной войны - Украина все дальше от России, 30 лет после распада СССП: старые проблемы, новые вызовы, ред. Т. Стемпневски, А. Шабацюк, Люблин 2021.

J. Olchowski, How to Weaponize Information: Russian Patterns, [w:] Disinformation, Narratives and Memory Politics in Russia and Belarus, ed. A. Legucka, R. Kupiecki, Routledge 2022.

Polish-Ukrainian Military Cooperation, ed. J. Olchowski, ‘IES Policy Papers’ 2022, No. 1,

J. Olchowski, Strategia bezpieczeństwa Ukrainy, [w:] „Prace IEŚ” 2022, nr 6, Strategie bezpieczeństwa i obrony państw Europy Środkowej: Bułgaria, Rumunia, Serbia, Ukraina, red. B. Surmacz.

Lublin Triangle – the potential of regionalism, eds. A. Kuczyńska-Zonik, J. Olchowski, ‘IES Policy Papers’ 2023, No. 2.

J. Olchowski, Zbrodnie wojenne Federacji Rosyjskiej podczas agresji na Ukrainę, Lublin 2023


Ogłoszenia

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że nie odpowiadam na maile, których autorzy nie stosują się do powszechnie przyjętych zasad korespondencji (co oznacza, na przykład, że korespondencja rozpoczynająca się od "witam" trafia do kosza), a także na maile z pytaniami, dotyczącymi informacji znajdujących sie na tej stronie lub w sylabusach.

Na wszelkie maile służbowe odpowiadam w dni powszednie w godzinach 9-18.