Jednostki i pracownicy - książka adresowa

PhD Michał Nowakowski

PhD Michał Nowakowski
Position
Assistant Professor
Units
KATEDRA SPOŁECZNYCH PROBLEMÓW ZDROWOTNOŚCI
Telephone number
+0 48 (81) 537 28 96
E-mail address
Show
Consultation
Tuesday 10:20 p.m. - 11:20 p.m.
Friday 10:00 a.m - 11:00 a.m

Address

Collegium Humanicum, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pokój 110
20-031 Lublin

Personal information

Research intrests:
 
Medical sociology, especially medicalisation processes
Health promotion
Demography
Social policies: population, health, environmental policies

Michał Nowakowski's bibliography


Scientific Activity

Dissertation: Medykalizacja we współczesnych społeczeństwach. Studium literatury przedmiotu. Lublin, 2013

 

Articles, books, chapters in monographs:

 • Antonina Doroszewska, Michał Nowakowski - Medykalizacja opieki okołoporodowej w Polsce. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. 2017. 15(2). s. 172-177. URL: http://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2017/Tom-15-zeszyt-2/art/9892/ 
 • Michał Nowakowski, Włodzimierz Piątkowski (redakcja naukowa) - Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie. Wydawnictwo UMCS. Lublin, 2017.
 • Renata Bogusz, Michał Nowakowski - Poglądy studentów pielęgniarstwa na temat stanów, zachowań i naturalnych procesów biologicznych poddawanych medykalizacji. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. 2016. Vol. XLI (2). s.61-76. URL: http://journals.umcs.pl/i/article/view/3989/4009
 • Tarkowski Zbigniew, Piątkowski Włodzimierz, Bogusz Renata, Majchrowska Anita, Nowakowski Michał, Sadowska Anna, Humeniuk Ewa - When a doctor becomes a patient, the unique expectations and behaviours in a disease: preliminary report. "Progress in Health Sciences". Vol. 6(2). December, 2016, pp. 160-164. URL:http://progress.umb.edu.pl/sites/progress.umb.edu.pl/files/160-164.pdf
 • Michał Nowakowski - Zmedykalizowana psychiatria jako przykład "geokultury"? Propozycja zastosowania analizy systemów-światów Immanuela Wallersteina w krytycznej socjologii medycyny. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. 2015. Vol. XL (2). s.37-63. URL: https://journals.umcs.pl/i/article/view/1589/1875
 • Michał Nowakowski - Medykalizacja i demedykalizacja. Zdrowie i choroba w czasach kapitalizmu zdezorganizowanego. Wydawnictwo UMCS. Lublin, 2015.
 • Michał Nowakowski, Paulina Buzor, Katarzyna Kot, Ewa Kowalska-Kuc - Wychowanie fizyczne w lubelskich publicznych uczelniach wyższych. Oferta dydaktyczna, infrastruktura i korzystanie przez studentów. [w:] Studenci lubelskich uczelni. Zachowania związane z ryzykiem zdrowotnym 20 lat później. (red.) Z. Kawczyńska-Butrym, M. Butrym, E. Czapka. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2015, s.135-150.
 • Michał Nowakowski - Od redakcji. "Konteksty społeczne" 2014. T.4 (2). s.4-5. URL: http://kontekstyspoleczne.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2015/07/Od_redakcji-2-2.pdf 
 • Michał Nowakowski - Wiedza medyczna jako przedmiot badań w ramach socjologii medycyny i socjologii wiedzy. "Konteksty Społeczne". 2014. T.4 (2). s.45-57. URL: http://kontekstyspoleczne.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2015/07/Nowakowski-2-2.pdf 
 • Michał Nowakowski – Zjawisko medykalizacji na przykładzie nieśmiałości w ujęciu socjologii medycyny [w:] Socjologia medycyny w multidyscyplinarnych badaniach humanizujących biomedycynę. M. Skrzypek. (red.). Wydawnictwo KUL. Lublin, 2013. s.247-261.
 • Michał Nowakowski – Nowe konteksty teoretyczne w socjologii medycyny (rec. Graham Scambler (red.), ContemporaryTheorists for Medical Sociology, Abingdon, Oxon: Routledge). „Konteksty społeczne”. 2013. T.1 (1). ss.98-101. URL: http://kontekstyspoleczne.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2013/06/Nowakowski-1-1.pdf
 • Michał Nowakowski – Medykalizacja seksualności człowieka – konstruowanie zaburzeń w nadziei na zysk [w:] Zdrowie i choroba w badaniach socjologicznych prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 1995 – 2013. W. Piątkowski (red.). Lublin, 2013.
 • Michał Nowakowski – Disease Mongering” – czy koncerny farmaceutyczne są chorobotwórcze? [w:] Kontrowersje dyskursywne. Między wiedzą specjalistyczną a praktyką społeczną. A. Jabłoński, J. Szymczyk, M. Zemło. (red.). Seria „Studia nad wiedzą”. Wydawnictwo KUL, Lublin, 2012.
 • Michał Nowakowski – Medykalizacja jako forma kontroli społecznej. Skrypt (working paper) przygotowany na potrzeby Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Kraków 08-11.09.2010.
 • Michał Nowakowski – Krytycy współczesnej medycyny. Proces medykalizacji w perspektywie nauk społecznych. [w:] Lekarz – historia i wyzwania zawodu. Seria wydawnicza „Szkice nauk o zdrowiu”,  redakcja naukowa E. Anczyk, Wydawnictwo Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec, 2010
 • Michał Nowakowski, Luiza Nowakowska - Medykalizacja starości: dylematy i zagrożenia. [w:] Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności. pod redakcją D. Kałuży i P. Szukalskiego, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, 2010.
 • Michał Nowakowski, Luiza Nowakowska – Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne. [w:] Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne. Tom.3. pod redakcją K. Janowskiego i K. Grzesiuk, Lublin, 2009.
 • Michał Nowakowski – Postawy lekarzy Województwa Lubelskiego wobec profilaktyki nowotworów. [w:] Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne. Tom.3. pod redakcją K. Janowskiego i K. Grzesiuk, Lublin, 2009
 • Biruta Skrętowicz, Michał Nowakowski – Sytuacja demograficzna Województwa Lubelskiego a cele strategiczne rozwoju 2006-2020 [w:] E-gospodarka, e-społeczeństwo : w Europie Środkowej i Wschodniej. (red.) Sławomir Partycki. Wyd. KUL, Lublin, 2009.
 • Michał Nowakowski – Wiedza o nowotworach i profilaktyce – prezentacja wyników badań w województwie lubelskim. – [w:] Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w regionie lubelskim w 2006 roku pod redakcją Beaty Kościańskiej, COZL, Lublin, 2008.
 • Michał Nowakowski – Warunki bytowe gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi. [w:] Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji. (red.) B. Skrętowicz i M. Komorska, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2008
 • Marta Komorska, Michał Nowakowski, Biruta Skrętowicz, Demografia jako przedmiot nauczania w opinii studentów socjologii UMCS. [w:] Nauczanie demografii w szkołach wyższych: praca zbiorowa, (red.) D. Kałuża i J. Kowaleski, Komitet nauk Demograficznych PAN, Zakład Demografii Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, 2007
 • Michał Nowakowski – Sieć wsparcia społecznego osób starszych [w:]Pomoc i opieka w starości. (red.) B.Kromolicka, B.Bugajska, K.Seredyńska, Szczecin, 2007
 • Michał Nowakowski – Pojęcie wsparcia społecznego i problemy jego pomiaru ze szczególnym uwzględnieniem populacji seniorów. [w:] Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia. Praca zbiorowa pod redakcją J. Kowaleskiego i P.Szukalskiego, Łódź, 2004