Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jakub Nowak

dr hab. Jakub Nowak
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA MEDIATYZACJI
Funkcje
Kierownik Katedry, Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

terminy dyżurów w semestrze letnim / my office hours in the winter semester


MS TEAMS po kontakcie mailowym / MS TEAMS after e-mail contact 


poniedziałek / Monday / 10.00-12.00


 

O sobie

Adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zajmuje się teoriami komunikowania i mediów, w szczególności: kulturami popularnymi online; nowymi wzorcami aktywności obywatelskiej online; zmianami na rynkach medialnych wywołanymi procesami konwergencji mediów; media alternatywnymi.

Wydziałowy koordynator programu Erasmus+ / academia.edu / google scholar

-------------------------------------------------------------

PhD, Associate Professor in Department of Journalism in Faculty of Political Science. His research interests are media and communication studies.

Faculty Coordinator of Erasmus+ programme /  academia.edu / google scholar

 -------------------------------------------------------------

Wybrane publikacje

“That Prodigious Machinery Designed to Exclude”: The Discourse of Post-truth in Algorithmic Culture (w:) Politics of Disinformation, (red.) G. Lopez-Garcia, D. Palau-Sampio, B. Palomo, E. Campos-Dominguez, P. Masip, Wiley-Blackwell, New Jersey 2021, s. 146-158. Więcej o książce tutaj.

The Politics of Privacy - A Useful Tautology, (co-author: Johanna Möller, Sigrid Kannengießer, Judith E. Möller) “Media and Communication” 2020, vol. 8(2), pp. 232-236, online.

The Politics of Privacy: Communication and Media Perspectives in Privacy Research, “Media and Communication” 2020, vol. 8(2). Edited volume (with:Johanna Möller, Sigrid Kannengießer, Judith E. Möller), online.

 - Pepe na polskich dróżkach - o memach i ich kulturowych migracjach, „Studia Kulturoznawcze” 2018, nr 2(15), s. 141-158, online.

 - Surveillance and privacy as emerging issues in communication and media studies. An introduction, (co-author: Johanna Moeller), "Mediatization Studies" 2018, vol. 2, p. 7-15, online.

- Polityki sieciowej popkultury, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017. online

Memowe wojny, artykulacja i Stuart Hall. O strukturalnych uwarunkowaniach sieciowej popkultury, „Przegląd Kulturoznawczy” 2017, nr 2(32), s. 207-222, online

The Good, the Bad, and the Commons: A Critical Review of Popular Discourse on Piracy and Power During Anti‐ACTA Protests, „Journal of Computer‐Mediated Communication” 21 (2), 177-194, online

Zanim to było modne. O czytaniu dominującej ideologii z internetowych memów o hipsterach, w: "Obcy Inny. Analiza przypadków", (red.) M. Siwiec, M. Karwatowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 133-154.

- Internet meme as meaningful discourse: Towards a theory of multiparticipant popular online content, "Central European Journal of Communication", vol. 9, no 1(16) 2016, p. 73-89. online

On Anti-ACTA: soft (media) power and pleasures of symbolic protest, (w:) New Technologies as a Factor of International Relations, K. Mojska, M. Szkarłat (eds.), Cabridge Scholar Publishing, Cabridge 2016, s. 332-349.

O popkulturze w nowych mediach w świetle teorii Stuarta Halla, (w:) Człowiek i kultura w komunikacji medialnej, (red.) M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Wyd. UMCS, Lublin 2015, s. 41-54.

- Aktywność obywateli online, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011 online

- Internet jako przestrzeń debaty, (w:) Sztuka debaty, (red.) M. Kochan, Gdańsk 2014, s. 127-150.

- Machinima: gra komputerowa jako medium współtwórcze, Sztuka i polityka. Sztuki wizualne, (red.) M. Jeziński, Ł. Wojtkowski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2014, s. 169-186.

- Projekt Chanology jako haktywistyczny protest, (w:) Haktywizm (cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e-mobilizacja), (red.) M. Marczewska-Rytko, Lublin 2014, s. 189-202.

Political Communication, Social Media and Popular Culture: The Adisucks Facebook Protest Case Study, (w:) Political Communication in the Era of New Technologies, (eds.) B. Dobek-Ostrowska, J. Garlicki, Peter Lang Publishing Group, Frankfurt am Main 2013, s. 127-146.

O badaniu kultur popularnych online, (w:) Nowe media. Wyzwania i ograniczenia, (red.) T. Gackowski, Warszawa 2013, s. 13-34. online

Przyjemności oporu: popkulturowe remiksy i współczesne (medialne) protesty, (w:) Komunikacja. Tradycja i innowacje, (red.) M. Karwatowska, A. Siwiec, Lublin 2013, s. 306-321.

- (Nie) tylko zabawa w protest. Sprzeciw wobec ACTA jako aktywność obywatelska i uczestnictwo w kulturze popularnej, (w:) (red.) M. Marczewska-Rytko, Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy, Wyd. UMCS, Lublin 2013, s. 129-146.

 - Reguły internetu: aksjologia sieciowych kultur popularnych, (w:) Współczesne media. Wartości mediów, (red.) I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 111-126.

 - Agenda publiczna czy medialna? Problem statusu publikowanych oddolnie treści medialnych w ramach social media na przykładzie protestu adisucks, [w:] Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej, red. E. Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 75–102.

- Memy internetowe: teksty (cyfrowej) kultury językiem krytyki społecznej, [w:] Współczesne media. Język mediów, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 227–238.

- Globalne usieciowienie aktywizmu: nowe media a rozwój nowych ruchów społecznych, „Kultura i Historia” 2012, nr 21 online

- Kryzys, protest i social media. Nowe media narzędziem organizacji protestów społecznych, [w:] Współczesne media. Kryzys w mediach, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 131–148.

- Media Messages’ Flows in Converging Media Systems, Directions of Change as Research Challenges, [in:] Convergence: Media in Future, eds. A. Baczyński, M. Drożdż, IDIKS UPJPII, Cracow 2012, s. 221–237.

- Performatywne aspekty działalności nowych ruchów społecznych, [w:] Performatywne wymiary kultury, red. K. Skowronek, K. Leszczyńska, Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, Kraków 2012, s. 275–290.

- Social media jako sieci obiegu przekazów medialnych, „Nowe Media” 2012, nr 1 (3), s. 13–32.

- The Journalists and Journalism of Poland (co-authors: A. Stepinska, S. Ossowski, L. Pokrzycka), [in:] The Global Journalist in 21st Century, eds. D. Weaver, L. Willnat, Routledge, New York 2012, pp. 255–266.

- Trzy Dekady Agresji. Pola znaczeniowe w twórczości Wielkiej Czwórki thrash metalu, [w:] Unisono w wielogłosie 3, red. R. Marcinkiewicz, Wydawnictwo GAD Records, Sosnowiec 2012, 211–224.

- Dlaczego nie nowa (cyfrowa) sfera publiczna? Ograniczenia dotyczące funkcjonowania internetu jako przestrzeni publicznej debaty u progu drugiej dekady XXI wieku, [w:] Konkurencyjny rynek medialny, red. R. Sierocki, M. Sokołowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 26–42.

- Obywatel online/konsumet polityki – nowe media a proces marketyzacji komunikacji politycznej, [w:] Nowe media w systemie komunikowania, red. M. Jeziński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 102–119.

- Debata 2.0? Współczesny internet jako (nowe) medium publicznej debaty, [w:] Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, red. M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner, NOMOS, Kraków 2010, s. 147–155.

- Glokalna e-mobilizacja: (naprawdę) nowe media narzędziem obywatelskiej mobilizacji, „Nowe Media” 2010, nr 1, s. 69–84.

- Nowy medialny ekosystem: zmiany wzorców obiegu przekazów w globalnym systemie medialnym wywołane rozwojem nowych mediów, [w:] Współczesne media – wolne media?, t. 2: Oddziaływania mediów, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 156–169.

- Cyfrowy maoizm czy zbiorowa inteligencja? Debata w nowych mediach – stanowiska teoretyczne i aktualna dyskusja, [w:] Współczesne media – status, aksjologia, funkcjonowanie, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 214–225.

- Zrób to sam – Web 2.0 jako strefa politycznej aktywności internautów, [w:] Nowe media i demokracja, red. M. Jeziński, Toruń 2009, s. 165–177.

- Hurtownie kodów: popkulturowe portale i magazyny internetowe, [w:] WWW w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008.

- Internet w Polsce, [w:] Oblicza polskich mediów po 1989 roku, red. L. Pokrzycka, B. Romiszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 215–227.

- Nowe media = nowa jakość? Demokracja u progu ery mediów cyfrowych, [w:] Media a demokracja, red. L. Pokrzycka, W. Mich, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 43–52.

- Polski cyberaktywizm: ochrona praw człowieka i tematyka antywojenna w Internecie, „Studia Medioznawcze” 2007, nr 3 (30), s. 32–47 [online wersja angielska].

- Wszyscy jesteśmy cyberpunkami. Człowiek w sieci – literackie prognozy a rzeczywistość, [w:] Definiowanie McLuhana. Media a perspektywy rozwoju rzeczywistości wirtualnej, red. M. Sokołowski, Wydawnictwo Algraf, Olsztyn 2006, s. 199–210.