Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Bendrat

dr Anna Bendrat
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ANGLISTYKI I AMERYKANISTYKI
Telefon
(+48) 668 011 706
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://umcs-pl.academia.edu/AnnaBendrat
Konsultacje

Semestr zimowy 2019/20


poniedziałek 10-11


wtorek: 11:30-12:50


NH Pokój 16B / e-mail: anna.bendrat@poczta.umcs.lublin.pl


 

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedzre Anglistyki i Amerykanistyki UMCS. Urodzona w 1978 roku w Lublinie, gdzie ukończyła III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej oraz studia filologiczne w UMCS. Od 2005 roku związana zawodowo z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie w 2013 roku obroniła doktorat pt. "Prezydentura retoryczna" i "retoryka prezydencka": dwie koncepcje analizy współczesnego dyskursu politycznego w Stanach Zjednoczonych. W 2016 roku opublikowała książkę pt. Mowa jest złotem. Amerykański prezydent i retoryka wydaną przez Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Retorycznego działającego przy Uniwersytecie Warszawskim oraz członkiem redakcji czasopisma naukowego Res Rhetorica (40p.)Od 2014 roku pełni funkcję opiekuna Koła Naukowego Anglistów UMCS prowadzącego szeroką działalność naukowo-kulturalną mającą na celu popularyzowanie kultury krajów anglojęzycznych zarówno wśród studentów, jak i uczniów ze szkół partnerskich Instytutu Anglistyki UMCS. W 2016 założyła i została redaktorem naczelnym czasopisma wydawanego w Instytucie Neofilologii zatytułowanego New Horizons in English Studies (20p.)Prywatnie mama dwóch córek, miłośniczka Nowego Jorku i amatorka rekreacyjnego biegania. Wyluzowany


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe: 

retoryka, komunikowanie społeczne, studia nad tożsamością (identity studies), nowe media, kognitywistyka, historia i polityka amerykańska

 

Granty: 

7.05.2010 – 4.07.2013 Grant promotorski na projekt badawczy pt. "Prezydentura retoryczna" i "retoryka prezydencka": dwie koncepcje analizy współczesnego dyskursu politycznego w Stanach Zjednoczonych finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt nr NN 103145138. 

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych i radach redakcyjnych:

 

Najważniejsze publikacje:

Mowa jest złotem. Amerykański prezydent i retoryka, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie, 2016