Jednostki i pracownicy - książka adresowa

Ph.D Anna Moraczewska

Ph.D Anna Moraczewska
Position
associate professor
Units
KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO
Telephone number
81 5376000, 81 5376028
E-mail address
Show
Consultation
My contact hours during the autumn semmestre 2022/23

Wednesday and Thursday 11.30-13.00


room A. 5.02 4th floor and online by joining a team on MSTeams during my contact hours. Use a code: 1yjnbaq

Address

ul. Głęboka 45
20-365 Lublin

Personal information

Occupation:

 • 2006-present – Assistant Professor at Maria Curie Sklodowska University (UMCS), Faculty of Political Science, Department of International Relati

 

Education

 • October 2022 postdoctoral degree (habilitation) based on a book tittle: Risk Management at the external borders of the European Union
 • May 2006 defence of Doctor thesis titled: Functions of Border and Their Transition in Poland
 • July 1997 defence of Master thesis titled: Transnational Corporations in Poland  (Dean’s award for the best thesis)
 • 1992 – 1997 Maria Curie-Sklodowska University, Faculty of Political Science

Professional experiences

 • Sept. 2005 Sweden, SödertörnUniversity, Baltic and EastEuropeanGraduateSchool – research
 • July 2005 – the NetherlandsNijmegenUniversity, Centre for Borders Research, research
 • Aug.-Sept. 2002 – Great BritainDurhamUniversity, International Borders Research Unit, research
 • Jan.-Feb. 2002 – Poland Institute of International Relations at WarsawUniversity – doctoral internship
 • July-Aug. 1999 – HungaryCentralEuropeanUniversity – summer school on . Global Governance and Human Security
 • Jan.-June 1998 – Great Britain Sussex University, Sussex European Institute – one-semester post-graduate studies within European Union’s Tempus Programme

 

Competences

 • 2006 – 2018 Coordinator of the Bologna Process and ECTS at the Faculty of Political Science UMCS
 • 2006 – 2012   member of the Council of the Faculty of Political Science
 • 2001 – 2003   Coordinator of International Cooperation and Exchange at the Faculty of Political Science UMCS

 

Courses taught

 • Global Political Economy (in English)
 • UN System (in English)
 • International Economic Relations (in English and Polish)
 • Theory of Politics
 • Decision Making Process
 • Risk management
 • Border Security in the European Union
 • Baltic Sea Region – Politics, Cultures and Societies (in English)
 • International Financial and Monetary System (in English)
 • Sustainable Development (in English)

Scientific Activity

Grants

 • Oct. 2022 - present - member of a team project financed by the National  Centre of Science
 • Aug. 2012 –2016 post-doctoral grant funded by the National Centre of Science in Poland, decision No. 2011/03/D/HS5/02/501; Project title: Risk Management at the External Borders of the European Union. Eastern Border of Poland as a Case Study.
 • Aug. 2004 – June 2006 – doctoral grant funded by the Committee of Scientific Research of the Ministry of Education in the Republic of Poland , project No. 1H02E 050 27; Project title: Transformation of Borders’ Functions in Poland.

 

Selected publications

In English/Spanish

 • A.M., The Africa-Frontex Intelligence Community – The EU-African information sharing platform on migration and border issues, (in) Expanding Boundaries: Borders, Mobilities and the Future of Europe-Africa Relations, (eds.) J. P. Laine, I. Moyo, Ch. Ch. Nshimbi, Routledge London-New York 2021, pp. 39-54.
 • A.M. La dinámica del funcionamiento de las fronteras estatales en el entorno internacional contemporáneo, "Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” 6/2018, ISSN 2392-0343 UMCS  2019, s. 19-36.
 • A.M., The Schengen Area as an Illustration of the Late Westphalian Order, “Przegląd Europejski” 3/2018, Warszawa 2019, s. 45-67.
 • Moraczewska, Anna, Impenetrable Permeable Borders: New Technologies of Control At the Border of the State, (in:) New Technologies as a Factor of International Relations, M. Szkarłat, K. Mojska (eds.), Cambridge Scholars Publishing 2016, pp. 226-256.
 • Moraczewska,Anna, Social Dimension of New Technologies in Border Control. An International Relations Perspective, “Athenaeum” vol. 52/2016, ss. 78 – 94, ISSN 1505-2192, wyd. Adam Marszałek, DOI: 10.15804/athena.2016.52.04.
 • Moraczewska A., (2014), A Secure Border or a Border at Risk, (in) Border Conflicts in the Contemporary World, 2014 (ed.) Moraczewska A., Janicki W., Maria Curie – SklodowskaUniversity Press, Lublin, pp. 71-80.
 • Moraczewska A, Janicki W. (ed.), (2014),  Border Conflicts in the Contemporary World, Maria Curie – SklodowskaUniversity Press, Lublin.
 • Moraczewska A. (2010), The changing interpretation of border functions in International Relations, “Revista Romana de Geografie Politica” Anul XII nr 2/2010, pp. 329-340.
 • Moraczewska A., (2008), Recent Transformations of the Functions of the Border between Poland and Ukraine, (in:) Polish Ukrainian Border’s Significance for the Region and Europe, (ed.) Gzicki W., Podraza A., LublinKUL, pp. 44-64.
 • Moraczewska A., Olchowski J. (2007), De-bordering and Re-bordering Culture in the European Union, (in:) “Political Geography Studies” No 1 European Multiculturalism as a Challenge – Policies, Successes and Failures, Lublin, pp. 49-60.
 • Moraczewska A. (2002), Transnational Corporations in the Processes of Globalisation, (in:) Faces of Globalisation, Pietraś M. (ed.), Lublin UMCS, pp. 83-101.
 • Moraczewska A. (2002), Poland’s Adaptation to Globalisation Processes, (in:) Faces of Globalisation, Pietraś M. (ed.), Lublin UMCS, pp. 279-291.

 

In Polish 

 • AM., Zarządzanie ryzykiem na zewnetrznych granicach Unii Europejskiej, Lublin UMCS 2021.
 • A.M., Program Uniwersytetu Bałtyckiego – edukacyjna sieć Regionu Morza Bałtyckiego, (w:) Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar edukacyjny, (red.) H. Chałupczak, M. Pietraś, E. Pogorzała, Zamość 2020, s. 57-71.
 • A.M, Schengen – Miasto, traktat, strefa, kodeks, idea, (w:) Leksykon. Studia and granicami i pograniczami, (red.) E. Opiłowska, M. Dębicki, K. Dolińska, J. Kajta, Z. Kurcz, J. Makaro, N. Niedźwiecka-Iwańczak,  Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa 2020, s. 359-364.
 • AM, Hybrydowość granic Unii Europejskiej w środowisku międzynarodowym, „Rocznik Integracji Europejskiej” nr 11/2017, UAM, ss. 27-38. DOI:10.14746/rie.2017.11.
 • A. M., Zastosowanie teorii gier w analizie zarządzania granicami państw, (w:) Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych, (red.) M. Pietraś, H. Dumała, B. Surmacz, A. Ziętek, Lublin UMCS 2014, s. 309-324.
 • A. M., Wymiar wschodni Europejskiej Polityki Sąsiedztwa jako strategia zarządzania ryzykiem, „Przegląd Zachodni” No 4/2014, Instytut Zachodni w Poznaniu, ss.45-60.
 • A. M., Instytucjonalizacja zarządzanie ryzykiem na granicach zewnętrznych państw członkowskich Unii Europejskiej, (w:) Agencja Frontex w strefie Schengen. 10 lat doświadczeń, (red.) A. Kuś, A. Kosińska, A. Szachoń-Pszenny, WydawnictwoKUL, Lublin 2015, s. 55-67.
 • A. M., Adaptacja funkcjonowania strefy Schengen wobec dynamiki środowiska międzynarodowego, (w:) Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe, (red.) E. Małuszyńska, P. Idczak, G. Mazur, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2015, ss.110-121.
 • Redakcja „TEKI Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” No 10/1 (2015), Wydawnictwo Polska Akademia Nauk w Lublinie 2015, ss. 142.
 • A.M., Koncepcje ryzyka w badaniu stosunków międzynarodowych, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” No 10/1 (2015), wydawnictwo Polska Akademia Nauk w Lublinie 2015, ss.49-65.
 • A. M., Instytucjonalizacja zarządzanie ryzykiem na granicach zewnętrznych państw członkowskich Unii Europejskiej, (w:) Agencja Frontex w strefie Schengen. 10 lat doświadczeń, (red.) A. Kuś, A. Kosińska, a. Szachoń-Pszenny, WydawnictwoKUL, Lublin 2015, s. 55-67. (Institutionalisation of risk management on the external borders of the European Union).
 • A. M., Adaptacja funkcjonowania strefy Schengen wobec dynamiki środowiska międzynarodowego, (w:) Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe, (red.) E. Małuszyńska, P. Idczak, G. Mazur, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2015, ss.110-121. (Processes of adaptation of the Schengen area towards dynamic changes in international relations).
 • Moraczewska, A, Koncepcje ryzyka w nauce o stosunkach międzynarodowych, "TEKA Politologii i Stosunków Międzynarodowych" Nr 10/1 Warszawa 2015, s. 49-65. (The concepts of risk in the science of IR).
 • Moraczewska, A., Wymiar Wschodni Europejskiej Polityki Sąsiedztwa jako strategia zarządzania ryzykiem, “Przegląd Zachodni” 4/2014, Poznań 2015, Eastern Dimension of the European Neighbourhood Policy as a strategy of risk management, „Przegląd Zachodni” No.2/2015 , Poznan 2015, s. 
 • Moraczewska A., (2013) Zintegrowane zarządzanie granicami zewnętrznymi państw członkowskich Unii Europejskiej jako model Multi-level governance, (w:) Multi-level governance w Unii Europejskiej, (ed.) Ruszkowski J., Wojnicz L., Szczecin-Warszawa, 2013 ss. 235-247. [Integrated management of the external borders of Members of the European Union as a model of Multi-level governance]
 • Moraczewska A. (2013), Dyplomacja korporacji transnarodowych, (w:) Nowe oblicza dyplomacji, Surmacz B. (red.), Lublin UMCS 2013, pp.72-84. [Diplomacy of Transnational Corporations (in) New Faces of Diplomacy]
 • Moraczewska A. (2012), Globalne partnerstwo NATO – ewolucja obszaru euroatlantyckiego, (w:) NATO  w pozimnowojennym środowisku (nie)bezpieczeństwa, (red.) Olchowski J., Pietraś M., Lublin, ss. 111-118. [Global Partnership of NATO – the Evolution of the Euro-Atlantic Area (in) NATO in the Post-Cold War (In-)secure Environment
 • Moraczewska A. (2011), Etiologia nieskutecznej integracji gospodarczej na obszarze WNP, (w:) Wspólnota Niepodległych Państw Fragmegracja – bezpieczeństwo-konflikty etniczne, (red.) Kapuśniak T., Lublin-Warszawa, ss. 25-41 [Etiology of Inefficient Economic Integration of the Commonwealth of Independent States (in) The Commonwealth of Independent States – Fragmegration-Security-Ethnic Conflicts]
 • Moraczewska A. (2009), Funkcjonowanie polskiej granicy wschodniej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” nr 4 (VI), Kraków 2009, ss. 77 – 85. [Polish Eastern Border within the European Neighbourhood Policy (in) ‘Cracow International Studies’]
 • Moraczewska A. (2009), Region Morza Bałtyckiego, (w:) Regiony i regionalizm w stosunkach międzynarodowych’, (red.) A. Dumała, H. Dumała, I. Topolski, Lublin UMCS, s. 57-72. [Baltic Sea Region in IR (in) Regions and Regionalism in International Relations]
 • Moraczewska A. (2008), Znaczenie granicy państwowej w porządku późnowestfalskim - transformacja czy status quo ante, (w:) Późnowestfalski ład miedzynarodowy, (red.) Marzęda K., Pietraś M., Lublin UMCS, ss. 365-371. [A Role of Boundary in the Post-Westphalia Order – Transition or Status quo ante (in) The Post-Westphalia International Order].
 • Moraczewska A.(2008), Transformacja funkcji granic Polski, Lublin UMCS. [Transition of Border’s Functions in Poland]
 • Moraczewska A. (2006), Fluktuacja funkcji granic państwa, “Studia Europejskie” 2006 t. XV, (red.) Łokucijewski K., Starosta L., Gdańsk, ss. 217-224. [Fluctuation of Border’s Functions (in) ‘European Studies’ XV/2006)]

 

Organisation of international and national conferences

 

 • Risk and risk analysis as categories of investigating international relations, December 2014, - Poland
 • The Future of Education for Sustainable and Social Pillar of Sustainability – Security and Stability in the Baltic Sea Region within the Baltic University Programme (www.balticuniv.uu.se), November 2012 – Poland
 • Border Conflicts in the Contemporary World’, November 2011 – Poland
 • Transnational Organisations of Civil Society’, September 2007 – Poland

 

Participation in selected international conferences with oral presentations

 • The 24th Conference of Society for Risk Analysis Europe, Maastricht Holandia June 15-17 2015 r., oral presentation: „Asymmetry of risk perception on American-Mexico border”.
 • University Lund Sweden,  Nordic Chapter SRA-E, Nov. 16-17 2015 r., oral presentation: “A failure of the European Neighbourhood Policy as an effect of an inadequate risk management strategy”.
 • Association of Borderland Studies World Conference, Joensuu/St. Petersburg –Finland /Russia, June 9-13 2014, paper: Human dimension of new technologies at border control
 • EconomicUniversity in Poznan, Poland April 22-24 2013, ‘The European Union - 10 Years after the Biggest Enlargement’, April 23-24 2014, paper: Eastern Dimension of the European Neighbourhood Policy as a Strategy of Risk Management
 • Uppsala University, Sweden,2013 European Intelligence and Security Informatics Conference, Aug. 12-14 2013.
 • University of Adam Mickiewicz in Poznan, Poland, The 2nd Congress of Political Scientists, Sept. 19-2 2012, paper: Risk Analysis in International Security (in Polish)
 • UppsalaUniversity – Baltic University Programme, Sweden, Jan. 2011- ‘New strategies of cooperation within BUP’ conference and workshop to develop a new strategy of cooperation of BUP universities and the sources and funding rules.
 • DurhamUniversity - IBRU, Great Britain, ‘The State of Sovereignty’, April1-3 2009, paper: Games theory in border management.
 • IQPC Africa, Johannesburg, South Africa, ‘Improving and Sustaining the Safety and Security of Africa’s Borders’, May 26-29 2008, paper: Providing Practical Examples of System For Effective Border Control From A European Union Perspective.
 • DurhamUniversity - IBRU, Great Britain ‘Border Management in an Insecure World’, April 5-7 2006, paper: Border Security towards Border Management and International Security.

 

Membership

Association of Borderland Studies,  www.absborderlands.org

Society of Risk Analysis Europe, www.sraeurope.org

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (Polish Society of Political Science) www.ptnp.org.pl

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (Polish Society of International Studies) www.ptsm.edu.pl

 

Professional interests

International relations, borders, risk, risk management, sustainable development, political economy


Announcements

Students who participated courses "Sustainable development" can collect their diplomas of the Baltic University Programme from Uppsala during my contact hours