Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Kamil Mazurek

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA MYŚLI POLITYCZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury w semestrze zimowym:


 


Pokój 02


Poniedziałek: 17.00-17.45


Wtorek (przez msc październik): 17:00-17.45


Piątek: 10.15-11.15


 


Proszę  o kontakt mailowy.


 


 

O sobie

Wykształcenie:

2003-2008 studia magisterskie na Wydziale Politologii

2008-2012 studia doktoranckie na Wydziale Politologii

6 lipca 2012 - uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Rozprawa doktorska nt. "Kościół rzymskokatolicki w myśli politycznej Jerzego Turowicza"

 

Stanowisko na uczelni:

Od 1 października 2012 zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Myśli Politycznej

Od 1 października 2013 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Myśli Politycznej

 

Zainteresowania badawcze:

Media społecznościowe

Język mediów społecznościowych

Relacje media społecznościowe - polityka

Myśl polityczna w dobie społeczeństwa informacyjnego

 

Prowadzone przedmioty:

Komunikowanie polityczne

Social networking. Opportunity or threat

Social media marketing

Political communication in american action movies

"Face świat" Wielowymiarowość platform społecznościowych

Wyszukani w Google- o wolności i kontroli w internecie

Bezpieczeństwo w sieci a cyberprzestępczość

Społecznościowy czy biznesowy? Facebook marketing

Komunikowanie polityczne