Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Kamil Mazurek

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD MYŚLI POLITYCZNEJ
Telefon
+48573914293
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżur w dniu 19.06.2018


8:00-9.15 p. 02/03


 


Proszę  o kontakt mailowy.


W sprawach pilnych proszę o kontakt telefoniczny.


 

O sobie

Wykształcenie:

2003-2008 studia magisterskie na Wydziale Politologii

2008-2012 studia doktoranckie na Wydziale Politologii

6 lipca 2012 - uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Rozprawa doktorska nt. "Kościół rzymskokatolicki w myśli politycznej Jerzego Turowicza"

 

Stanowisko na uczelni:

Od 1 października 2012 zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Myśli Politycznej

Od 1 października 2013 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Myśli Politycznej

 

Zainteresowania badawcze:

Media społecznościowe

Myśl polityczna w dobie społeczeństwa informacyjnego

 Myśl polityczna środowisk inteligencji katolickiej w Polsce po zakończeniu drugiej wojny światowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na myśl Tygodnika Powszechnego i Jerzego Turowicza

Prowadzone przedmioty:

Komunikowanie polityczne

Publicystyka polityczna

Social networking. Opportunity or threat

Social media marketing

Political communication in american action movies

Wizerunek polskiego polityka 1918-2012

"Face świat" Wielowymiarowość platform społecznościowych

Wyszukani w Google- o wolności i kontroli w internecie

Bezpieczeństwo w sieci a cyberprzestępczość

Społecznościowy czy biznesowy? Facebook marketing