Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Kamil Mazurek

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA KOMUNIKACJI POLITYCZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Środa i czwartek p. 5.53


11.20-12.50


 


 W pozostałych sprawach (w tym pilnych) proszę kontaktować się poprzez MS Teams.


 

O sobie

Wykształcenie:

2003-2008 studia magisterskie na Wydziale Politologii

2008-2012 studia doktoranckie na Wydziale Politologii

6 lipca 2012 - uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Rozprawa doktorska nt. "Kościół rzymskokatolicki w myśli politycznej Jerzego Turowicza"

 

Stanowisko na uczelni:

Od 1 października 2012 zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Myśli Politycznej

Od 1 października 2013 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Myśli Politycznej

 

Zainteresowania badawcze:

Media społecznościowe

Język mediów społecznościowych

Relacje media społecznościowe - polityka

Myśl polityczna w dobie społeczeństwa informacyjnego

 

Prowadzone przedmioty:

Komunikowanie polityczne

E - marketing

Komunikowanie w mediach społecznościowych

Podstawy przedsiębiorczości

Social media in business & politics

"Be smart" jak przetrwać w świecie aplikacji?