Jednostki i pracownicy - książka adresowa

Dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska

E-mail address
Show
Webpage
https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Marzeda-Mlynarska
Consultation
Office hours 2022/23

Tuesday: 14.30-16.00
Wednesday:10.50-11.20

room A5.40 (4th floor)
Personal information

EDUCATION

 • 2015 - PhD with habilitation in Social Sciences, discipline Political Science
 • 2005 - PhD in Humanities, discipline: Political Science
 • 2001 - MA in Political Science, specialization: International Relations

Additional Professional Training:

 • 2016-2017 – Postgraduate Studies in Agriculture, University of Life Sciences in Lublin
 • 2009-2010 – Postgraduate Studies in Foreign Policy, PISM Diplomatic Academy, Warsaw

PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES

 • Academic teacher in four full programs: International Relations in Polish Language, undergraduate level and MA level; International Relations in English Language, MA level ; National Security in Polish Language – undergraduate; PhD Program in Political Science in English Language;
 • BA, MA and PhD thesis supervisor;
 • Head of the Curriculum Design for National Security 
 • Member of the Team for the Quality of Education
 • Researcher

RESEARCH INTERESTS:

 • Globalization Processes
 • Gobal Governance
 • Food Security
 • Foreign and Security Policy of Poland
 • Food Security
 • Migrations

COURSES TAUGHT

IN ENGLISH:

 • Global Political Economy
 • Social Policy in Global Context
 • Economic Diplomacy of Poland
 • International Social Challenges of Civilization
 • MA, PhD seminar

IN POLISH

 • Foreign Policy of Poland
 • Security Policy of Poland
 • Economics of Development
 • International Economic Transactions
 • International Governance
 • BA seminar

Scientific Activity

PUBLICATIONS (selected)

Books:

 • Globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014 ss. 641.
 • 20 lat polsko-litewskiego sąsiedztwa 1991-2011. Wybrane problemy, ed. with J. Olchowski, Lublin 2015.
 • Późnowestfalski ład międzynarodowy, ed. with M. Pietraś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, ss. 472.
 • Proces globalizacji korporacyjnej, Wydawnictwo Branta, Warszawa – Bydgoszcz – Lublin 2006, ss. 344.

Articles and book chapters:

 • Globalne zarządzanie ekologiczne [w:] Encyklopedia globalnego zarządzania ekologicznego i energetycznego, red. M. Rewizorski, K. Bieniek, Poznań 2018, s. 49-61.
 • Food Security Governance in Southeast Asia Region: from National to Regional Governance, “Historia i Polityka” 2017, nr 20 (27), s. 31-48.
 • The 2015 Migration Crisis in the European Union as a Non-Traditional Security Challenge, “Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN” 2017, nr 12/3, s. 43-58.
 • Oblicza współczesnych migracji, “Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN” 2017, nr 12/3, s. 7-10.
 • Działania ONZ na rzecz rozwoju, [w:] Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w kształtowaniu ładu międzynarodowego, red. M. Pietraś, K.A. Wojtaszczyk, Warszawa 2017, s. 95-124.
 • Bezpieczeństwo żywnościowe Ukrainy w kontekście konfliktu zbrojnego w Donbasie, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar bezpieczeństwa, red. H. Chałupczak, J. Misiągiewicz, M. Pietraś, Zamość 2016, s. 331-346.
 • Agencje ratingowe i ich rola w zarządzaniu gospodarką światową, [w:] Globalne zarządzanie i jego aktorzy. W poszukiwaniu rozwiązań dla zmieniającego się świata, red. M. Rewizorski, Warszawa 2016, s. 97-118.
 • Zastosowanie koncepcji zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa żywnościowego, “Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych PAN” 2015, nr 10, s. 83-102.
 • The Application of the Multi-Level Governance Model outside the EU-context – The Case of Food Security”, “European Autonomy and Diversity Papers – EDAP”, 2011, nr 1, URL: <http://www.eurac.edu/en/research/institutes/imr/Documents/2011_edap01.pdf>.
 • Rating Agencies and Their Role in the Process of the Multi-level Governance of Globalized Financial Markets, “Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2011, vol. 29, s. 254-273.
 • Korporacje międzynarodowe: nowy fenomen w polityce międzynarodowej, [w:] Polityka zagraniczna. Aktorzy – potencjały – strategie, red. T. Łoś-Nowak, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2011, s. 236-257.

PROFESSIONAL MEMBERSHIPS

 • Polish International Studies Association - Board Member, Secretary of Lublin branch
 • Polish Political Science Association - member
 • ISA - member
 • EISA - member
 • member of Editorial Board, Section of International Relations of journal - "Athenaeum" Polish Political Science Studies

PARTICIPATION IN CONFERENCE ORGANIZING COMMITTEES (recently)

 • Member of the Scientific Committee of the 4th National Political Science Congress, Lublin 18-20 September 2018
 • Member of the Organizing Committee of the International Conference "EU-ASEAN Models of Integration", Lublin, 18-20 September 2017.

FOREIGN TEACHING EXPERIENCE (recently)

 • University of Latvia, Faculty of Social Science